Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Ο δημιουργός του πλανήτη μας τοποθέτησε εν είδη ποιητικής συλλογής τα δάση και τις εν γένει δασικές εκτάσεις στη γη ούτως ώστε να ύπαρξη ζωή σε αυτήν. Χωρίς την διαδικασία της φωτοσύνθεσης και την ύπαρξη των δασών δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη.
Τα τελευταία χρόνια η πολιτική για την προστασία, την ανάπτυξη και την διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων στην χώρα μας βρίσκεται εν υπνώσει. Μετά τον δασοκτόνο Ν. 3208/03, της προηγούμενης Κυβέρνησης, ήρθε η εγκύκλιος Μπασιάκου η οποία υπερκεράζει τον νόμο δημιουργώντας ακόμα πιο καταστροφικές συνθήκες για τα δασικά οικοσυστήματα. Στον χρόνο που πέρασε καμιά πολιτική δεν αναπτύχθηκε για την μείωση των πλημμυρικών φαινομένων, τις παρατεταμένες ξηρασίες, τα περιαστικά δάση, την παραγωγή νερού, τις αναδασώσεις, την ανόρθωση των υποβαθμισμένων δασών κ.α.
Η ελπίδα μας ότι η σύνταξη του εθνικού κτηματολογίου και στα πλαίσια αυτού των δασικών χαρτών, θα έδινε λύση στο ιδιοκτησιακό πρόβλημα των δασών και στις χρήσεις γης, τινάχθηκε στον αέρα λόγω των κάκιστων χειρισμών που έγιναν στο θέμα. Σήμερα διαφαίνεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει λύση μέσα από το εθνικό κτηματολόγιο μια και η κτηματολόγιο Α.Ε. αναζητεί χρηματοδότηση από την κοινωνία της πληροφορίας και μόνο για τον αστικό χώρο. Ο δασικός τομέας υπολειτουργεί, καμιά πολιτική δεν ασκείται προς όφελος του ορεινού πληθυσμού της πατρίδος μας.

Για το λόγο αυτό Απαιτούμε:

· Την επανίδρυση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φ.Π. με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
· Την αναθεώρηση – κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας
· Την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και φύλαξη του θηραματικού πλούτου.
· Την άμεση δημιουργία του δασολογίου.
· Την λήψη μέτρων για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού με την αξιοποίηση των φυσικών μνημείων.
· Την ίδρυση του αυτόνομου ταμείου δασών.
· Την στελέχωση των δασικών υπηρεσιών της χώρας.
· Να δοθούν κονδύλια για αναδασώσεις (έχουν σχεδόν μηδενισθεί τον τελευταίο χρόνο).
· Την άμεση εφαρμογή της τελεσίδικης ομόφωνης και αμετάκλητης απόφασης του ΣτΕ 992/04 που αφορά το επίδομα δασοπροστασίας.


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr