Κυρίως Άρθρο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Η ένωσ Δασολόγων με αφορμή τροπολογία του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναστολή κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κτισμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις, απέστειλε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.Κάρολο Παπούλια, στον Πρωθυπουργό κ.Κων/νο Καραμανλή, στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ.Γεώργιο Παπανδρέου, τον Πρόεδρο του Συνασπισμού κ.Αλ.Αλαβάνο και τη Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε κ.Παπαρήγα, επιστολή, το κείμενο της οποία παρατίθεται κατωτέρω:

Γνωρίζουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία σας για τα θέματα περιβάλλοντος και την σημαντική πολιτική σας θέση για το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών, το οποίο απασχολεί πλέον, όχι μόνο τους ειδικούς επιστήμονες, αλλά στο σύνολό της την παγκόσμια κοινότητα και δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Είναι επίσης γνωστό ότι το πρόβλημα αυτό είναι περίπλοκο, αφορά κυρίως τον ανεπτυγμένο κόσμο που πρέπει να δείξει την πρέπουσα ευαισθησία και αμεσότητα στη λήψη πολιτικών και οικονομικών μέτρων που θα περιορίζουν τις συνθήκες και τις παραμέτρους του προβλήματος. Η προσέγγιση με επιστημονικό τρόπο ζητημάτων που αφορούν στο περιβάλλον μπορεί να δώσει απαντήσεις και στα ζητήματα πολιτικής που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και την ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου.
Ασφαλώς η υιοθέτηση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη, η λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και οι πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη συστηματική ανακύκλωση απορριμμάτων, αποτελούν τη βάση για τον σύγχρονο πολιτικό σχεδιασμό στη λογική της παραγωγής ¨καθαρής¨ ενέργειας .
Από την άλλη πλευρά η προστασία των δασικών πόρων, ως στοιχείων του περιβάλλοντος, αλλά και της δημόσιας περιουσίας και η διασφάλιση της βιοποικιλότητας των ειδών και του τοπίου, με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, αποτελούν επίσης σημαντικούς στόχους της πολιτικής που πρέπει να συζητήσουμε και να εφαρμόσουμε στη χώρα μας.
Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα δάση, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ζητήματα όπως είναι η σημερινή διάρθρωση και η αποτελεσματικότητα της δασικής υπηρεσίας, η ελλειμματική χρηματοδότηση του δασικού τομέα και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, που κατά κανόνα εμποδίζουν την προώθηση πολιτικών για τη δασοπονία πολλαπλών σκοπών, την αειφόρο ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου και την αποτελεσματική προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία αν συνδεθούν με τον προεκλογικό χαρακτήρα της περιόδου που ήδη διανύουμε.
Ήδη προηγήθηκε η συζήτηση στη Βουλή αλλά και την ελληνική κοινωνία, για την τροπολογία που κατατέθηκε από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και αφορούσε στη διαδικασία κατεδάφιης αυθαιρέτων κτισμάτων μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις, όπου η Ένωσή μας τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα και ζήτησε την απόσυρση της σχετικής ρύθμισης.
Η θετική πιστεύουμε εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, μετά από την κοινωνική και πολιτική αντίδραση που προκλήθηκε και η απόσυρση τελικά της τροπολογίας, δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε. Αυτό διότι ήδη όπως προαναφέρθηκε έχουμε εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, οι συνήθεις πιέσεις για χαριστικές ρυθμίσεις αυξάνονται και τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν, εκ των πραγμάτων, εύκολο στόχο και αντικείμενο ποικιλώνυμων προσδοκιών, από ομάδες πολιτών.
Για τους παραπάνω λόγους η Ένωσή μας καταθέτει πρόταση, κυρίως προς την Κυβέρνηση που έχει την ευθύνη του νομοθετικού έργου που συζητείται στη Βουλή, αλλά και προς όλα τα πολιτικά κόμματα, να μην καταθέσουν, κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τις εκλογές, οποιαδήποτε αποσπασματική τροπολογία που θα ρυθμίζει χρονίζοντα θέματα των δασών και που τελικά μόνο τον αρνητικό σχολιασμό του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας προκαλούν.
Για την Ένωσή μας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα να αναδειχθεί ο πολυλειτουργικός ρόλος των δασικών οικοσυστημάτων, η σημασία τους στην ποιότητα ζωής και στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο καθώς και η συμβολή τους στην ορεινή οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συμβάλλουμε στην αναλυτική προσέγγιση και συζήτηση ζητημάτων, όπως είναι η προώθηση της δασοπονίας των πολλαπλών σκοπών, η αποτελεσματική προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας, η υλοποίηση μέτρων για την αειφόρο ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου και η ανάγκη λήψης θεσμικών διοικητικών μεταρυθμίσεων που θα συμβάλουν στην ποιοτική και αποτελεσματική δασική διοίκηση και την δυνατότητα ολοκλήρωσης έργων όπως είναι η σύνταξη των δασικών χαρτών και του δασολογίου .
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες στον προγραμματισμό του χρόνου σας και προσβλέποντες στην ευαισθησία που σας διακρίνει για τα θέματα αυτά, ζητάμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημ. Υπαλλήλων, προκειμένου να σας αναλύσουμε διεξοδικά τα προαναφερθέντα και να ζητήσουμε τη θεσμική σας συμβολή στην υιοθέτηση της πρότασής μας, προς όφελος ασφαλώς των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr