Κυρίως ¶ρθρο

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Σκέψεις και ερωτήματα ενόψει της αναθεώρησης του άρθρου 24
Νικ. Ι. Στάμου
Καθηγητής Δασικής Οικονομικής
Τι επιδιώκει και τι μπορεί να επιφέρει η προτεινόμενη νέα αναθεώρηση του άρθρου 24 και της ερμηνευτικής δήλωσής του, σε συνδυασμό με το άρθρο 117;
Κατά την εισηγητική έκθεση, η νέα αναθεώρηση:
• επιδιώκει την άρση των «ανελαστικών παραδοχών» και των «ανεπιεικών λύσεων» και την αντιμετώπιση των «ακραίων καταστάσεων», που δημιούργησε η προηγούμενη αναθεώρηση του 2001,
• διευρύνει την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων που ήταν τέτοιες την 11.6.1975 και
• συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Εκτιμώ, ότι η συγκεκριμένη πρόταση αναθεώρησης θα έχει τις εξής επιπτώσεις;
1. Οδηγεί σε μία νέα ακραία κατάσταση, την νομιμοποίηση δηλαδή όλων των αυθαίρετων μεταβολών των δασών και δασικών εκτάσεων και των σχετικών παρανομιών και που επήλθαν την περίοδο 1940-1975. Πόσο ακραία άβολα θα νοιώσουν οι νόμιμοι πολίτες από τη ρύθμιση αυτή; Και πόσο ακραία μαθήματα εκπαίδευσης σε μη νόμιμη συμπεριφορά διαρκείας, θα λάβουν οι νέοι, με την καλλιέργεια σ΄ αυτούς της πεποίθησης και των προσδοκιών νομιμοποίησης μιας νέας αρπαγής και ατομικοποίησης του κοινού περιβαλλοντικού πλούτου, με νέες (μελλοντικά) ακόμη και συνταγματικές και νομοθετικές διαδικασίες και ρυθμίσεις;
2. Συνεπάγεται σφόδρα πιθανές και εκτεταμένες αρνητικές μεταβολές στην έκταση της δασικής γης. Αυτές δεν μπορούν από τώρα να εκτιμηθούν, μια και στην πρόταση αναθεώρησης δεν δίνεται η νέα (αναθεωρημένη) ερμηνευτική δήλωση για τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης. Το πνεύμα της εισηγητικής έκθεσης, πάντως, δεν διακρίνεται για την επί το αυστηρότερο διατύπωση της νέας ερμηνευτικής δήλωσης. Δεν θάπρεπε η πρόταση αναθεώρησης να είναι απόλυτα διαφανής; Και επί πλέον, ποιο θα είναι το συγκρίσιμο στοιχείο της κατάστασης της 11.6.75, η έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης (της δασικής γης συλλογικά) σύμφωνα με την ισχύουσα τότε νομοθεσία ή η αυτή σύμφωνα με την άγνωστη επί του παρόντος νέα (αναθεωρημένη) ερμηνευτική δήλωση και ορισμό; Αν ισχύει το δεύτερο, τότε τα υφιστάμενα την 11.6.75 δάση και δασικές εκτάσεις θα μειωθούν ακόμη περισσότερο και συνεπώς δεν ισχύει ο ισχυρισμός της εισηγητικής έκθεσης, ότι «η λύση που προτείνεται διευρύνει την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων» της 11.6.75.
3. Διαστρέβλωση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης και αντίφαση με την νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τους φυσικούς πόρους. Βιώσιμη είναι η ανάπτυξη που ολοένα και μειώνει και τελικά δεν επιφέρει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και όχι η ανάπτυξη που κατατρώγει το περιβαλλοντικό κεφάλαιο και το στερεί από τις μελλοντικές γενιές. Πως συμβιβάζεται η επερχόμενη με την συνταγματική αναθεώρηση θυσία του ανανεώσιμου περιβαλλοντικού πόρου – κεφαλαίου, που λέγεται δάσος και δασική έκταση (δασική γη συλλογικά), με την νέα στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της μεταβολής του κλίματος, όταν είναι γνωστός ο ρόλος της δασικής βλάστησης (δενδρώδους και θαμνώδους) στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου;
Νικ. Ι. Στάμου
Καθηγητής Δασικής Οικονομικής
Του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων Α.Π.Θ.Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr