Ανακοινώσεις Ένωσης

ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Με αφορμή έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων σχετικά με το θέμα των βοσκοτόπων, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καλείται να απαντήσει κινούμενη στα όρια της συνδικαλιστικής δεοντολογίας και μάλιστα για ένα θέμα που ενώ έχει οριοθετηθεί νομικά και νομολογικά, στην πραγματικότητα ,όταν αναδεικνύεται με αυτό τον τρόπο, επαναφέρει ζητήματα κλαδικών ισορροπιών ή ακόμη και τις υφέρπουσες προσδοκίες διαφόρων κύκλων, που εποφθαλμιούν τη διαχείριση των πόρων που προορίζονται για τους βοσκότοπους.
Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων δεν θα κατεβάσει τα χέρια σε αυτή την απροσχημάτιστη, χωρίς νομικούς κανόνες και αρχές προσέγγιση του θέματος από τους συντάκτες του κειμένου, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν κατανοήσει ότι η διαδρομή τους στα Υπουργικά Γραφεία και προφανώς και το συμβουλευτικό τους έργο, έχουν περάσει στο παρελθόν.
Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι δεν έχουμε κανένα σκοπό να περιορίσουμε την εισροή κοινοτικών πόρων για την κτηνοτροφία. Αντίθετα ζητάμε την αυξημένη χρηματοδότηση δράσεων για τη διαχείριση και τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων.
Όμως επίσης δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποσιωπήσουμε στα εύλογα ερωτηματικά που δημιουργούνται για το σκοπό της επιστολής, τα οποία και τα θέτουμε στην κρίση όλων των αποδεκτών της.
Για ποιους λόγους επανέρχεται το θέμα των βοσκοτόπων τη δεδομένη χρονική στιγμή ;
Ένα θέμα που εκτός από την εκτελεστική εξουσία και τη διοίκηση απασχόλησε επανειλημμένα και τη δικαστική εξουσία η οποία και έχει κρίνει το ζήτημα αυτό.
Εκτιμούσαμε, ότι μετά από όσα διαμείφθηκαν τα τελευταία χρόνια, τελικά τα επιστημονικά σωματεία των Δασολόγων και των Γεωπόνων, που σε τεχνικό επίπεδο και ακολουθώντας τα όρια της επιστήμης τους δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, θα είχαν επανακαθορίσει τους στόχους τους σε ότι αφορά τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
Δυστυχώς για ακόμα μία φορά οι προσδοκίες μας διαψεύδονται και γινόμαστε μάρτυρες ενός νέου διοικητικού και επιστημονικού διασυρμού απέναντι μάλιστα σε πολιτειακούς παράγοντες, αντί να ασχολούμαστε με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την επίλυση προβλημάτων αυτού του ιδιαίτερα ζωτικού τμήματος του πρωτογενούς τομέα, τον οποίο σαν Γεωτεχνικοί επιστήμονες οφείλουμε να υπηρετούμε.
Βλέπουμε να υπερτονίζονται συστηματικά διακλαδικές τριβές, να χρησιμοποιούνται υπηρεσιακά κατεστημένα και να προβάλλονται διαχειριστικές λογικές με μονομέρεια και αποσπασματικότητα, δήθεν για την εξασφάλιση των σχετικών με τους βοσκότοπους χρηματοδοτήσεων, αλλά στην πραγματικότητα αποσκοπείται ο έλεγχος των μελετών ή των σχετικών αναθέσεων τεχνικών έργων στους βοσκότοπους.
Επιθυμούμε να τονίσουμε και με την παρούσα επιστολή ότι η Δασολογική Επιστήμη δεν έχει σαν στόχο να αποκλείσει την κτηνοτροφία από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, όπως υπονοεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, αλλά αντιθέτως να διαχειριστεί ορθολογικά και επιστημονικά του φυσικούς αυτούς πόρους . Για το σκοπό αυτό προβλέπεται εξάλλου και η βόσκηση, ως ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και συμπεριλήφθηκε σαν ξεχωριστό κεφάλαιο ο προσδιορισμός παραμέτρων, όπως η βοσκοικανότητα και η βοσκοφόρτωση, σε όλες τις διαχειριστικές μελέτες των δασών, ώστε να μην προκαλείται υποβάθμιση των φυσικών λιβαδιών.
Στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν την κατά το νόμο αρμοδιότητα (άρθρο 16 Ν.998/79 και Π.Δ 541/78 ¨περί κατηγοριών μελετών¨) και την δυνατότητα να μελετήσουν και να εκτελέσουν έργα βελτίωσης των ορεινών βοσκότοπων με βάση τις εγκεκριμένες από την Πολιτεία προδιαγραφές και τα διαγράμματα ύλης των σχετικών μελετών, όπου με επιστημονικό και αναλυτικό τρόπο διασφαλίζονται οι όροι διαχείρισης των ορεινών βοσκοτόπων και οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται.
Με την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων επιστρέψαμε σε άλλες εποχές όταν με το ίδιο πρόσχημα –την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας- επιχειρήθηκε να εξαιρεθούν από τη Συνταγματική προστασία εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων που ονομάσθηκαν σε μια νύχτα βοσκότοποι με το Ν.1734/87. Και τότε τα κλαδικά μας σωματεία διασύρθηκαν αλλήλο-κατηγορούμενα στην κοινή γνώμη με αποτέλεσμα ούτε η κτηνοτροφία να ωφεληθεί, ούτε η επιζητούμενη χωροθέτηση των βοσκότοπων και γενικότερα η χωροταξία να προχωρήσει.
Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημ.Υπαλλήλων, έχει την υποχρέωση να υπενθυμίσει σήμερα στους συντάκτες της επιστολής τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη συντεχνιακή αντίληψη που επικράτησε από ορισμένους που διαχειρίστηκαν τα χρηματοδοτικά μέσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα τελευταία έτη, τις μεθοδεύσεις και τους αποκλεισμούς του Δασικού Τομέα από τη χρηματοδότηση αλλά και κυρίως τις συνέπειες που προκλήθηκαν στην απορρόφηση κονδυλίων για τους βοσκότοπους και την ανάπτυξη της εκτατικής κτηνοτροφίας.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας επίσης να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η εφαρμογή της ΚΥΑ 237/96 για την ¨παύση της καλλιέργειας γεωργικών γαιών¨, στα πλαίσια του Καν.2078/92 κατέληξε να είναι γνωστή και ως ¨σκάνδαλο των οικοπάρκων¨, για το οποίο έχουν εκδοθεί πορίσματα, από το Σώμα Έλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, την Υπηρεσία κατά της απάτης της Ε.Ε (OLAF), το ΣΔΟΕ (σε 17 νομούς ) και έχει διαταχθεί ανάκριση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στους 17 Νομούς της Χώρας που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα.
Σε ότι αφορά την ΚΥΑ 488/2001 η οποία εκδόθηκε κατά την πάγια τακτική ορισμένων κύκλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ερήμην της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π, θέτουμε επίσης υπόψη όλων ότι η Ένωσή μας δικαιώθηκε με την απόφαση περί ασφαλιστικών μέτρων που εξέδωσε το Σ.τ.Ε.
Εκτός αν ορισμένοι θεωρούν ότι η αξιολογική κρίση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων για την υπόθεση αυτή, ξεπερνά και αυτή την κρίση των δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους οι σχετικές με το περιβάλλον Ρυθμίσεις του αναθεωρημένου Συντάγματος της Χώρας μας, και η ισχύουσα δασική νομοθεσία στο σύνολό της δηλαδή τόσο ο Νόμος 998/79 (άρθρο 16 παρ.1, άρθρο 74 παρ.1), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε όσο και ο Ν.3208/2003 περί ¨Προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επι δασών και δασικών εκτάσεων κ.α τον οποίο προκλητικότατα αγνοεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (άρθρο 3 Ν. 3208/2003, εδάφια 1,2,3,4,5 & 7, άρθρο 19 παρ.3 , άρθρο 46 κλπ)
Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 95% της κτηνοτροφίας στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Χώρας ασκείται επί των δασών και των δασικών εκτάσεων . Το δικαίωμα βοσκής είναι παραχωρημένο σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (άρθρο 103-111 του Ν.Δ 86/69) στους Ο.Τ.Α , οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το εκμισθώνουν αποκλειστικά (το δικαίωμα βοσκής) στους κτηνοτρόφους. Οι εκτάσεις αυτές δεν χάνουν ούτε το δασικό ούτε το δημόσιο χαρακτήρα τους και η ένταξή τους σε οποιονδήποτε Κανονισμό της Ε.Ε είναι δυνατή αποκλειστικά για την κτηνοτροφία απαγορευομένων οποιονδήποτε άλλων χρήσεων.
Η εκτέλεση έργων, η διαχείριση και η βελτίωση των βοσκοτόπων (δασών και δασικών εκτάσεων) όπως ήδη προαναφέραμε, προβλέπεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, (Νόμο 998/79, άρθρο 16 παρ.1 και Π.Δ 541/78 ¨περί κατηγοριών μελετών¨) ως ειδικών δασοτεχνικών έργων. Για το σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα σχετικά διαγράμματα ύλης και οι προδιαγραφές των μελετών βελτίωσης και διαχείρισης βοσκοτόπων (αρ.εγκριτικής 237964/22-10-1977) όπως επίσης και οι σχετικές με τα υποστηρικτικά έργα (δρόμοι β΄ και γ΄ κατηγορίας) προδιαγραφές και διαγράμματα ύλης (αρ.εγριτικής 197339/5111/6-12-1980 ) και επιπλέον καθορίστηκαν οι αμοιβές των αναδόχων μελετητών εκπόνησης μελετών βελτίωσης και διαχείρισης φυσικών λιβαδίων (αρ.εγκριτικής 140105/839/14-2-1982).
Στον αντίποδα των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων:
- υποβαθμίζει το θεσμικό ρόλο και τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί από το ΓΕΩΤΕΕ για το θέμα αυτό, σύμφωνα με το ΠΔ 344/2000 και τορπιλίζει τη διακλαδική συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του.
- δεν αντιλαμβάνεται (…) τα προβλήματα που δημιουργούνται με τη νέα ΚΥΑ 301655/11-11-04 περί ¨χρηματοδότησης σε επενδύσεις για βελτίωση αξιοποίηση βοσκοτόπων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές¨ που αντικατέστησε την ΚΥΑ 488//2001 .
- Αγνοεί ή δεν αντιλαμβάνεται (…) ότι ο αυθαίρετος ορισμός του βοσκοτόπου σε αυτή σύμφωνα με τη χρήση και όχι από το χαρακτήρα της έκτασης και πέρα από τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα την πολύπαθη ορεινή οικονομία.
- Αγνοεί ή δεν αντιλαμβάνεται (…) τα διοικητικά προβλήματα που θα ανακύψουν τόσο κατά τη διαδικασία των αναθέσεων των έργων, όσο και με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας αλλά και των σχετικών με το περιβάλλον διατάξεων (Ν.3010/2002) στις οποίες προβλέπεται η σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε έργο δασικής οδοποιίας καθώς και για τα λοιπά έργα που προβλέπονται από την ΚΥΑ .
Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων εκτιμά ότι η τήρηση της νομιμότητας δεν είναι εμπόδιο για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και την ισόρροπη ανάπτυξη της υπαίθρου.
Εμπόδιο για την ανάπτυξη θεωρούμε το συντεχνιασμό και την προχειρότητα στην οποία κάποιοι κύκλοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιδίδονται συστηματικά και μάλιστα για ιδιαιτέρως σοβαρά αναπτυξιακά ζητήματα του αγροτικού τομέα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κώστας Μπέσης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νικόλαος Μπόκαρης
Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr