Ανακοινώσεις Ένωσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Θέμα : Απόψεις επί του αριθμ. 148/21-10-2005 εγγράφου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
Με το ανωτέρω έγγραφο της, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος σχολίασε αρνητικά το περιεχόμενο του, από 20-10-05, δελτίου τύπου της Ένωσής μας που αφορούσε το θέμα της γρίπης των πτηνών . Για το λόγο αυτό θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Στο δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων, αναγράφηκαν με εποικοδομητική διάθεση και στόχο, οι απόψεις μας για ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία.
Επαναλαμβάνουμε ότι, η διαχείριση ανάλογου επιπέδου ζητημάτων, επιβάλει την εφαρμογή σχεδιασμών που καθορίζονται από ένα σύγχρονο πλαίσιο αρχών, σύμφωνα με τις εξής βασικές παραδοχές :
• Ότι η δημόσια υγεία αποτελεί πρωταρχικό κοινωνικό αγαθό.
• Ότι η συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών μεταξύ τους, αλλά και με τις κοινωνικές οργανώσεις, θα βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα και τις εξελίξεις και δεν θα εξυπηρετεί κανενός επιπέδου σκοπιμότητες.
Με βάση τα παραπάνω, η λήψη προληπτικών μέτρων από την πολιτεία προαπαιτεί τη συστηματική παρακολούθηση, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, των μετακινούμενων πληθυσμών και των αγρίων πτηνών.
Η Ένωσή Δασολόγων διατύπωσε την άποψη ότι ¨η αναστολή της δραστηριότητας υπαίθριων δραστηριοτήτων, όπως το κυνήγι υδροβίων πουλιών στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας, είναι μέτρο που μπορεί να ληφθεί, μόνο εφόσον οι εξελίξεις το επιβάλλουν (και όχι ασφαλώς η Ένωσή μας).
Η ίδια προσέγγιση έγινε εξάλλου και από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η οποία στο έγγραφο απάντηση που έκανε αναφέρει: ¨ Εάν υπάρχει πραγματικός και τεκμηριωμένος λόγος από μια νέα δυσάρεστη εξέλιξη του θέματος της γρίπης, που όλοι απευχόμαστε, θα συνδράμουμε άμεσα και αποφασιστικά στην λήψη και εφαρμογή των επιβεβλημένων μέτρων.¨
Ουσιαστικά και οι δύο φορείς καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα για το θέμα της γρίπης των πτηνών, χρησιμοποιώντας διαφορετική διατύπωση .
Εκτιμούμε ότι η αντίδραση σας στην έκδοση δελτίου τύπου από την Ένωσή μας για το θέμα της γρίπης των πτηνών, δεν αφορά τα παραπάνω αυτονόητα θέματα, αλλά αποδίδει την αντίληψη σας για το ρόλο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, σε σχέση τόσο με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διοίκησης (δασικής και όχι μόνο), όσο και τη θεσμική παρεμβατική δυνατότητα της Ένωσης Δασολόγων, που αποτελεί κατάκτηση για μας και δεν επιθυμούμε να κάνουμε κανένα σχολιασμό .
Επίσης, η προσπάθειά από την πλευρά σας, να υποβιβαστούν ή να υπερτιμηθούν οι ρόλοι των εμπλεκόμενων μερών, δεν αναδεικνύει το επίπεδο της συνεργασίας σας (ως κοινωνικός εταίρος) με τη διοίκηση, αλλά την έλλειψη εμπιστοσύνης και την προκατάληψη που κυριαρχεί και ασφαλώς δεν συμβάλει ούτε στην επιζητούμενη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης αλλά ούτε και την ανάδειξη του δικού σας ρόλου. Το στοιχείο αυτό, έχουμε τη βεβαιότητα, ότι θα προβληματίσει τόσο την κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνεστε όσο και την πολιτική ηγεσία.
Για την οικοδόμηση πνεύματος συνεργασίας τονίζουμε στην ηγεσία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας ότι η Δασική Υπηρεσία, σε όλα της τα επίπεδα και διαχρονικά από την ίδρυσή της, οργάνωσε νομοτεχνικά, ανέδειξε και στήριξε το κυνήγι ως δραστηριότητα και κυρίως τον Έλληνα Κυνηγό ως κοινωνικό της εταίρο, για την προώθηση μέσω της δραστηριότητας του κυνηγιού, κοινών περιβαλλοντικών στόχων αλλά και σημαντικών προτεραιοτήτων της δασικής πολιτικής στον ορεινό χώρο.
Οι συνάδελφοι μας δασολόγοι στα πλαίσια της δασοπονικής επιστήμης και των αρμοδιοτήτων που ασκούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία και ως φυσικοί διαχειριστές των δασικών οικοσυστημάτων, αγωνίζονται για την αειφορία των δασικών πόρων, της οποίας σημαντική παράμετρος είναι και η δραστηριότητα του κυνηγιού.
Στην προσπάθεια αυτή και απέναντι στις όποιες πολιτικές και ψηφοθηρικές σκοπιμότητες, η Ομοσπονδία σας μπορεί να συμβάλει δημιουργικά αρκεί να διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας με τους δασολόγους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι να βλέπει ανταγωνιστικά το θέμα του κυνηγίου.
Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων, με θετικό πνεύμα και διάθεση καταθέτει με υπευθυνότητα τις θέσεις της για την εκπλήρωση των κοινών περιβαλλοντικών σκοπών και υπό αυτό το πνεύμα θα επιθυμούσαμε η ίδια διάθεση να επικρατήσει και στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία .
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Νικόλαος Μπόκαρης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γιάννης ΣτάμουΚυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr