Κυρίως Άρθρο

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΔΥ αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα επισκέψεων στις καμμένες περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηλείας και της Έυβοιας.


Οι επισκέψεις έγιναν απο κοινού με το WWF και σε συνεργασία με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τις τοπικές δασικές υπηρεσίες.

Εγιναν συζητήσεις για το θέμα της αποκατάστασης και των νομικών και διοικητικών ιδιαιτεροτήτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι στις καμμένες περιοχές . Συμμετείχαμε σε ημερίδες που διοργανώθηκαν για το θέμα αυτό και καταθέσαμε τις άπόψεις μας για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και του παραγωγικού ιστού των καμμένων περιοχών .
Συμμετείχαμε σε σύσκεψη στην αρχαία Ολυμπία όπου και ενημερωθήκαμε για την πορεία των έργων αποκατάστασης του Κρόνειου λόφου απο το ΕΘΙΑΓΕ.
Συμμετείχαμε σε ανοιχτή συζήτηση στην Αρχαία Ολυμπία, όλων των παρευρισκόμενων Δασολόγων, Γεωπόνων, Γεωλόγων κλπ, του WWF, λοιπών κοινωνικών εταίρων και δημοσιογράφων για το πρόβλημα των πυρκαγιών και της αποκατάστασης των ζημιών.
Συμμετείχαμε σε σύσκεψη στον Πύργο όπου συμμετείχαν Δήμαρχοι, Δασολόγοι, Γεωπόνοι , Κτηνίατροι, κλπ. και εγινε ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών και το μεγεθος του προβλήματος στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
Συζητήσαμε για τα θέματα βόσκησης και θήρας στις καμμένες περιοχές.

Επισκεφτήκαμε τις καμμένες περιοχές στην Αρκαδία , τη Μεσσηνία και την Εύβοια και συζητήσαμε για τα προβλήματα χρηματοδότησης των υπηρεσιών και την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των καμμένων περιοχών.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΔΥ

Νίκος Μπόκαρης.


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr