Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το δελτίο τύπου που ακολουθεί εκδόθηκε με αφορμή την πρόθεση συγκρότησης υποστηρικτικών ομάδων σε επίπεδο νομού, για την αντιμετώπιση μεγάλων περιστατικών δασικών πυρκαγιών.
Ακολουθεί το κέιμενο του δελτίου τύπου.

¨Με αφορμή τα ερωτήματα που θέτουν συνάδελφοι για το ρόλο και τη συμμετοχή των δασικών υπηρεσιών ή και συναδέλφων, ως μελών υποστηρικτικών ομάδων, για την αντιμετώπιση μεγάλων επεισοδίων δασικών πυρκαγιών , σας διευκρινίζουμε ότι η θέση του Δ.Σ της Ένωσής μας είναι ομόφωνη και ξεκάθαρη και διατυπώθηκε στην πολιτική ηγεσία όχι μία, αλλά πολλές φορές.
Επαναλαμβάνουμε ότι η δασική Υπηρεσία με τη σημερινή της διάρθρωση, το υπηρετούν προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει, δεν μπορεί να διαδραματίσει κανένα ουσιαστικό ρόλο στην καταστολή των πυρκαγιών. Η παρουσία της πρέπει να επικεντρωθεί στον τομέα της πρόληψης και την εκτέλεση έργων αποκατάστασης, δηλαδή των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με τη νομοθεσία ασκεί.
Το σημαντικότερο θεσμικό μας αίτημα είναι η αναδιοργάνωση της υπηρεσίας η οποία συνδέεται ασφαλώς με τη δασοπροστασία αλλά και με εξ ίσου σημαντικά έργα όπως οι δασικοί χάρτες και το δασολόγιο, τα ορεινά υδρονομικά έργα, τα φυτώρια, οι αναδασώσεις και η θήρα, δηλαδή δραστηριότητες που μέχρι σήμερα είναι ανενεργές με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, που δεν χρηματοδοτεί επαρκώς τον τομέα.
Η συμμετοχή των Δασικών Υπηρεσιών στις δασικές πυρκαγιές σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία είναι προκαθορισμένη και υλοποιείται μέσα από θεσμοθετημένα επιχειρησιακά όργανα (ΣΝΟ, ΣΤΟ κλπ). Η δασική Υπηρεσία ούτως ή άλλως υλοποιεί πρόγραμμα δασοπροστασίας, στα πλαίσια του οποίου συγκροτούνται ήδη από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου συνεργεία επιφυλακής, με καθορισμένες αρμοδιότητες και έργο .
Η σύσταση υποστηρικτικών ομάδων, υπό τη μορφή αμειβόμενων ομάδων εργασίας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται, δεν θα προσφέρει ουσιαστικά τίποτε στην διαχείριση των πυρκαγιών αλλά αντίθετα, στην όποια αρνητική εξέλιξη, υπάρχουν φόβοι για μετατόπιση ευθυνών από τον ένα φορέα στον άλλο.
Είναι αδύνατον την ώρα της εξέλιξης μιας πυρκαγιάς, οποιοσδήποτε δασολόγος ή ομάδα να αποτυπώνει την καιγόμενη έκταση επί χάρτου, να καταγράφει τα πυροσβεστικά μέσα που επιχειρούν και να υποβάλλει γραπτές προτάσεις. διότι οι δασικές πυρκαγιές εξελίσσονται δυναμικά και μεταβάλλονται διαρκώς.
Αν υπάρχει πολιτική βούληση για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την πυροπροστασία, θα πρέπει να προηγηθεί διάλογος, με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών και υπό την μόνη προϋπόθεση της αναδιοργάνωσης και στελέχωσης της Δασικής Υπηρεσίας.
Υπό τις παρούσες συνθήκες , στη μέση της αντιπυρικής περιόδου, οι σχεδιασμοί για την σύσταση υποστηρικτικών ομάδων που θα καλούνται όταν η πυρκαγιά έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, είναι έωλοι, δεν θα προσφέρουν ουσιαστικά τίποτε στην αποτελεσματικότητα του μηχανισμού δασοπροστασίας και το μόνο που εξυπηρετούν είναι η διαχείριση εντυπώσεων και η διάχυση των ευθυνών¨.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr