Κυρίως Άρθρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την εκτεταμένη προβολή στον ημερήσιο δημοσιευμάτων που αφορούσαν στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε για την ανάθεση των μελετών του έργου ¨οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων¨, το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, επισημαίνει τα εξής:
Ασφαλώς είναι δικαίωμα της Κτηματολόγιο Α.Ε να προγραμματίζει την ανάθεση έργων και μελετών ανάλογου περιεχομένου και να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση τους από την Ε.Ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της.
Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα, ακόμη και στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο προγραμματισμός της Κτηματολόγιο Α.Ε συνδέεται εξ αντικειμένου με την ανάγκη προώθησης ενός διοικητικού στόχου (όπως είναι η σύνταξη των δασικών χαρτών) που εκτός από επιστημονικό χαρακτήρα και ιδιαίτερα σοβαρή κοινωνική διάσταση σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και την λειτουργία άλλων δημοσίων υπηρεσιών .
Θα περιμέναμε λοιπόν ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος της σύνταξης των δασικών χαρτών θα προηγείτο η συνεργασία των συναρμοδίων υπηρεσιών ώστε με αμοιβαίες διευκρινήσεις για το χαρακτήρα του έργου της οριοθέτησης που είχε προγραμματίσει η Κτηματολόγιο Α.Ε, να ήταν δυνατή η αποφυγή επικαλύψεων, επαναλήψεων και διορθώσεων καθώς και συμπληρώσεων με τις οποίες θα αποτυπώνονταν στους χάρτες όλες οι διοικητικές πράξεις που υποδήλωναν δασικό χαρακτήρα.
Στην προκείμενη περίπτωση, η συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων (ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Κτηματολόγιο Α.Ε ) δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδανική. Αυτό απορρέει από τη διαμειφθείσα αλληλογραφία κατά το στάδιο του προγραμματισμού του έργου από την Κτηματολόγιο Α.Ε, όπου τόσο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και ο αρμόδιος Γενικός Δ/ντής Δασών με έγγραφά τους καταφέρονται κατά της ακολουθούμενης μεθοδολογίας και του τρόπου που σχεδιάστηκε το έργο από την Κτηματολόγιο Α.Ε.
Η διάσταση ανάμεσα στους φορείς είναι απόλυτη και οι υπηρεσιακές αναφορές υποδηλώνουν με σαφήνεια τη δημιουργία προβλημάτων τόσο στη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών, που θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις, σε αιτήματα πολιτών, με τρόπο δίκαιο και συστηματικό, όσο και στην προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων αλλά και της δημόσιας περιουσίας.
Για τους παραπάνω λόγους η Ένωσή μας, στα πλαίσια της επιστημονικής και συνδικαλιστικής της παρουσίας, οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στην προσπάθεια ορισμένων κύκλων να παρουσιαστούν, οι προωθούμενες μελέτες οριοθέτησης, σαν δασικοί χάρτες, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι οι προδιαγραφές τους και η ακρίβεια τους δεν προσδίδει σε αυτό το έργο το χαρακτήρα των δασικών χαρτών, που όπως προαναφέραμε, αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο των συνδικαλιστικών φορέων όσο και της δασικής υπηρεσίας.
Οφείλουμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι η ανάγκη για εμφάνιση μεγάλης απορροφητικότητας των πόρων του κοινοτικού πλαισίου, που για κάποιους αποτελεί πρωτεύον μετρήσιμο μέγεθος, θα πρέπει να συνδέεται με την ουσία και το παραγόμενο αποτέλεσμα του προγραμματισμού, διαφορετικά εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί κατασπατάληση πόρων .
Στην πραγματικότητα, το έργο της "οριοθέτησης των δασών και δασικών εκτάσεων" που προωθείται και παρά την προσπάθεια να παρουσιαστεί σαν ¨ενδεδειγμένη λύση¨ στα προβλήματα πολιτών, θα γίνει με προδιαγραφές διαφορετικές από αυτές της σύνταξης των Δασικών Χαρτών, με αποτέλεσμα το προϊόν που θα παραχθεί να είναι μια χονδροειδής οριοθέτηση των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, με μονοσκοπική φωτοερμηνεία, χωρίς επαληθεύσεις στο έδαφος και επιτρεπτό σφάλμα (από τις ίδιες τις τεχνικές προδιαγραφές του) της τάξης του 15% - 30%.
Δηλαδή δεν εξασφαλίζεται ούτε στο ελάχιστο η αξιοπιστία του θεματικού περιεχομένου και αυτό είναι κάτι που έχει διατυπωθεί κυρίως από τις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δευτερευόντως από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δασολόγων.
Οφείλουμε να πούμε ότι το προϊόν αυτό όχι μόνο δεν είναι επιστημονικά αποδεκτό, όχι μόνον δεν έχει καμία σχέση με τους Δασικούς Χάρτες (όπως επιχειρείται να εμφανισθεί), αλλά αντίθετα, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, τόσο στη δημόσια διοίκηση, όσο και στους πολίτες. Επιπροσθέτως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτε για την περαιτέρω σύνταξη των Δασικών Χαρτών (όπως διάφοροι ισχυρίζονται), αλλά ούτε καν για τη δήλωση των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατά την διαδικασία της Κτηματογράφησης.
Οι προαναφερόμενες αιτιάσεις πρέπει να προβληματίσουν την Κυβέρνηση, τα συναρμόδια Υπουργεία και την Κτηματολόγιο Α.Ε ώστε επιτέλους να συνδεθούν με ουσιαστικό τρόπο ακόμα και οι διαθέσιμοι πόροι, για το συγκεκριμένο έργο, με την πρόταση των συνδικαλιστικών φορέων αλλά και της δασικής διοίκησης , να προχωρήσει η σύνταξη των δασικών χαρτών, πιλοτικά, σε ορισμένους ευαίσθητους νομούς.
Οφείλουμε επίσης να επισημαίνουμε και τον κίνδυνο όταν ολοκληρωθεί το έργο της οριοθέτησης των δασών και δασικών εκτάσεων, με τον τρόπο και τη μεθοδολογία που υιοθετείται από την Κτηματολόγιο Α.Ε, να χρησιμοποιηθεί ως πρόσκομμα σε βάρος της επιτακτικής και άμεσης ανάγκης να προωθηθεί η ένταξη των δασικών χαρτών στον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση τους από το 4ο ΚΠΣ .
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει να πάρει θέση, για το πρόβλημα των δασικών χαρτών, προωθώντας στον προγραμματισμό των επιχειρησιακών του προγραμμάτων ανάλογη δράση και να πάψει να είναι θεατής στην επιχειρούμενη παραπλάνηση των πολιτών και τη δημαγωγία στο σοβαρότατο αυτό θέμα.


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr