Κυρίως ¶ρθρο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η πανελληνια Ένωση Δασολόγων Δ.Υ απέστειλε επιστολή για το θέμα των δασικών χαρτών στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Ζητήσαμε συνάντηση για να συζητηθεί μεταξύ άλλων και το θέμα της οριοθέτησης των δασών που προωθήθηκε απο την Κτηματολόγιο Α.Ε και συνδέθηκε με το πρόγραμμα των δασικών χαρτών που είναι αρμοδιότητα των δασικών υπηρεσιών.

Το κείμενο της επιστολής μας ακολουθεί:

Θέμα : Συνάντηση με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων


κ. Υπουργέ

Με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου για τις οικολογικές πολιτικές στη χώρα μας και τη σχετική αναφορά σας στο έργο της οριοθέτησης των δασών και δασικών εκτάσεων που προκηρύχτηκε από την Κτηματολόγιο Α.Ε παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:
Οι συνδικαλιστικές και επαγγελματικές οργανώσεις του τομέα μας, με επιστολές τους στην Κτηματολόγιο Α.Ε. και στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στα προβλήματα του εν λόγω προγράμματος που αφορούν τόσο στην ακρίβεια της μεθοδολογίας όσο και την απάλειψη εκτάσεων που κάηκαν ή κηρύχτηκαν αναδασωτέες από την προτεινόμενη καταγραφή.
Οι σχετικές απαντήσεις κατέληγαν ότι το έργο της οριοθέτησης των δασών και δασικών εκτάσεων που προωθείται δεν υποκαθιστά το δασικό χάρτη
Παρά ταύτα, η χρηματοδότηση αυτού του έργου από το πρόγραμμα ¨Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο¨, προϋπολογισμού για το μέρος της οριοθέτησης, ύψους 6.871.370,64 €, προκάλεσε εμπλοκή (κόψιμο) ενός ιδιαίτερα σημαντικού μέτρου που είχε συμπεριλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον προγραμματισμό του 4ου ΚΠΣ.
Ειδικότερα για να κατανοηθεί το μέγεθος του προβλήματος, θέτουμε υπόψη σας ότι το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων είχε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που υπέβαλε για αξιολόγηση στην Ε.Ε , το υπομέτρο 226-Β με τίτλο ¨Σύνταξη δασικών χαρτών μεγάλης ακρίβειας κλίμακας 1:5.000¨ συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ €.
Το μέτρο αυτό είχε στόχο την λεπτομερή καταγραφή του δασικού χώρου και τη συλλογή πληροφοριών με μεγάλη χωρική και περιγραφική ακρίβεια, στοιχείο απολύτως απαραίτητο για την διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων που κατά τεκμήριο αποτελούν και δημόσια περιουσία.
Η υλοποίηση του μέτρου αυτού θα συντελούσε στην ανάδειξη και την προστασία της δημόσιας περιουσίας, στην απελευθέρωση των δασικών υπηρεσιών από το φόρτο της έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού και στην υποστήριξη όλων των εθνικών προγραμμάτων για την αειφορική διαχείριση και την προστασία των δασικών πόρων.
Το μέτρο αυτό αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το αιτιολογικό ότι υπάρχει επικάλυψη με αντίστοιχο πρόγραμμα που υλοποιείται από την Κτηματολόγιο Α.Ε με τίτλο ¨Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων¨ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ¨Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο¨, προϋπολογισμού για το μέρος της οριοθέτησης, ύψους 6.871.370,64 € .
Η συσχέτιση αυτών των δύο έργων από την Ε.Ε, στο στάδιο της αξιολόγησης του μέτρου των δασικών χαρτών και η αφαίρεση τελικά του έργου των δασικών χαρτών από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά .
Η απόρριψη ενός ιδιαίτερα σημαντικού μέτρου, προϋπολογισμού 100 εκ ευρώ, με το αιτιολογικό ότι επικαλύπτει ένα έργο μικρότερου προϋπολογισμού και ακρίβειας και αμφιλεγόμενης χρηστικότητας, ασφαλώς πρέπει να απασχολήσει και τα δύο Υπουργεία .
Η αναφορά σας στη Βουλή των Ελλήνων ( στη συνεδρίαση ΚΑ΄ την Πέμπτη 1 /11/2007) ότι το προϊόν της οριοθέτησης θα αποσταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχει και την ευθύνη της επικύρωσης των δασικών χαρτών, μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο διότι το προϊόν αυτό είναι γνωστό ότι καταγράφει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις από το γραφείο, χωρίς στερεοσκοπική παρατήρηση και επαλήθευση στο έδαφος, με επιτρεπτό σφάλμα της τάξεως του 30% .
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το προϊόν του προγράμματος της οριοθέτησης θα είναι χάρτες με απόκλιση από το πραγματικό εμβαδόν έως 30% στους οποίους δεν θα καταγράφονται οι εκτάσεις που κάηκαν ή κηρύχτηκαν αναδασωτέες, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός Συνταγματικής προστασίας.
Οι Δασικές Αρχές που θα παραλάβουν το προϊόν του προγράμματος της οριοθέτησης, θα είναι αναγκασμένες να το επανασχεδιάσουν και να το διορθώσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δασικών χαρτών, δηλαδή να ξανακάνουν από την αρχή το ίδιο έργο, χωρίς εξασφαλισμένους πόρους και ασφαλώς σε βάρος των σχέσεων κράτους– πολίτη, η βελτίωση των οποίων αποτελεί ζητούμενο για τη διοίκηση.
Ουσιαστικά με την αφαίρεση του έργου των δασικών χαρτών από τον προγραμματισμό του Υπ.Α.Α & Τροφίμων, υφαρπάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών, που έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το Υ ΠΕΧΩΔΕ και μετατοπίζεται σε μεγάλο (και αβέβαιο) βάθος χρόνου το έργο των δασικών χαρτών και συνεπώς καταστρατηγούνται οι σχετικές με τα δάση συνταγματικές επιταγές και κυρίως η σύνταξη του δασολογίου.
Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα της αρμοδιότητας των δύο Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ότι αφορά στον προγραμματισμού, τη χρηματοδότηση και τη σύνταξη των δασικών χαρτών και να δρομολογηθούν οι ενέργειες για τη χρηματοδότησή του.
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες στον προγραμματισμό του χρόνου σας, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα συνάντησης με το προεδρείο της Ενωσής μας προκειμένου να σας εκθέσουμε τα προαναφερόμενα θέματα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝικόλαος Μπόκαρης Κων/νος Δημόπουλος


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr