Κυρίως Άρθρο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥΣ.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

¨ κ. Υπουργέ

H ελληνική κοινωνία το φετινό καλοκαίρι παρακολούθησε την εξέλιξη ενός πρωτοφανούς και ιδιαίτερα τραγικού φαινομένου που δεν αφορουσε μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό των περιοχών που καταστράφηκαν.
Ο δημόσιος διάλογος για το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών και η συχνή αναφορά στην περιορισμένη δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταπεξέλθει στο βάρος της διαχείρισης μια τόσο ιδιαίτερης και σημαντικής οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής (τελικά), κρίσης, τοποθετούν το θέμα των δασικών πυρκαγιών ψηλά και στην πολιτική ατζέντα.
Ασφαλώς είναι γνωστά σε όλους τα περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με τις πυρκαγιες στα δάση, όπως η επίπτωση τους στο μικροκλίμα, στη συγκράτηση ρύπων και σωματιδίων, στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην επίπτωση στο υδάτινο ισοζύγιο και τη συγκράτηση του εδάφους, στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και την σημαντικότατη κοινωνική και οικονομική επίπτωση στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης φυσικές καταστροφές αυτού του επιπέδου.
Συνεπώς οι πτυχές του προβλήματος ¨δασικές πυρκαγιές¨ πρέπει να αναδειχτούν και να αναλυθούν, χωρίς προσχήματα, με τρόπο ουσιαστικό και συστηματικό από τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να είναι δυνατή η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού και η αξιοποίηση του επιστημονικού και του ανθρώπινου δυναμικού, όλων των υπηρεσιών και η ορθολογικότερη οργάνωση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας.
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε τη σημασία της οργάνωσης ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού διοικητικού μηχανισμού, με κύριο και θεμελιώδες έργο την αειφορική διαχείριση, την ανάπτυξη και την προστασία των δασών.
Η παραδοχή αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να οργανωθεί η δασική διοίκηση, χωρίς την οποία, κανένα είδος ή σύστημα διαχείρισης των δασών είναι δυνατόν να εφαρμοστεί με επιτυχία.
Η συστηματική υποβάθμιση των δασικών υπηρεσιών, ο διοικητικός κατακερματισμός τους, η έλλειψη σταθεράς και επαρκούς χρηματοδότησης του δασικού τομέα και πολλές φορές η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, έχει άμεση σχέση με την παρατηρούμενη, εδώ και αρκετά χρόνια, εικόνα εγκατάλειψης των δασικών οικοσυστημάτων και την κατ επέκταση, πρωτοφανή καταστροφή τους από πυρκαγιές ή άλλες αιτίες, με όλες τις συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Η ελληνική κοινωνία, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές της φετινής περιόδου στην Πελοπόννησο στην Αττική και στην Εύβοια αξιολόγησε αρνητικά την πολιτική που εφαρμόζεται στα δασικά οικοσυστήματα και την ουσιαστική εγκατάλειψη τους, από την Πολιτεία και ζητά τη λήψη μέτρων σε πολιτικό, διοικητικό αλλά και οικονομικό επίπεδο για τη δασική προστασία, την ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου και την ποιότητα ζωής .
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να αναδείξουμε τα οργανωτικά και επιχειρησιακά προβλήματα που συνέβαλαν στο μέγεθος της καταστροφής και δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε την αποτυχία του συστήματος δασοπυρόσβεσης,όπως αυτό προσδιορίζεται στο νόμο 2612/1998, με τον οποίο διαχωρίστηκε η πρόληψη από την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Αποτυχία που δεν αφορά μόνο στα μέτρα πρόληψης αλλά συνδέεται με τον αναποτελεσματικό τρόπο οργάνωσης και την κακή εφαρμογή, μέσα στα δάση, του αντιπυρικού σχεδιασμού.
Για την Ένωσή μας οι πιό σημαντικές συνιστώσες που συνέβαλαν στην αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού είναι:
- Η μη επαρκής γνώση των δασικών οικοσυστημάτων και των ιδιαίτερων πυρολογικών δεδομένων και των τοπικών συνθηκών, που επηρεάζουν την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς.
- Η εσφαλμένη επιχειρησιακή αντίληψη να δίνεται προτεραιότητα στην προστασία των κατοικιών και των υποδομών και ουσιαστικά να εγκαταλείπονται τα δασικά οικοσυστήματα στην τύχη τους.
- Η πρακτική να δίνεται βαρύτητα στη δράση των εναερίων μέσων, χωρίς να διασφαλίζεται η παράλληλη δράση επίγειων δυνάμεων που θα κάνουν και το έργο της τελικής κατάσβεσης .
- Η μη διασπορά πυροσβεστικών οχημάτων μέσα στο δάσος, πρίν ξεσπάσει πυρκαγιά και η επάνδρωση πυροφυλακείων και παρατηρητηρίων, για τον άμεσο εντοπισμό των πυρκαγιών και την εμεση επέμβαση των πυροσβεστικών οχημάτων πρίν η φωτιά πάρει διαστάσεις.
- Η μη επαρκής κινητοποίηση των δυνάμεων και των μέσων πολιτικής προστασίας (συνεταιρισμοί, πολίτες, Ο.Τ.Α κλπ) και η αγνοια των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο διαχείρισης του φαινόμένου των δασικών πυρκαγιών.
- Η διάθεση πόρων σε αναρμόδιους φορείς, η μη αξιοποίηση τους και η σύγχυση αρμοδιοτήτων κλπ.
Ασφαλώς τα προβλήματα που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι πολλά και αφορούν στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας μας από το στάδιο της πρόληψης (προκατασταλτικά έργα, καθαρισμοί, παρουσία δυνάμεων μέσα στα δάση) έως και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την οργάνωση και την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των φορέων στην καταστολή των πυρκαγιών, με αποτελεσματικό τρόπο και συμπληρωματική δράση.
Επιβάλλεται να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλέον αξιόπιστου συστήματος πυροπροστασίας το οποίο θα αξιοποιεί με αποτελεσματικό και συμπληρωματικό τρόπο τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί η δασική εμπειρία και επιστήμη ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι κίνδυνοι που απειλούν τους φυσικούς πόρους της πατρίδας μας και ιδιαίτερα τα δάση, εξασφαλίζοντας σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες τους.
Τα ζητήματα που εκ των πραγμάτων αναδεικνύονται και πρέπει να συζητηθούν αφορούν στην αναθεώρηση του ρόλου των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, στην αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών και τη διάρθρωσή τους, στην επικάλυψη αρμοδιοτήτων, στην αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για την πρόληψη και την αποκατάσταση των καμμένων περιοχών, στην υλοποίηση αναδασωτικών προγραμμάτων, στην προβολή του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των δασών και στο άνοιγμά τους στην ελληνική κοινωνία, κλπ.
Δεδομένου ότι τα παραπάνω θέματα θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, ενόψει μάλιστα της οργάνωσης του αντιπυρικού σχεδιασμού της επόμενης περιόδου, θεωρούμε επιβεβλημένη την παρουσία των δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων στο δημόσιο διάλογο και για το λόγο αυτό, παρακαλούμε για την πραγματοποίηση συνάντησης με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσής Δασολόγων Δημ.Υπαλλήλων, προκειμένου να συμβάλλουμε στη λήψη αποφάσεων που θα βελτιώσουν την οργάνωση και τη λειτουργία της δασοπροστασίας. ¨

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr