Κυρίως ¶ρθρο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Η ΠΕΔΔΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ .
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ ,
Μετά τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τα φυσικά οικοσυστήματα της Αττικής της Πελοποννήσου και της Εύβοιας και την κατάλυση του παραγωγικού και οικονομικού ιστού των περιοχών αυτών, αποτελεί χρέος της πολιτείας η λήψη διοικητικών και οικονομικών μέτρων που θα συμβάλουν στην ανασυγκρότηση των οικοσυστημάτων που επλήγησαν και κυρίως των δασών, για τα οποία και έχουμε την ευθύνη διαχείρισής τους.
Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν ¨κοινό αγαθό¨ με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία και αξία τους. Όμως η πολιτεία τα αντιμετωπίζει αμφίσημα, από τη μία πλευρά με την περιβαλλοντική τους σημασία, δηλαδή ως φυσικό πόρο με πολυλειτουργικό ρόλο και από την άλλη ως οικονομικό αγαθό που συνδέεται με την οικονομική αξία της γης
Τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τη φετινή καταστροφή εκατομμυρίων στρεμμάτων δασικών και γεωργικών εκτάσεων.
Εκτιμούμε ότι η προσωπική σας αντίληψη για το μέγεθος του προβλήματος, εγγυάται τη λήψη μέτρων δασικής πολιτικής που θα συμβάλλουν στην οργάνωση της δασικής διοίκησης, στην αποτύπωση των δασικών πόρων που καταστράφηκαν και αποτελούν κατά τεκμήριο δημόσια περιουσία, στην φυσική ή τεχνητή αποκατάσταση τους και στην αποτελεσματικότερη προστασία τους.
Για την υλοποίηση αυτών των κοινών στόχων, είναι ανάγκη να ιεραρχηθούν υψηλότερα στην πολιτική ατζέντα, θέματα όπως είναι η αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών, η διάρθρωση και η αποτελεσματικότητα τους, η συστηματική χρηματοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δασικού τομέα και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, από τα οποία εξαρτάται η προώθηση πολιτικών για τη δασοπονία πολλαπλών σκοπών, η αειφόρος ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου και η αποτελεσματική προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Με την επικάλυψη αρμοδιοτήτων και τον κακό προγραμματισμό των Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνδέεται άμεσα και το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται στον προγραμματισμό του έργου της σύνταξης των δασικών χαρτών, που είναι και η αιτία για τη σύνταξη της επιστολής μας αυτής.

Το έργο αυτό, υπό τον τίτλο ¨Σύνταξη δασικών χαρτών μεγάλης ακρίβειας κλίμακας 1:5.000¨ ,( υπομέτρο 226-Β) και συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ € , είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είχε υποβληθεί για αξιολόγηση από την Ε.Ε .
Με την υλοποίηση του μέτρου αυτού, θα γινόταν λεπτομερής καταγραφή του δασικού χώρου και συλλογή πληροφοριών με μεγάλη χωρική και περιγραφική ακρίβεια, στοιχείο απολύτως απαραίτητο για την διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων που κατά τεκμήριο αποτελούν και δημόσια περιουσία.
Στόχος του μέτρου ήταν η ανάδειξη και η προστασία της δημόσιας περιουσίας, η απελευθέρωση των δασικών υπηρεσιών από το φόρτο της έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού και η υποστήριξη όλων των εθνικών προγραμμάτων για την αειφορική διαχείριση και την προστασία των δασικών πόρων.
Όμως, το μέτρο αυτό αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το αιτιολογικό ότι υπάρχει επικάλυψη με αντίστοιχο πρόγραμμα που υλοποιείται από την Κτηματολόγιο Α.Ε με τίτλο ¨Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων¨ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ¨Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο¨, προϋπολογισμού για το μέρος της οριοθέτησης, ύψους 6.871.370,64 € .
Επισημαίνουμε ότι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ και η Κτηματολόγιο Α.Ε, με παλαιότερες τοποθετήσεις τους τόσο στη Βουλή όσο και προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είχαν διατυπώσει την άποψη ότι το έργο της οριοθέτησης δεν υποκαθιστά τους δασικούς χάρτες.
Όμως η συσχέτιση αυτών των δύο έργων από την Ε.Ε, στο στάδιο της αξιολόγησης του μέτρου των δασικών χαρτών και η αφαίρεση τελικά του έργου των δασικών χαρτών από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τους στόχους και τις πρακτικές που ακολουθούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.
Η απόρριψη ενός ιδιαίτερα σημαντικού μέτρου, προϋπολογισμού 100 εκ ευρώ, με το αιτιολογικό ότι επικαλύπτει ένα έργο μικρότερου προϋπολογισμού και ακρίβειας και αμφιλεγόμενης χρηστικότητας, ασφαλώς πρέπει να απασχολήσει και τα δύο Υπουργεία .
Η αναφορά του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στη Βουλή των Ελλήνων ( στη συνεδρίαση ΚΑ΄ την Πέμπτη 1 /11/2007) ότι το προϊόν της οριοθέτησης θα το αποστείλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχει και την ευθύνη της επικύρωσης των δασικών χαρτών, μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο διότι το προϊόν αυτό είναι γνωστό ότι καταγράφει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις από το γραφείο, χωρίς στερεοσκοπική παρατήρηση και επαλήθευση στο έδαφος, με επιτρεπτό σφάλμα της τάξεως του 30% .
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το προϊόν του προγράμματος της οριοθέτησης θα είναι χάρτες με απόκλιση από το πραγματικό εμβαδόν έως 30% στους οποίους δεν θα καταγράφονται οι εκτάσεις που κάηκαν ή κηρύχτηκαν αναδασωτέες, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός Συνταγματικής προστασίας.
Οι Δασικές Αρχές που θα παραλάβουν το προϊόν του προγράμματος της οριοθέτησης, θα είναι αναγκασμένες να το επανασχεδιάσουν και να το διορθώσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δασικών χαρτών, δηλαδή να ξανακάνουν από την αρχή το ίδιο έργο, χωρίς εξασφαλισμένους πόρους και ασφαλώς σε βάρος των σχέσεων κράτους– πολίτη, η βελτίωση των οποίων αποτελεί ζητούμενο για τη διοίκηση.
Ουσιαστικά με την αφαίρεση του έργου των δασικών χαρτών από τον προγραμματισμό του Υπ.Α.Α & Τροφίμων, υφαρπάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών, που έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και μετατοπίζεται σε μεγάλο (και αβέβαιο) βάθος χρόνου το έργο των δασικών χαρτών και συνεπώς καταστρατηγούνται οι σχετικές με τα δάση συνταγματικές επιταγές και κυρίως η σύνταξη του δασολογίου.
Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε ότι θα πρέπει με παρέμβασή σας να ξεκαθαρίσει το θέμα της αρμοδιότητας των δύο Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ότι αφορά στον προγραμματισμού, τη χρηματοδότηση και τη σύνταξη των δασικών χαρτών και να αξιολογηθεί ουσιαστικότερα, η ανάγκη ένταξης του, είτε σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του 4ΟΥ ΚΠΣ είτε από εθνικούς πόρους και για το λόγο αυτό θεωρούμε επιβεβλημένη την συμβολή σας.
Τέλος αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες στον προγραμματισμό του χρόνου σας, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα συνάντησης με το προεδρείο της Ενωσής μας προκειμένου να σας εκθέσουμε τα προαναφερόμενα θέματα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Νικόλαος Μπόκαρης Κώστας ΔημόπουλοςΚυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr