Κυρίως Άρθρο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ κ.ΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

Η Ένωση Δασολόγων και οι οργανώσεις-φορείς που αντιτάχθηκαν στην αναθεώρηση του Συντάγματος, συναντήθηκαν στην Αθήνα, την Πέμπτη 29 Μαρτίου, με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ευρωπαικής Επιτροπής, κ.Σταύρο Δήμα.
Στη συνάντηση η Ένωσή μας έθεσε, πέρα απο τα θέματα που αφορούσαν στην αναθεώρηση των άρθρων 24, 100 και 117 του Συντάγματος, και το θέμα της κατάστασης των δασικών υπηρεσιών και της ανάγκης απρόσκοπτης και συστηματικής χρηματοπδότησης του Τομέα των δασών.
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε να θέσει στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης το θέμα της συνταγματικής προστασίας των δασών.
Στο επίτροπο επιδόθηκε το υπόμνημα που ακολουθεί το οποίο συντάχθηκε απο την Ένωσή μας και έγινε αποδεκτό απο τους φορείς που συμμετείχαν στη συνάντηση.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αθήνα 29/3/2007

Αξιότιμε κ. Επίτροπε Περιβάλλοντος

Όπως ήδη θα γνωρίζετε από τη μέχρι σήμερα επικοινωνία που είχαμε για τα θέματα προστασίας των δασών και του περιβάλλοντος, στην Ελλάδα, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και ιδιαίτερα των άρθρων 24, 100 και 117, δημιουργήθηκε ένα ευρύτατο κίνημα κοινωνικών οργανώσεων, συνδικαλιστικών και επιστημονικών φορέων και ενεργών πολιτών, το οποίο τάχθηκε κατά της πρότασης αναθεώρησης που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση.
Εκπρόσωποι των προαναφερόμενων φορέων ζητήσαμε να συναντηθούμε μαζί σας και να σας εκθέσουμε τον προβληματισμό και τις ανησυχίες μας για τους σκοπούς και τους στόχους της πρότασης αναθεώρησης αλλά και να συζητήσουμε, για το πλαίσιο αρχών που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα, τη συμβολή τους στην περιβαλλοντική σταθερότητα, αλλά και για τους κινδύνους για το κλίμα και το περιβάλλον που προκαλούν ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα και εύστοχα έχετε εντοπίσει και εσείς από τη θεσμική σας θέση.
Οι αρνητικές εξελίξεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα και κυρίως η απειλή για την αλλαγή του κλίματος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η ερημοποίηση, αλλά και οι σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την καταστροφή των δασών, προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα που εκτιμούμε ότι είναι διάχυτος και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το λόγο αυτό έχουμε χρέος να μιλήσουμε ουσιαστικά για τα δάση, τον πολυλειτουργικό τους ρόλο και τη συμβολή τους στην περιβαλλοντική σταθερότητα και την ποιότητα ζωής .
Οφείλουμε να καταδείξουμε στην πολιτεία τις τραγικές ελλείψεις σε επίπεδο δασικής πολιτικής και την ανάγκη να υιοθετηθούν νέα πρότυπα αναπτυξης των δασικών οικοσυστημάτων που δεν θα αφορούν μόνο την παραγωγή ξύλου αλλά δίνουν βάρος στη δασοπονία των πολλαπλών σκοπών, την αειφόρο ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου και την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος. Η αειφορική διαχείριση και η πολλαπλή χρήση των δασών, η οικονομικότητα, η παροχή ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες και η διατήρηση της βιοποικιλότητας στο φυσικό περιβάλλον, πρέπει να αποτελούν τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την Πολιτεία και αυστηρά μονοσήμαντους στόχους δασικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθεί .
Το δάσος πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν «κοινό αγαθό» με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία και αξία του .
Οι ωφέλειες από την υιοθέτηση αυτής της πολιτικής θα είναι άμεσες για την Κοινωνία:
 Κάλυψη των αναγκών της Χώρας μας σε παραγωγή ξύλου
 Επίδραση στο υδάτινο ισοζύγιο και την ποιότητα του νερού
 Αντιδιαβρωτική επίδραση και περιορισμός των πλημμυρών .
 Επίδραση του δάσους στους κλιματικούς παράγοντες.
 Εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας με Οξυγόνο
 Επίδραση στον κύκλο του διοξειδίου του άνθρακα και περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.
 Μείωση της ρύπανσης
 Διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών
Τα τελευταία χρόνια η πολιτική για την προστασία, την ανάπτυξη και την διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων στην χώρα μας, βρίσκεται στο περιθώριο.
Αποκορύφωμα της απαξίωσης αυτής είναι οι προτάσεις της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση, που θέτουν σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο την δημόσια και ιδιωτική δασική κτήση διότι συνδέονται με τον αποχαρακτηρισμό και την συνακόλουθη προσβολή, ιδιωτικοποίηση και καταστροφή πολλών εκατομμυρίων στρεμμάτων της Ελληνικής δημοσίας δασικής κτήσεως.
Όλα αυτά θα διαταράξουν σοβαρά την οικολογική ισορροπία στην Χώρα μας και θα την εκθέσουν στον κίνδυνο της ερημοποίησης που έχει ήδη αρχίσει.
Για τους παραπάνω λόγους τονίζουμε ότι:
1. Κανένα ιδιωτικό, οικονομικό ή πολιτικό συμφέρον δεν είναι σήμερα ανώτερο από το εθνικό συμφέρον της διαφυλάξεως των δασών και δασικών εκτάσεων.
2. Το εθνικό αυτό συμφέρον προστατεύεται ήδη ικανοποιητικά από το Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα άρθρα 24, 100 και 117 του Συντάγματος και την παγία νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Η αληθινή προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων δεν είναι η μείωση και ο αποχαρακτηρισμός τους, αλλά ο σεβασμός και η πιστή εφαρμογή της νομολογίας του ΣτΕ, κυρίως δε η κατάρτιση Δασολογίου, την οποίαν το Δικαστήριο αυτό έχει διατάξει από το έτος 1996.
4. Η Κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα οφείλουν να σεβαστούν την ιστορία, το κύρος και την μεγάλη συνεισφορά του ΣτΕ στην εμπέδωση της έννομης τάξης της Χώρας μας και να παύσουν να σχεδιάζουν την αφαίρεση του τελικού ελέγχου της συνταγματικότητος των νόμων από το Δικαστήριο αυτό.
5. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνισθούμε με κάθε νόμιμο μέσο, ώστε και στην αναθεωρητική Βουλή που θα διαχειριστεί το θέμα της αναθεώρησης, να καταδειχθούν οι λόγοι σταθερότητας των άρθ. 24, 100 και 117 του ισχύοντος Συντάγματος καθώς και η ανάγκη προστασίας της Εθνικής, Δημοσίας και Ιδιωτικής, Δασικής Κτήσης.


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr