Κυρίως ¶ρθρο

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ε.Δ.Δ.Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων,
Έχοντας υπόψη:
α) τις από 19/1 και 27/2 αποφάσεις του, που λήφθηκαν στις συνεδριάσεις του στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα,
β) Το άρθρο 6 του καταστατικού της Ένωσης,
Προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 5η Μαΐου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 09: 00 π.μ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 12 Μαΐου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ. στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ, πλατεία Αριστοτέλους.
Το πρόγραμμα και τα θέματα ημερήσιας διάταξης ορίζονται ως εξής:
• Χαιρετισμός προέδρου Δ.Σ.
• Χαιρετισμός εκπροσώπων Πολιτικών Κομμάτων.
• Διάλειμμα αποχώρηση προσκεκλημένων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή προεδρείου συνέλευσης.
2. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
3. Οικονομικός απολογισμός.
4. Τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Ένωσης.
5. Πρόγραμμα δράσης.
Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε ασφαλώς τα σοβαρά θεσμικά και οικονομικά αιτήματα που απασχολούν τον κλάδο μας και επηρεάζουν τον κοινωνικό μας ρόλο.
Ο αγώνας μας για την αναβάθμιση του κλάδου μας και την επιστημονική και διοικητική μας καταξίωση, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στην κοινωνία, είναι συνεχής. Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή σας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων που θα συμβάλουν στην αποδοτικότερη για όλους μας λειτουργία της Ένωσης .
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μπόκαρης


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κων/νος ΔημόπουλοςΚυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr