Κυρίως Άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ¨ ΜΑΣΤΕΡ¨

Η Ενωσή μας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την ισοτιμία των πτυχίων της σχολής μας , ως διπλωμάτων master .

Το κείμενο της ανακοίνωσης ακολουθεί

Συνάδελφοι ,

Είναι γνωστό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια από διάφορες σχολές του Ε.Μ.Π και του Γ.Π.Α αλλά και Επιμελητήρια ( Τ.Ε.Ε και το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε) για την αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων μας, ως διπλωμάτων Master.
Στο πλαίσιο αυτό η Π.Ε.Δ.Δ.Υ βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, με το οποίο συγκρότησε ομάδα εργασίας από δασολόγους, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο ενεργειών και να πιέσουν σε κάθε κατεύθυνση ώστε να αναληφθούν ανάλογες πρωτοβουλίες και από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό.
Ενημερωτικά θέτουμε υπόψη σας ότι ήδη οι 13η σύνοδος των πρυτάνεων των Πολυτεχνείων της Χώρας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας εξέδωσαν ανακοίνωση μετά την δήλωση του Υφυπουργού κ. Πανάρετου ότι “…δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο θέμα της ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές σχολές με μεταπτυχιακά διπλώματα…”. Ενώ ταυτόχρονα φημολογείται ότι η πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου είναι να καταταχθούν όλα τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημιακών σχολών αλλά και των ΤΕΙ στο 6ο επίπεδο «!!!»
Με την ανακοίνωσή τους οι Πρυτάνεις καλούν τους γεωτεχνικούς, τους μηχανικούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα των Γεωτεχνικών και των Πολυτεχνικών Α.Ε.Ι. να αντιδράσουν στις δηλώσεις αυτές.
Η Ένωση Δασολόγων συντάσσεται με όλους τους Γεωτεχνικούς κλάδους , τους μηχανικούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα των Γεωτεχνικών και των Πολυτεχνικών Α.Ε.Ι. να συμμετάσχουν την Παρασκευή στις 19.3.2010,από ώρα 10:00 έως 14:00, σε διακοπή κάθε επαγγελματικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στους χώρους εργασίας και μάθησης, προκειμένου να δηλώσουν την αντίρρησή όλων μας στις παραπάνω μεθοδεύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συγκεκριμένη κινητοποίηση αλλά και να δημοσιοποιήσετε την συγκεκριμένη προσπάθεια στα ΜΜΕ συμβάλλοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο στην ενημέρωση όλων των συναδέλφων.
Προασπιζόμαστε τα διπλώματα των ενιαίων και αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των Μηχανικών και Γεωτεχνικών, ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στην υψηλότερη βαθμίδα τεχνικής ευθύνης, για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Όλα τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναγνωρίζουν ήδη τα διπλώματα αυτά ως ακαδημαϊκώς ισοδύναμα με το Ευρωπαϊκό Master. Άλλωστε και βάσει των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης των Προγραμμάτων Σπουδών των Μηχανικών, τα διπλώματα αυτά αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό Master.

Οι Μηχανικοί και οι Γεωτεχνικοί πενταετούς διάρκειας σπουδών πρέπει να καταταχτούν στο 7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, με παράλληλη διασφάλιση της διαβάθμισης τεχνικής ευθύνης με τα πτυχία των ΤΕΙ στο 5ο και τα Πανεπιστημιακά Διπλώματα 4ετών σπουδών στο 6ο επίπεδο.

Γι’ αυτούς τους λόγους, καλούμε τα μέλη μας Δασολόγους - Γεωτεχνικούς να συμμετάσχουν την Παρασκευή στις 19.3.2010, από ώρα 10:00 έως 14:00, σε διακοπή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Νικόλαος Μπόκαρης Κώστας Δημόπουλος


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr