Κυρίως Άρθρο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2006 συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του Υπ.Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ .Αθ.Βεζυργιάννη.
Στη συζήτηση που έγινε :
1. Τέθηκε στο Γενικό Γραμματέα του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α η πάγια θέση της Ένωσης για την κάθετη διάρθρωση της Δασικής Υπηρεσίας, ώστε να είναι δυνατή η χάραξη και η εφαρμογή ενιαίας δασικής πολιτικής.
Σήμερα που ολοκληρώνεται η 3η προγραμματική περίοδος του ΚΠΣ, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Δασικού Τομέα, και την αυτοτελή λειτουργία Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος που θα έχει την ευθύνη χάραξης και υλοποίησης της δασικής πολιτικής.
Η συνταγματική επιταγή για αποτελεσματική προστασία των δασών αλλά και η ανάγκη ανακατανομής των πόρων από τις πλουσιότερες σε δασικά προϊόντα (λόγω κλίματος και συνθηκών) περιοχές, στις φτωχότερες, που τις περισσότερες φορές είναι και πιο ευαίσθητες οικολογικά, επιβάλει να αλλάξει η σημερινή διοικητική διάρθρωση της δασικής υπηρεσίας.
Αποτελεί κοινό στόχο (πιστεύουμε) και της πολιτείας η άρτια οργάνωση ξεχωριστού διοικητικού μηχανισμού για τα δάση, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο, τα μέτρα δασικής πολιτικής, να παρεμβαίνει προληπτικά και κατασταλτικά για την προστασία των δασικών πόρων και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την εξασφάλιση της αρχής της αειφορίας του δασικού πλούτου, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις της δασοπονίας των πολλαπλών σκοπών.
Από τις παραπάνω βασικές δασοπολιτικές αρχές, τις οποίες η Ένωσή μας διατυπώνει διαχρονικά, αποκλίνει σημαντικά η πρόταση που κατατέθηκε προς συζήτηση . Σε αυτήν δε γίνεται λόγος για κάθετη διάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών, ούτε και διασυνδέεται με άλλο τρόπο το προτεινόμενο διαρθρωτικό σχήμα με την Κεντρική διοίκηση που χαράσσει τη δασική πολιτική.
2. Ζητήσαμε πριν ολοκληρωθεί και προωθηθεί ο νέος οργανισμός να κατατεθούν επίσημα οι απόψεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των επιστημονικών συνδικαλιστικών οργανώσεων του Τομέα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ή για συμμετοχή μας σε διάλογο.
Ιδιαίτερα στη Χώρα μας που άλλο υπουργείο είναι υπεύθυνο για τη δασική πολιτική και άλλο είναι υπεύθυνο για τη διοικητική οργάνωση, τη διάρθρωση, τη στελέχωση και την εν γένει λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να προηγηθεί διάλογος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Είναι γνωστό ότι η διαφορετική αντίληψη των Περιφερειαρχών για τον τρόπο άσκησης της διοίκησης, προκάλεσε φαινόμενα κακοδιοίκησης και σε πολλές περιπτώσεις σοβαρές διοικητικές δυσλειτουργίες. Ασφαλώς είναι γνωστό ότι αποδυναμώθηκαν νευραλγικές μονάδες (δασαρχεία) χωρίς καμιά ¨διοικητική φειδώ¨, και είχαμε περιστατικά καταχρηστικής συμπεριφοράς Περιφερειαρχών, σε βάρος συναδέλφων, όταν δεν εκτελούνταν υποδείξεις που σημειώνουμε ήταν και παράνομες.
3.- Ζητήσαμε να πάρει θέση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το σχέδιο του νέου Οργανισμού.
4.- Ζητήσαμε να έχουμε σαφή εικόνα για τις κατηγορίες, τους κλάδους και την κατανομή των θέσεων του προσωπικού που θα προβλεφθούν, τα τυπικά προσόντα διορισμού, τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και τα καθήκοντα θέσεων ευθύνης κ.α.
5. Καταθέσαμε προτάσεις, που αφορούσαν ειδικές παρατηρήσεις στο σχέδιο του νέου οργανισμού, όπως η σύσταση Γενικής Δ/νσης Δασών στις Περιφέρειες, η διατήρηση των τμημάτων και των γραφείων διοικητικού λογιστικού, η ίδρυση νέων υπηρεσιών (δασαρχείων), τμημάτων κλπ.
6. Καταθέσαμε αναλυτικό υπόμνημα για τα παραπάνω θέματα.
Συνάδελφοι,
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α, δεν ανέλαβε καμία δέσμευση απέναντί μας. Η αντίληψη που μας μετέφερε ήταν ότι σε κάθε περιφέρεια θα εξεταστεί το διαρθρωτικό σχήμα που θα ισχύσει τελικά και συνεπώς θέματα όπως η σύσταση ή μη Γενικών Δ/νσεων Δασών στις Περιφέρειες, δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα.
Σκοπός της συνάντησης μας ήταν να ανοίξουμε ένα διάλογο με την πολιτική ηγεσία του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α για το θέμα του Οργανισμού. Πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις και πως τελικά ο νέος οργανισμός θα είναι προιόν σύνθεσης των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων μερών (Υ.Α.Α.& Τροφίμων, συνδικαλιστικοί φορείς) ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε διακριτό κοινωνικό ρόλο στη Δασική Υπηρεσία και την επιζητούμενη ¨ποιότητα και αποτελεσματικότητα¨ της δασικής διοίκησης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μπόκαρης
Τηλ: 6937883012


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κων/νος Δημόπουλος
Τηλ: 6947820880


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr