Κυρίως Άρθρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Ι.Μ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιοποιήθηκε σαν δελτίο τύπου της ΠΕΔΔΥ σχετικά με την υπόθεση παραχωρήσεων δημοσίων εκτάσεων στην Ι.Μ Βατοπεδίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2008

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελληνική κοινωνία παρακολουθεί με αρνητικό τρόπο την εξέλιξη της υπόθεσης των παραχωρήσεων δημόσιων εκτάσεων στη I.M. Bατοπεδίου. Η νομική, ηθική και πολιτική διάσταση του θέματος αυτού αλλά και η αντίληψη που έχει παγιωθεί στους πολίτες για την μεγάλη ευθύνη όσων χειρίστηκαν την υπόθεση, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, έχει προσδώσει στην υπόθεση χαρακτήρα σκανδάλου που δυστυχώς για όλους μας, διαδραματίζεται με σκηνικό την καταρράκωση της λειτουργίας θεσμικών οργάνων του Κράτους και την υπέρβαση του νομικού και συνταγματικού πλαισίου.
Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, διαχρονικά, με τις πάγιες θέσεις που εξέφρασε σε μεγάλα ζητήματα που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία και αφορούσαν τα δάση και τη δημόσια περιουσία (τροποποίηση Συντάγματος, νομοθεσία για τα δάση , αποσπασματικές ρυθμίσεις κλπ), δεν δίστασε να εκφράσει με επιστημονικό τρόπο τις θέσεις της και αυτό προτίθεται να κάνει και στην περίπτωση των παραχωρήσεων δημόσιων εκτάσεων στη μονή Βατοπεδίου.
Θεωρούμε ότι μέσα από την περίπτωση του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου αναδεικνύονται τα κενά και οι ασάφειες στη νομοθεσία, η αντικρουόμενη πολλές φορές νομολογία και κυρίως οι σκοπιμότητες και οι σκοτεινές διαδρομές που τελικά καθορίζουν την έκβαση τέτοιων υποθέσεων, κυρίως σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Η Ένωσή μας καταδικάζει την παγιωμένη (όπως αποδεικνύεται) αντίληψη των Κυβερνήσεων, να διαχειρίζονται τη δημόσια περιουσία και κυρίως τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, όχι σαν φυσικό πόρο με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία, που προστατεύεται από το Σύνταγμα, αλλά αποσπασματικά και αντιεπιστημονικά σαν οικονομικό αγαθό που συνδέεται κυρίως με την οικονομική αξία της γης.
Η αντίληψη αυτή, έχει αποτυπωθεί, κραυγαλέα στο νομικό μας σύστημα, είτε στις κατά καιρούς αποσπασματικές ρυθμίσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, είτε ακόμη και σε μια σειρά αντιδασικών και αντισυνταγματικών νόμων, (1734/87, 3208/2003 κλπ) ακόμη και στην πρόσφατη προσπάθεια για την αναθεώρηση των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος.
Συνδέεται ακόμα και με την προσπάθεια κατάργησης του τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του δημοσίου στα δάση και δασικές εκτάσεις, που πολλές φορές με συστηματικό τρόπο προβλήθηκε από μεγαλόσχημα πολιτικά στελέχη, με στόχο την αλλαγή χρήσης τους και την παραχώρησή τους στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Η αποτυχία της συνταγματικής αναθεώρησης , η ισχυρή νομολογία του Σ.τ.Ε αλλά και των πολιτικών δικαστηρίων, αποτέλεσε ανυπέρβλητο εμπόδιο στην νόμιμη αλλοίωση και καταστροφή του περιβάλλοντος και οδήγησε σε άλλες μεθοδεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί η αλλαγή χρήσης των δασικών οικοσυστημάτων και με τον τρόπο αυτό να παραδοθούν στα χρηματιστήρια, σαν δομήσιμη γη.
Στην υπόθεση της ανταλλαγής δημόσιων εκτάσεων, με εκτάσεις που κατείχε η Ι.Μ Βατοπεδίου, ανακύπτουν ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσεις και αφορούν στη νομιμότητα των ενεργειών από το ξεκίνημα της υπόθεσης και κυρίως στο ότι αγνοήθηκαν αντίθετες αποφάσεις της ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., στο ότι ανατέθηκε σε αναρμόδιες υπηρεσίες να ¨χειριστούν¨ την υπόθεση, στο ότι αγνοήθηκαν οι δασικές υπηρεσίες, που αρνήθηκαν ουσιαστικά να συμβάλλουν στο χαρακτηρισμό δασών ως άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων και την παράδοσή τους στις, καλογερικές και μη, αναπτυξιακές εταιρείες.
Με τον τρόπο αυτό το χθαμαλό δάσος γίνεται δασική έκταση και μάλιστα από αναρμόδιο όργανο. Ο χαρακτηρισμός των επιτροπών απαλλοτρίωσης ως κοινόχρηστο δάσος, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει χρήση σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, γίνεται κληροτεμάχιο, που μπορεί να διατεθεί για οποιαδήποτε χρήση. Τα 8.600 στρέμματα κοινόχρηστου δάσους γίνονται, ¨αγρόκτημα Ουρανούπολης¨ και στα συμβόλαια ανταλλαγής καταλήγει ¨άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο¨.
Γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α. & Τροφίμων έκανε δεκτή ασμένως μια τέτοια γνωμοδότηση και μάλιστα μειοψηφούντος του αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ, ο οποίος ρητά αναφέρει ότι το Ν.Σ Κ. δεν έχει καμία αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει αν μια έκταση είναι δάσος ή δασική έκταση.
Για την Ένωσή μας είναι προφανές ότι, υπάρχει θέμα με τη λειτουργία θεσμικών οργάνων που γνωμοδότησαν για την υπόθεση βατοπεδίου. Επισημαίνουμε και σήμερα ότι και με την έλλειψη δασικών χαρτών και δασολογίου η ίδια μοίρα επιφυλάσσεται για χιλιάδες άλλα στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων που αποτελούν δημόσια περιουσία.
Η αναζήτηση εποικιστικών εκτάσεων σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να ανταλλαχτούν με εκτάσεις που φέρεται να κατείχε η Μονή Βατοπεδίου, προϋποθέτει πολιτική έγκριση και σχεδιασμό καθώς και τη δυνατότητα γνώσης. Αν οι εμπνευστές του σχεδίου αυτού είναι ίδιοι με αυτούς που πρότειναν την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος (δηλαδή την αποδέσμευση των δασικών εκτάσεων από τη συνταγματική προστασία) τότε η ευθύνη ξεπερνά τους υπουργούς που χειρίστηκαν την υπόθεση.
Η Ένωση μας αποφάσισε με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας να ζητήσει την ακύρωση των πράξεων που στρέφονται κατά του δημοσίου συμφέροντος.
Η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει άμεσα μέτρα για τη θωράκιση της δημόσιας περιουσίας και του δασικού πλούτου, ρυθμίζοντας άμεσα το θέμα των εποικιστικών εκτάσεων και επαναφέροντας υπό τη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, όσες από αυτές έχουν μορφή δάσους ή δασικής έκτασης.
Ζητάμε την άμεση κατάργηση της αντιδασικής και εξόφθαλμα αντισυνταγματικής νομοθεσίας (3208/2003 κ.λ.π) που διευκολύνει την αλλαγή χρήσης των δασών και δασικών εκτάσεων.
Ζητάμε να εξασφαλιστεί άμεσα η χρηματοδότηση της σύνταξης των Δασικών Χαρτών και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωσή τους σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
Ζητάμε να ληφθούν μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και της δημόσιας περιουσίας και να λυθούν οι ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες.
Απαιτούμε την αναδιοργάνωση, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της Δασικής Υπηρεσίας .
Διεκδικούμε πόρους για τη δασική ανάπτυξη που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος ετησίως .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝικόλαος Μπόκαρης Κώστας Δημόπουλος
τηλ.6937883012


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr