Προς : Π.Ε.Δ.Δ.Υ Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2005

Κοιν: Μέλη Δ.Σ

Θέμα: Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καταβολή των αναδρομικών ποσών μέχρι το έτος 2003, σε εφαρμογή της 992/2004 απόφασης του Σ.τ.Ε, αλλά και την διατύπωση αιτημάτων από μεγάλο αριθμό συναδέλφων, για την παρέμβαση της Ένωσης στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επίλυση των ιδιαίτερα σημαντικών θεσμικών και οικονομικών προβλημάτων στον Τομέα μας, ζητάμε την άμεση σύγκληση, σύμφωνα με τις καταστατικές διαδικασίες, του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες στα εξής ζητήματα:
Α. Την εκτέλεση της 992/2004 απόφασης του Σ.τ.Ε για τους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους για τα έτη 2004, 2005 και στο μέλλον .
Β. Τη συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δ.Σ για την προώθηση θεσμικών αιτημάτων του κλάδου.
Γ. Τη διευκρίνιση της θέσης της Ένωσης στη συζήτηση του σχεδίου νόμου ¨Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις¨.
Επισημαίνουμε ότι στην παρούσα συγκυρία, είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιβεβλημένη η παρέμβαση της Ένωσης, διότι τα μακροχρόνια προβλήματα του τομέα έχουν σημαντική επίπτωση στον επιστημονικό και θεσμικό ρόλο των μελών μας και το ρόλο μας στην Ελληνική κοινωνία.
• Με βάση το πνεύμα αυτό οφείλουμε να διεκδικήσουμε, εν όψει 4ου Κ.Π.Σ, τη χρηματοδότηση δασικών έργων και εργασιών για την ανασυγκρότηση της ορεινής υπαίθρου και να πιέσουμε ώστε να επηρεαστεί θετικά το επίπεδο χρηματοδότησης των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών από τα Π.Ε.Π, που είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Εκτιμούμε ότι η αναβάθμιση του ρόλου μας έχει άμεση σχέση με το έργο που καλούμαστε να εκτελέσουμε.
• Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε προς κάθε πλευρά ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα, η παράσυρση εδαφών, η απαίτηση για παραγωγή νερού, ο υπερτοπικός χαρακτήρας των περιαστικών δασών και εν τέλει η ποιότητα ζωής των πολιτών, είναι υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα από τη χρηματοδότηση δασικών έργων και δραστηριοτήτων.
• Επίσης είναι υποχρέωσή μας να πιέσουμε την πολιτική ηγεσία για την κωδικοποίηση της πολυδαίδαλης δασικής νομοθεσίας και για τη στελέχωση με επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, που χρόνο με το χρόνο, αποδυναμώνεται .
• Τέλος είναι υποχρέωση μας να καταθέτουμε με υπευθυνότητα και συνέπεια τις θέσεις μας σε όλα τα κρίσιμα για τον Τομέα μας σχέδια νόμου που προωθούνται κατά καιρούς από το Υπουργείο.

Τα μέλη του Δ.Σ
ΝίκοςΜπόκαρης
ΓεώργιοςΤζανιδάκης
Νικήτας Φραγκισκάκης