Κυρίως ¶ρθρο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ Δ.Σ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ,

Ενημέρωση μελών .
Το Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, συνεδρίασε στην Αθήνα την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2007. Στη συζήτηση που έγινε τα μέλη του Δ.Σ ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα θέματα και συζήτησαν για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν . Ειδικότερα συζητήθηκαν:
1. Το θέμα της κήρυξης από το ΥΠΕΧΩΔΕ 107 περιοχών της χώρας υπο κτηματογράφηση, με την αριθμ. 9400/1-3-2007 απόφαση του (ΦΕΚ 429/Β/28-3-2007). Συζητήθηκε το ενδεχόμενο προσφυγής με το ΓΕΩΤΕΕ κατά της ανωτέρω απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αποφασίστηκε να μην προσβάλλει η Ένωσή μας από κοινού με το επιμελητήριο την παραπάνω απόφαση αλλά να παρακολουθεί στενά την εξέλιξή της παρεμβαίνοντας συνδικαλιστικά αλλά και νομικά εφόσον χρειαστεί.
2. Το θέμα του διαγωνισμού για την οριοθέτηση των δασών και δασικών εκτάσεων που έχει προωθήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Αποφασίστηκε να εκδώσουμε δελτίο τύπου και να συντάξουμε επιστολή για το θέμα αυτό στους αρμόδιους υπουργούς και τους φορείς που εμπλέκονται στο διαγωνισμό. Ηδη αποστείλαμε δελτίο τύπου και σχετική επιστολή .
3. Η πραγματοποίηση συνάντησης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ενημερώθηκε το Δ.Σ για την επιστολή που στείλαμε στον Υπουργό, οπου και του ζητούσαμε την πραγματοποίηση συνάντησης με τοι Προεδρείο της Ένωσης και αναλύαμε τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα που θέτουμε προς συζήτηση. Αναμένεται απάντηση για την ημερομηνία της συνάντησης και εφόσον δεν πραγματοποιηθεί θα επανέλθουμε με νέα επιστολή.
4. Το θέμα της κατάθεσης τροπολογίας για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Συζητήθηκε και αναλύθηκε το θέμα και αποφασίστηκε να συνταχθεί δελτίο τύπου στο οποίο να καταγράφεται η αντίθεση της Ένωσης με τη ρύθμιση που προώθησε η Κυβέρνηση. Συνάχθηκε ήδη δελτίο τύπου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το οποίο απεστάλη στα ΜΜΕ .Στο δελτίο τύπου ζητούσαμε την απόσυρση της σχετικής τροπολογίας.
5. Συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα δράσης που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση, στη Θεσσαλονίκη καθώς και το θέμα των μετακινήσεων συναδέλφων αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζου γενικά οι συνάδελφοι. Αποφασίστηκε να συνταχθεί επιστολή σε όλους τους Περιφερειαρχες που να θίγει το θέμα αυτό . Επίσης θα ακολουθήσει συνεργασία με το νομικό μας σύμβουλο για την καλύτερη τεκμηρίωση του θέματος .
Συνάδελφοι , το ίδιο χρονικό διάστημα (21-6-2007) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΓΕΔΥ , όπου και συζητήθηκαν τα θεσμικά και οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας μας.
Ειδικότερα για το θέμα του επιδόματος των ειδικών λογαριασμών (τριμήνων) σας ενημερώνουμε ότι υπογράφτηκε η ΚΥΑ με αριθμό 2/35112/0022/20-6-2007, σύμφωνα με την οποία ¨χορηγείται επί των καταβαλόμενων ποσών ποσό είκοσι (20) ευρώ μηνιαίως από 1-1-2007 και σαράντα (40) ευρώ μηνιαίως από 1-7-2007 ¨.
Για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις Περιφέρειες και λαμβάνουν το επίδομα των Περιφερειών στα ποσά αυτά γίνεται συμψηφισμός, ώστε το τελικά καταβαλόμενο ποσό και από τις δύο πηγές, να είναι το ανωτέρω αναγραφόμενο.
Με τον τρόπο αυτό τα μηνιαία ποσά που θα καταβάλλονται για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα είναι αντίστοιχα:
Α. Από 1-1-2007 εως 30-6-2007
Κατηγορια Υπαλληλων ΠΟΣΟ (€)
ΠΕ 498
ΤΕ 450
ΔΕ 417
ΥΕ 402
Β. Από 1-7-2007 και εφεξής
Κατηγορια Υπαλληλων ΠΟΣΟ (€)
ΠΕ 518
ΤΕ 470
ΔΕ 437
ΥΕ 422
Επίσης στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΕΔΥ συζητήθηκε το θέμα του επιδόματος γεωτεχνικής ευθύνης, όπου παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην εισροή πόρων, με αποτέλεσμα την αδυναμία καταβολής του στους δικαιούχους γεωτεχνικούς.
Για το θέμα αυτό και για την εν γένει διαχείριση του ειδικού λογαρισμού ¨δικαιώματα γεωτεχνικών¨ όπως είναι γνωστό, εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 334133/30-11-2006 (ΦΕΚ 1829/Β/14-12-2006) στην οποία εξειδικεύνται λεπτομέρειες, όπως πχ οι πηγές εσόδων, η είσπραξη τελών η απόδοση, η διαχείριση του ειδικού λογαρισμού κλπ. Παρά τις μέχρι σήμερα αισιόδοξες προβλέψεις για την εισροή πόρων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τις δραστηριότητες των Γεωτεχικών, δεν έχει συγκεντρωθεί το ελάχιστο ποσό του 1.200.000 € προκειμένου να αρχίσει η καταβολή τπου επιδόματος. Οι εισροές σήμερα ανέρχονται σε 600-700 χιλιάδες € από τα οποία ένα μέρος περίπου 350 χιλιάδων € είναι το προυπάρχον ταμειακό υπόλοιπο, από την κράτηση ποσοστού 6‰ ως δικαιώματα δασολόγων. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι ότι επί του παρόντος (ανεξάρτητα με το ποσό που έχει συγκεντωθεί σήμερα στον ειδικό λογαρισμό), δεν φαίνεται να αποκαθίσταται, η τακτική μηνιαία εισροή πόρων που να επιτρέπει τη συστηματική (σε μηνιαία βάση) καταβολή του επιδόματος γεωτεχνικής ευθύνης και αυτό πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο όλους τους γεωτεχνικούς αλλά πρωτίστως την πολιτική ηγεσία του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή οποία και έχει ευθύνη για τα προβλήματα που παρουσιάζονται.
Ασφαλώς πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο στην ΚΥΑ 334133/30-11-2006 όσο και στο επιμέρους πλαίσιο για την διασφάλιση των εσόδων του λογαρισμού και για το λόγο αυτό καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αναλάβει πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήματος..
Σε ότι αφορά την κράτηση 6‰ ως δικαιώματα δασολόγων, για τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα που εκτελούνται, σας επισημαίνουμε ότι η κράτηση αυτή πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα και να κατατίθεται στο λογαρισμό απευθείας από τους εργολήπτες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Μπόκαρης Κων/νος Δημόπουλος
Τηλ:6937883012 Τηλ: 6947820880


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr