Κυρίως Άρθρο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η ΠΕΔΔΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗς ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.

Θέμα : Συνάντηση με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων


κ. Υφυπουργέ

Με την ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων σας το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔΔΥ εύχεται καλή επιτυχία στο έργο σας.

Εκτιμούμε ότι στις προτεραιότητες του έργου σας θα συμπεριληφθούν τα ζητήματα του δασικού τομέα τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία και στο πλαίσιο αυτό θα συμβάλλουμε και εμείς με την κατάθεση γόνιμων προτάσεων στα θέματα που μας αφορούν .

Στα πλαίσια της συνδικαλιστικής μας λειτουργίας σας επισημαίνουμε επίσης ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε (σαν κλάδος αλλά και σαν τομέας) και αφορούν τη δυνατότητα μας να ανταπεξέλθουμε στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας χρονίζουν και επιβάλλουν τη λήψη μέτρων δασικής πολιτικής η οποία θα αναδεικνύει με αποτελεσματικό και ποιοτικό τρόπο τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα των δασικών οικοσυστημάτων και την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω θέματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ακόμη και μετά τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές και για το λόγο αυτό σας εκφράζουμε την ανησυχία μας, τόσο για την κατάσταση που επικρατεί στα δασικά οικοσυστήματα μετά την καταστροφή όσο και για τις αποσπασματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται, τη σύγχυση αρμοδιοτήτων και την υποβάθμιση του ρόλου των δασικών υπηρεσιών.
Ασφαλώς σας είναι γνωστές και οι ιδιαιτερότητες του τομέα τον οποίο υπηρετούμε. Ιδιαιτερότητες που αφορούν στην ανάγκη προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων (ως στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος) αλλά και της δημόσιας περιουσίας. Συνεπώς επιβάλλεται η Πολιτεία να λάβει μέτρα για την αναδιοργάνωση (ουσιαστικά ανασύσταση) της Δασικής Υπηρεσίας ώστε να υπάρχει ένας ισχυρός διοικητικός μηχανισμός, με αποτελεσματική διάρθρωση, επιστημονικό και υλωρικό προσωπικό και μέσα που να μπορεί να ανταπεξέλθει στον προγραμματισμό των δασικών έργων και δραστηριοτήτων κατά την 4η προγραμματική περίοδο και να μπορεί να επιτελέσι τις αρμοδιότητες που της έχει αναθέσει η ελληνική πολιτεία.

Παρακαλούμε για την πραγματοποίηση συνάντησης με το Προεδρείο της Ένωσής μας, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να συζητήσουμε τα παραπάνω θέματα, να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες που εκ των πραγμάτων ανακύπτουν και να αναζητήσουμε λύσεις που θα αναδείξουν το ρόλο και το χαρακτήρα του κλάδου μας σε ένα σύγχρονο πλαίσιο δασικής πολιτικής.


Συνημμένα υποβάλουμε και ατζέντα με τα βασικότερα ζητήματα του τομέα μας που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Μπόκαρης Κων/νος Δημόπουλος


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr