Κυρίως ¶ρθρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα Σωματεία μας, εδώ και πολύ καιρό, υπέβαλλαν προς τους αρμοδίους Υπουργούς αιτήσεις, αναφορές και υπομνήματα καθώς και
εξώδικες αιτήσεις και δηλώσεις, σχετικά με την άμεση και πλήρη εκτέλεση της με αριθμό 992/2-4-2004 αμετάκλητης ακυρωτικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η κυβέρνηση εκτέλεσε μερικά την απόφαση καταβάλλοντας αναδρομικά, στους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους, τα ποσά του επιδόματος ειδικών συνθηκών, μέχρι και το έτος 2003.
Για τις Ενώσεις μας, η άμεση και πλήρης εκτέλεση της απόφασης, σημαίνει αφ ενός την καταβολή αναδρομικά των οφειλόμενων ποσών και μετά το έτος 2003, όσο και κυρίως την καταβολή του επιδόματος στο μέλλον με τις μισθοδοσία των δικαιούχων.
Μέχρι σήμερα και παρά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παραπάνω δικαστικής απόφασης (2-4-2004), δεν εκτελείται ολικά η παραπάνω απόφαση , κατά παράβαση, του Συντάγματος (άρθρο 95 παρ. 5), του Κώδικα περί Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 50 παρ. 4), του Νόμου 3068/2002 (άρθρο 1) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (άρθρο 6 παρ. 1).
Αιτήματα που υποβάλλαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προκειμένου να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για να συζητήσουμε το πιο πάνω θέμα, δεν έγιναν μέχρι σήμερα δεκτά, ενώ παράλληλα η Διοίκηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αρνείται να δώσει λύση στο πρόβλημα και συνεχίζει :
α. να εφαρμόζει την κριθείσα ως αντισυνταγματική και συνεπώς ανίσχυρη και ανεφάρμοστη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. ββ΄ του Νόμου 2470/1997, που εξαιρούσε το επίδομα ειδικών συνθηκών των δασικών υπαλλήλων από τα διατηρούμενα, με τον ίδιο νόμο, επιδόματα ειδικών συνθηκών και
β. παράλληλα να μην εφαρμόζει την ισχύουσα σήμερα διάταξη του άρθρου 8 παρ.Α΄ 11, περ. δ του Ν.3205 /2003, που χορηγεί όλα τα επιδόματα ειδικών συνθηκών που διατηρήθηκαν με το Ν.2470/1997 και ειδικότερα ορίζει ότι ποσά άνω των 53 € παραμένουν αμετάβλητα στο ύψος που αυτά καταβάλλονται την 31–12-2003,
Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι να μην καταβάλλεται παράνομα το επίδομα ειδικών συνθηκών στα μέλη μας μετά το έτος 2003.
Επισημάναμε επίσης προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι υποχρέωση της διοίκησης να εκτελέσει άμεσα και πλήρως την απόφαση 992/2004 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε που ακύρωσε την άρνηση του Υπουργείου (πρώην) Γεωργίας, να χορηγήσει το επίδομα ειδικών συνθηκών από 18-7-1997 και εφεξής συνεχώς στο μέλλον.
Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από ομόφωνες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/1982, όπως ισχύει, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις των μελών μας προκειμένου να εισακουστεί το δίκαιο αίτημα μας.
Ειδικότερα οι Ενώσεις μας, αποφάσισαν:
Ι. Την κήρυξη εικοσιτετράωρης προειδοποιητικής απεργίας, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, για όλους τους δασικούς υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας, τόσον του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσον και όλων των Περιφερειών, που είναι μέλη μας και
ΙΙ. Την δυναμική πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δασικών υπαλλήλων, την ίδια ημέρα μπροστά στο διάδικο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αχαρνών 2) και εν συνεχεία πορεία προς το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Γ.Λ.Κ. (Πανεπιστημίου 37), με καθιστική διαμαρτυρία στην είσοδο του Υπουργείου,

Αιτήματα μας είναι ,
-Ο σεβασμός, από την Κυβέρνηση, του θεσμού της Δικαιοσύνης και η εφαρμογή του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων και των Νόμων του Κράτους και
-η άμεση και πλήρης εκτέλεση της με αριθμό 992/2004 αμετάκλητης ακυρωτικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με καταβολή:
Πρώτον: Σ΄ όλους τους δασικούς υπαλλήλους (ΠΕ Δασολόγους-ΤΕ Δασοπόνους-ΔΕ Δασοφύλακες-ΥΕ Δασοφύλακες Β΄) των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας (της Κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Δασικών Υπηρεσιών όλων των Περιφερειών της Χώρας), που απασχολούνται με την δασοπροστασία της Χώρας, αναδρομικά, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 έως σήμερα, του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2342/1995 και της υπ΄ αριθμ. 2051814/8267/0022/23-8-1996 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 815/τ.Β΄/4-9-1996), ποσού 146,74 ευρώ μηνιαίως και.
Δεύτερον: Σ΄ όλους τους πιο πάνω δασικούς υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας, από την επομένη της ημερομηνοχρονολογίας μέχρι την οποία θα γίνει η καταβολή των ως άνω αναδρομικών ποσών, και εφεξής συνεχώς στο μέλλον, του ίδιου ακριβώς παραπάνω επιδόματος, ποσού 146,74 ευρώ μηνιαίως και δη ως αυτουσίου επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τον αγώνα μας και να συμμετέχουν μαζικά στην παραπάνω κινητοποίηση διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να θωρακίσουμε και να στηρίξουμε τα δικαιώματα μας.
Με νεότερη ανακοίνωση θα ορίσουμε την ημερομηνία των κινητοποιήσεων και τον τρόπο μετακίνησης συναδέλφων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Για τα Διοικητικά Συμβούλια

Της Π.Ε.Δ.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Μπόκαρης Ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Στάμου
Της Ε.Ε.Δ.Δ.Υ
Ο ΠρόεδροςΔημήτρης Καψάλης Ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Μιχαήλ
Της Π.Ο.Δ.
Ο ΠρόεδροςΓεώργιος Παπαδιάς Ο Γενικός ΓραμματέαςΑλέξανδρος Φλώτσιος


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr