Ανακοινώσεις Ένωσης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 992 /2004

Αθήνα, 2-11-2005. Πρός όλους τους Δασικούς Υπαλλήλους,
Μέλη μας (Δασολόγους, Δασοπόνους,
Δασοφύλακες ).
--------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Σε συνέχεια της τελευταίας ανακοίνωσής μας για το θέμα της εφαρμογής της 992/2004 απόφασης του Σ.τ.Ε, σας γνωρίζουμε ότι:
Α. Λάβαμε προ δέκα ημερών τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ότι η Διεύθυνση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπέβαλε νέο Υπηρεσιακό Σημείωμα προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δούκα, με θετικό, για πρώτη φορά, για εμάς περιεχόμενο και ότι η Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών συνεργάζεται με την Διεύθυνση Μισθολογίου του ίδιου Υπουργείου για την εξεύρεση της αναγκαίας πίστωσης, για την καταβολή και των υπολοίπων αναδρομικών ποσών του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας από 1-1-2004 και εντεύθεν, αλλά και για τη συνέχιση καταβολής του συνεχώς στο μέλλον, με την ενσωμάτωσή του στο μηνιαίο μισθό των δικαιούχων δασικών υπαλλήλων
Β. Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλε και η σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,.
Γ. Την ίδια διαβεβαίωση πήραμε και από τον κ. Τσούτσο, Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δούκα.
Απομένει η τελική έγκριση του εν λόγω Υφυπουργού, για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η οποία θα μας ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν, αποκλειστικά και μόνο κατόπιν των εξωδίκων ενεργειών των συλλόγων μας , των εγγράφων των Προϊσταμένων των Δασικών Υπηρεσιών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και των επανειλημμένων παραστάσεών μας στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, τα Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων μας δεν εγκρίναμε και δεν εγκρίνουμε αιτήσεις σε Συμβούλια και Επιτροπές, που, βάσει της σχετικής νομοθεσίας (βλ. άρθρο 3 του ν. 3068/2002 και π.δ. 61/2004), δεν έχουν δικαίωμα να υποχρεώσουν την Διοίκηση να συμμορφωθεί προς αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και των οποίων η δικαιοδοσία, βάσει της ίδιας ως άνω νομοθεσίας, εξαντλείται μόνον στην επιβολή ενδεικτικών ως είθισται χρηματικών κυρώσεων υπέρ των αιτούντων διαδίκων και μόνον (εν προκειμένω υπέρ των προσφευγόντων σωματείων) και σε βάρος του Δημοσίου, όταν και εάν βέβαια διαπιστωθεί άρνηση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς αμετάκλητη δικαστική απόφαση, μέσα στις μακρές προθεσμίες που θα την τάξουν.
Δεν δεχτήκαμε ακόμα να υποβληθεί η αμετάκλητη για την υπόθεσή μας κρίση είκοσι εννέα (29) Ανωτάτων Δικαστών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τη νέα κρίση (και ενδεχόμενα ερμηνεία) άλλων οργάνων, γιατί δεν παίζουμε "ρουλέτα" τα συμφέροντα των μελών μας, δασικών υπαλλήλων, που κατακτήθηκαν με πολύχρονους αποκλειστικά δικούς μας δικαστικούς αγώνες.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με "κολοβές" διαδικασίες, οι οποίες δίνουν στην Διοίκηση, νέα μέχρι και έξι (6) μήνες προθεσμία (τρίμηνη αρχική συν τρίμηνη παράταση), προς συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση και το μόνο που πετυχαίνουν στην ουσία είναι να δίνουν "άλλοθι" στα συναρμόδια Υπουργεία για νέες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις συμμόρφωσης προς δικαστική απόφαση, όταν εμείς σθεναρά αγωνιζόμαστε για την άμεση και πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την με αριθμό 992/2004 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλιστα τη στιγμή που εμείς περιμένουμε τις επόμενες μέρες την οριστική απάντηση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Δεν συμφωνούμε με την πολυέξοδη άσκηση ατομικών ή ομαδικών αγωγών κατά του Δημοσίου, στα Διοικητικά Δικαστήρια, από τους δασικούς υπαλλήλους, για διεκδίκηση των ήδη αμετακλήτως επιδικασμένων απαιτήσεών τους (δηλαδή στο να διεκδικούν, προς τέρψη μερικών, μέσω της δικαστικής και πάλι οδού, τα ήδη δικαστικά κερδισμένα χρήματά τους!!!), γιατί έτσι, πέραν των άλλων, θα περιφρονούν την αμετάκλητη απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα καταφεύγουν σε μια διαδικασία, που για να καταστεί αμετάκλητη, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) χρόνια.
Τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν απεμπολείται το δικαίωμα των δασικών υπαλλήλων, για αυτούσιο και ακέραιο επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, ύψους -146,74 - ευρώ το μήνα και δεν αποδεχτήκαμε, ούτε θα αποδεχτούμε μείωση του ύψους του επιδόματος αυτού.
Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε:
1. Την έκδοση καθώς και την απολύτως επιτυχημένη και πλήρη εκτέλεση της με αριθμό 2495/2000 Απόφασης της Επταμελούς Συνθέσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την επιδίκαση του επιδόματος παραγωγικότητας.
2. Την έκδοση των Πράξεων με αριθμούς 117/6-7-2005 και 118/6-7-2005 του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες κρίθηκε ότι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας είναι και οι υπάλληλοι - μέλη των σωματείων των οποίων οι Διοικήσεις παρέλειψαν να ασκήσουν αίτηση ακύρωσης κατά της γραπτής άρνησης του Υπουργείου Γεωργίας να χορηγήσει το επίδομα ειδικών συνθηκών από 18-7-1997 και εφ΄ εξής στο μέλλον αλλά αντίθετα άσκησαν απαράδεκτη εκ του Νόμου παρέμβαση (βλ. σκέψεις του Ελεγκτικού συνεδρίου) και
3. Το γεγονός ότι, με υπομνήματα και σχετικά έγγραφα, καθώς και πλείστες επικοινωνίες μας, πείσαμε θετικά, περί τους δέκα πέντε (15) Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε διάφορους Νομούς της Χώρας, για το ίδιο αμέσως παραπάνω ζήτημα που έκρινε το Ι΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Δασοφύλακες (Δασοφύλακες Α΄, πρώην Δασοφύλακες Β΄ και πρώην Οδηγοί που ενταχθήκατε με το Ν. 3208/2003 στους Δασοφύλακες Α΄), σας διαβεβαιώνουμε ότι συνεχίζουμε ενωμένα, με σύνεση και σοβαρότητα, τον αγώνα, μέχρι την άμεση και ολοκληρωτική εκτέλεση της με αριθμό 992/2004 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και την καταβολή και των άνω υπολοίπων αναδρομικών ποσών του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας, αλλά και τη συνέχιση καταβολής του, συνεχώς στο μέλλον, με καταχώρησή του στις μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις των δικαιούχων δασικών υπαλλήλων.
Ο ρόλος μας σαν συνδικαλιστικά όργανα είναι να προστατέψουμε τα κεκτημένα με όσο το δυνατόν λιγότερες νομικές ενέργειες και περισσότερες συνδικαλιστικές. Για το λόγο αυτό, με την προηγούμενη ανακοίνωσή μας, επειδή κρίθηκε ότι εξαντλήθηκαν οι συνδικαλιστικές ενέργειες (παρεμβάσεις, συναντήσεις κλπ), σας καλέσαμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση-κλιμάκωση με κινητοποιήσεις, η οποία και ισχύει εάν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου δεν έχουμε οριστική απάντηση στα αιτήματά μας.

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

Της Π.Ε.Δ.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος

Νίκος Μπόκαρης Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Στάμου
Της Ε.Ε.Δ.Δ.Υ
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Καψάλης Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Μιχαήλ
Της Π.Ο.Δ.
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παπαδιάς Ο Γενικός Γραμματέας

Αλέξανδρος Φλώτσιος
Της Ε.Μ.Δ.Β΄.Ε.
Ο Πρόεδρος

Παν. Τσιλιμίγκρας Ο Γενικός Γραμματέας

Παντελής Δούλος


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr