«ΟΧΙ στην αναθεώρηση του άρθρου 24»

Νυν υπέρ των δασών ο αγών

«Όλοι οι Έλληνες, που μένουμε πιστοί στις εθνικές αξίες μας δεν θα επιτρέψουμε να δοθεί στα δάση η χαριστική βολή με τη νέα αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, γι’ αυτό λοιπόν νυν υπέρ των δασών ο αγών».

Αναθεώρηση του 24 του Συντάγματος σημαίνει αλλαγή του ιδιοκτησιακού χάρτη της χώρας
Με αυτή τη φορτισμένη τοποθέτηση ο Μιχάλης Δεκλερής, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας και αντιπρόεδρος του ΣτΕ επί τιμή, έδωσε τον τόνο στη συνέντευξη Τύπου χθες με θέμα «Οι συνταγματικές αλλαγές κατά του φυσικού περιβάλλοντος».
Το «παρών» έδωσαν εκτός από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), εκπρόσωποι των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΚΕΔΚΕ, ΟΛΜΕ, ΟΤΟΕ, ΤΕΕ και ΙΝΚΑ, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων κ.ά.

Στη συνέντευξη-συζήτηση που συντόνισε ο συνάδελφος Γιώργος Βότσης, ο Ιωσήφ Στεφάνου -καθηγητής Χωροταξίας-Πολεοδομίας στο ΕΜΠ- υποστήριξε: «Μακάρι να είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης που να εγγυάται πως η δυνατότητα χωροθέτησης ορισμένων λειτουργιών και η ένταξη δασικών εκτάσεων σε πολεοδομικούς μηχανισμούς θα εξασφάλιζαν καλύτερα την προστασία τους από κινδύνους, όπως πυρκαγιές κ.ά.
Η προσπάθεια αυτή είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Πώς προτρέχουμε όταν ακόμα δεν υπάρχει εθνικό χωροταξικό σχέδιο, όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση της χώρας ώστε να κατοχυρωθούν οι δημόσιες εκτάσεις, όταν δεν υπάρχουν ακόμα ούτε τομεακά και περιφερειακά χωροταξικά σχέδια.
Σχέδια που θα επέτρεπαν λεπτομερέστερες προσεγγίσεις από αυτές του εθνικού χωροταξικού, πώς ζητούμε απελευθέρωση των δασικών ή άλλων εκτάσεων από την προστασία που τουλάχιστον σήμερα το άρθρο 24 του Συντάγματος τους παρέχει.
Οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης και όχι χειροτέρευσης για τη βιωσιμότητα των φυσικών και πολιτιστικών μας πόρων θα πρέπει να συνοδευτεί με δραστήρια και γενναία μέτρα όπως αυστηρή εφαρμογή των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος της εκτός σχεδίου δόμησης παραθεριστικής ή δεύτερης κατοικίας, τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά. Εάν δεν ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα, θα οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια σε πτώχευση της φυσικής και πολιτιστικής μας περιουσίας».
Ο Νικόλαος Δ. Μπόκαρης -δασολόγος – πρόεδρος της πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων- τόνισε: «Θα αναφερθώ στους στόχους του Συντάγματος του 1975, που συμπεριέλαβε για πρώτη φορά διατάξεις που θέσπισαν προστατευτικό καθεστώς για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.
»Οι στόχοι του συντακτικού νομοθέτη του ’75 περιγράφονται ως εξής: “Η διάταξη έχει υπαγορευτεί από την κοινωνική ανάγκη να περισταλούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος που προέρχονται από τη βιομηχανική πρόοδο και από την τουριστική ανάπτυξη καθώς και από την ανάγκη διατήρησης των μνημείων και φυσικών τοπίων”.
»Είναι σαφές ότι όχι μόνο οι στόχοι αυτοί απέχουν από την πρόθεση του σημερινού νομοθέτη, αλλά κινούνται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση.
»Στόχος της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας είναι σήμερα η διάκριση μεταξύ δασών και δασικών εκτάσεων, η υπαγωγή των δασικών εκτάσεων, με βάση την αρχή της αναλογίας κατά περιοριστικό τρόπο, στην ίδια ρύθμιση, με τις περιπτώσεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24, ώστε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να θεωρείται δεδομένη η συνδρομή δημόσιου συμφέροντος και να επιτρέπεται η μεταβολή του προορισμού των δασικών εκτάσεων με την ταυτόχρονη διασφάλιση όρων καλύτερης διαβίωσης».
Η ΠΕΔΔΥ -Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων δ.υ.- επισημαίνει: «Αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος σημαίνει αλλαγή του ιδιοκτησιακού χάρτη της χώρας. Οι τροποποιήσεις του άρθρου μεταξύ άλλων αίρουν την αναδάσωση που είχε επιβληθεί σε εκτάσεις που κάηκαν κατά το διάστημα 1945-1975 (1978) σε δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις και καταργούν ενδεχομένως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που επικυρώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις την ίδια περίοδο.
»Ας δούμε όμως, ποιο είναι το μέγεθος των δασικών εκτάσεων; Σύμφωνα με την εθνική απογραφή δασών (1992) είναι σίγουρα περί τα 30 εκατομμύρια στρέμματα στα οποία, αν προστεθούν και οι θαμνώνες, οι οποίοι κατά το 3208/2003 χαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις, τότε το σύνολο ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια στρέμματα».
-Η Μαρία Καραμανώφ, σύμβουλος επικρατείας – μέλος δ.σ. του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, εξήγησε:
«Η επάνοδος στην αναθεώρηση του άρθρου 24 οφείλεται, τη φορά αυτή, στο αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτικών συμφερόντων, ελληνικών και ξένων, για την αξιοποίηση των ελληνικών δασών, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αποτελεί δημόσια έκταση. Με τον τρόπο αυτό τα ελληνικά δημόσια δάση που ανήκαν ανέκαθεν για λόγους ιστορικούς και εθνικούς στην κοινοκτησία και κοινοχρησία του ελληνικού λαού, θα περάσουν για πρώτη φορά στην ιστορία σε ιδιωτικά χέρια, και μάλιστα με σύμπραξη της ελληνικής πολιτείας».
Ο Βασίλης Κελάρης, μέλος της επταμελούς γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΩ, είπε: «Είμαστε βέβαιοι ότι και τώρα όπως και πάντα τα νήματα κινούν τα τεράστια κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τις επιδιωκόμενες μεταβολές της συνταγματικής τάξης.
Συμφέροντα που βρίσκονται ακόμη και στις παρυφές της εκάστοτε εξουσίας. Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση και με καμία διατύπωση αλλαγή των άρθρων 24, 117 και 100 του Συντάγματος».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 12/01/2007