21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

O Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), καθιέρωσε να γιορτάζεται η 21η Μαρτίου ως παγκόσμια μέρα δασοπονίας. Πιο κατάλληλη μέρα δεν θα μπορούσε να βρεθεί. Είναι η πρώτη μέρα του εαρινού ηλιοστασίου, η αρχή της Άνοιξης, η αφετηρία για νέο κύκλο ελπιδοφόρας ζωής.
Για τους διαχειριστές των δασικών οικοσυστημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία η ημέρα αυτή, γιατί σηματοδοτεί τη σχέση του δάσους με την ανθρώπινη ύπαρξη και ευημερία, με την επιστημονική γνώση, την αειφορία και την οικονομία της υπαίθρου.
Είναι γνωστό σε όλους πως το Δάσος όχι μόνο σήμερα αλλά σε όλη την ιστορική διαδρομή, είναι αυτό που κάλυψε βασικές ανάγκες του ανθρώπου αλλά και της οικονομίας, τόσο στην κατεύθυνση της «παραγωγής σε ξύλο» όσο και «βιομηχανικών παραγώγων αυτού» και σήμερα ακόμη προσφέροντας «άυλες αξίες» που συνδέονται με την ποιότητα ζωής και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
Το δάσος είναι αυτό που καλείται να προστατεύσει το έδαφος από τις διαβρώσεις, να διατηρήσει σταθερό το ισοζύγιο του ύδατος και να καθαρίσει τον αέρα από κάθε είδους μολύνσεις και ρύπους και να προστατέψει τα ανθρώπινα έργα από πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.
Το δάσος παραμένει και σήμερα βασικός συντελεστής για τη στήριξη της οικονομίας της ορεινής υπαίθρου και να συγκρατήσει τον ορεινό πληθυσμό στις εστίες του. Η Δασοπονία προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των παραδασόβιων πληθυσμών που το αντιμετώπιζαν και εξακολουθούν να το αντιμετωπίζουν, ως πόρο ζωής, σαν ένα φυσικό πόρο προορισμένο να συμβάλλει στην ευημερία τους, άσχετα αν η έλλειψη σχεδιασμού οδήγησε στη σταδιακή ερήμωση των περιοχών αυτών και στην τροφοδότηση της αστυφιλίας.
Το δάσος καλείται να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου σε αναψυχή. Θεωρούνται μέγιστα τα αισθητικά οφέλη που θα αποκομίσει κάποιος από μια έστω απλή επαφή με το φυσικό περιβάλλον.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του δάσους, θέτουν σε νέα θεώρηση τη δασοπονία, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συνεπειών από την ορθολογική διαχείριση των δασικών πόρων και επιβάλλουν τη άμεση λήψη μέτρων δασικής πολιτικής σε ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο.
Μιας πολιτικής που θα έχει χαρακτηριστικά το σεβασμό, την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν τα δασικά οικοσυστήματα . Ιδιαίτερα σήμερα μάλιστα, που η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι πυρκαγιές, η ερημοποίηση, οι σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την καταστροφή των δασών και οι οικονομικές συγκυρίες, προκαλούν προβληματισμό στην παγκόσμια κοινότητα, είναι επιτακτική ανάγκη η κοινωνία μας, να στηρίξει αυτή την πολιτική για την προστασία των δασών, για τη συμβολή τους στην περιβαλλοντική σταθερότητα και την ποιότητα ζωής .
Άξονες της πολιτικής αυτής μπορεί να είναι:
• Η αποτελεσματική δασοπολιτική επιτήρηση του Κράτους με καθετοποιημένες, σύγχρονες και αποτελεσματικές Υπηρεσίες .
• Η επανεξέταση του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τη δασοπροστασία και η αποτελεσματικότερη οργάνωση αυτής.
• Η εξασφάλιση πόρων για τη δασοπονία και την εκτέλεση δασικών έργων και δραστηριοτήτων.
• Η εκτέλεση προγραμμάτων που θα αφορούν εκτεταμένα αναδασωτικά και ορεινά αντιδιαβρωτικά έργα.
• Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, με αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης των δασών.
• Η Ανάδειξη και στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών, των τοπίων και των μορφών της ορεινής υπαίθρου.
• Η ενίσχυση της καλλιέργειας φιλοδασικής – φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης.
• Η αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στις Σχολές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και η διασύνδεση της δασικής έρευνας και της λειτουργίας των δασικών ερευνητικών ιδρυμάτων, με τη δασική πράξη.
Το όφελος από μια τέτοια δασική πολιτική θα είναι πολλαπλό τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον με τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.
Η ελληνική κοινωνία πρέπει να κατανοήσει πως παρόλο που οι ανάγκες της εξελίσσονται και μεταβάλλονται με την πάροδο των χρόνων και την πρόοδο της τεχνολογίας, εν τούτοις οι ουσιώδεις απαιτήσεις της που είναι απαραίτητες για την αρμονική και υγιή ανάπτυξη της ζωής μας (οξυγόνο, νερό κλπ) εξακολουθούν με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο βαθμό να προσφέρονται από τα δασικά οικοσυστήματα και να είναι στον ίδιο βαθμό αναγκαίες και απαραίτητες για όλους μας.
Ευχή μας να κατανοήσουμε όλοι πως ο ρόλος της φύσης και ιδιαίτερα του δάσους είναι μοναδικός στη διασφάλιση αυτών των συνθηκών και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τεχνητά μέσα, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Νίκη Μπαξεβάνου Παναγιώτης Πουλιανίδης