Κυρίως Άρθρο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΣΚ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

Π.Α.Σ.Κ. ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 28ης Μαΐου 2010

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σήμερα που η Χώρα μας δοκιμάζεται και ο ελληνικός λαός καλείται να επωμιστεί τα δημοσιονομικά βάρη, αναδεικνύονται δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο όλα τα σωρευμένα προβλήματα στη διακυβέρνηση της χώρας.
Οι εργαζόμενοι που αποτελούν τον βασικότερο συντελεστή της οικονομικής και της κοινωνικής σταθερότητας, καλούνται να αναλάβουν δυσανάλογο βάρος και βλέπουν δυστυχώς να επιβεβαιώνονται οι κανόνες που θέλουν τον εργαζόμενο και το συνταξιούχο να οδηγούνται σε μεγαλύτερη φτώχεια και ουσιαστικά να εξαθλιώνονται οικονομικά και κοινωνικά .
Η στρεβλή και χαώδης διοικητική δομή της χώρας, η διάχυση αρμοδιοτήτων αλλά και ευθυνών, η επιδίωξη του εύκολου κέρδους και της σκοπούμενης διαχείρισης όχι μόνο δεν επέτρεψε την ανάπτυξη και την προστασία σημαντικών παραγωγικών τομέων, όπως ο τομέας των δασών, αλλά αντίθετα, οδήγησε στη συστηματική απαξίωση των δασικών υπηρεσιών που όχι μόνο διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου αλλά διαχειρίστηκαν αειφορικά τους φυσικούς πόρους συμβάλλοντας καίρια στην διατήρηση και την προστασία τους.
Ασφαλώς επίσης δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανένα ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στη Χώρα μας αποτελούν δημόσια περιουσία και το γεγονός ατό προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο και το χαρακτήρα των δασικών υπηρεσιών.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δασολόγοι που αποτελούμε το επιστημονικό δυναμικό του τομέα, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά προβάλλοντας τις ιδιαίτερες αρχές και αξίες της δασοπονίας, σεβόμενοι τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προτεραιότητες και το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο και τηρώντας όσα επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.
Μπορούμε και σήμερα να δώσουμε απαντήσεις για τον σύγχρονο κοινωνικό και επιστημονικό μας ρόλο, τον οποίο και διεκδικούμε από την Πολιτεία, σε όλους όσους απαξίωσαν και υποβάθμισαν το έργο μας, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής.
Για τους παραπάνω λόγους όλοι εμείς που συμμετέχουμε ενεργά στην εκλογική διαδικασία της 28ης Μαΐου ζητάμε τη στήριξή σας και σας καλούμε σε ένα ειλικρινή, ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την πορεία της Ένωσης.
Ένα διάλογο που θα συμβάλλει στην προβολή και στην καταξίωση της επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς του κλάδου μας .
Η εκλογή και η ανάδειξη στα όργανα διοίκησης της Ένωσης, συναδέλφων, που θα είναι ικανοί και πρόθυμοι να προσφέρουν, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική συνδικαλιστική μας παρουσία και δράση.
Η λειτουργία της Ένωσης Δασολόγων πρέπει να στηρίζεται, σε γόνιμες και υλοποιήσιμες προτάσεις και στον ειλικρινή διάλογο και την ουσιαστική γνώση των προβλημάτων του τομέα, δηλαδή στα στοιχεία εκείνα που θα εδραιώσουν τη συλλογική μας παρουσία αλλά και το άνοιγμα του κλάδου στην ελληνική κοινωνία.
Έχουμε ξεκάθαρους συνδικαλιστικούς στόχους και πιστεύουμε ότι με συστηματική προσπάθεια ο κλάδος μπορεί να βγει από τα σημερινά αδιέξοδα .
Με ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους και μοναδικό στήριγμα τη συμπαράσταση τους, διεκδικούμε καθημερινά τον κλαδικό και επιστημονικό μας ρόλο και την κοινωνική μας καταξίωση, μέσα από τη γνώση, το έργο και την προσφορά μας στη δασοπονία .
Ήδη την περίοδο που πέρασε, προσπαθήσαμε να θεμελιώσουμε και να εδραιώσουμε αυτές τις αρχές στην καθημερινή μας παρουσία. Συμμετείχαμε ενεργά στο δημόσιο διάλογο και οι απόψεις που εκφράσαμε είχαν έρεισμα στη δασολογική επιστήμη και τις δασοπολιτικές αντιλήψεις που διδαχτήκαμε, για την αειφορία και την προστασία των δασικών πόρων.
Η παράλληλη δράση μας με τους κοινωνικούς, επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ευρύτατου κοινωνικού φιλοδασικού μετώπου, που τοποθετήθηκε και διαμόρφωσε δυναμικά τις εξελίξεις στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ανέδειξε τις αδυναμίες στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σήμερα πιέζει την πολιτεία για την αποκατάσταση των καμμένων εκτάσεων, για τη σύνταξη των δασικών χαρτών , το δασολόγιο και τον Χωροταξικό σχεδιασμό .

Συνεπώς, σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι απαραίτητο να δυναμώσουμε τη συλλογική μας δράση, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να πείσουμε την πολιτεία για τα θεσμικά μας αιτήματα, που αφορούν στην αναδιοργάνωση της δασικής υπηρεσίας, την αυτόνομη χρηματοδότηση δασικών δραστηριοτήτων (με τη δημιουργία ¨Ταμείου Δασών¨), την αλλαγή του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τη δασοπροστασία, το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων με τα άλλα Υπουργεία και τους αμφιλεγόμενους φορείς και τελικά τη δημιουργία, ενός και μόνου φορέα, που θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι υποχρέωσή μας να προβάλουμε με κάθε τρόπο, στην πολιτεία και την κοινωνία, το αίτημα για τη πλήρη ενσωμάτωση των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με κάθετη διάρθρωση.
� Διεκδικούμε διακριτό ρόλο με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο νέο Υπουργείο.
� Διεκδικούμε, ακόμα και σε αυτή την αρνητική συγκυρία, την ενίσχυση των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, με προσωπικό από καταργούμενες υπηρεσίες και φορείς.
� Διεκδικούμε την αυτοτελή χρηματοδότηση του Τομέα από πόρους που προέρχονται από τις δασικές δραστηριότητες, με την ίδρυση ¨Ταμείου δασών¨
Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε και σήμερα τη στήριξη σας, στήριξη προσωπική, στήριξη παραταξιακή, στήριξη πολιτική και συνδικαλιστική .

Η θεσμική λειτουργία της Ένωσης Δασολόγων και η παραγωγή θέσεων για τη δασική πολιτική που θα συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, απαιτεί τη συμμετοχή όλων των δασολόγων, ανεξάρτητα από το βαθμό ή τη θέση τους στο διοικητικό σύστημα και την επαρκή γνώση των προβλημάτων της δασικής πράξης.
Σήμερα είναι ζητούμενο για όλους μας, να διασυνδεθεί η δασολογική επιστήμη με την προστασία και την ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων αλλά και να αναδιαμορφωθεί το διοικητικό σχήμα και οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τους δασολόγους, ώστε να αναδεικνύεται το έργο και η διάθεση προσφοράς μας στο κοινωνικό σύνολο.
Στην κατεύθυνση αυτή:
Η Π.Α.Σ.Κ- Δασολόγων, απέδειξε έμπρακτα όλο αυτό το διάστημα ότι μπορεί να ξεπεράσει τις όποιες διαπαραταξιακές τριβές και αντιπαραθέσεις και διατύπωσε, με συνέπεια και ευθύνη τις θέσεις της, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά προβλήματα του τομέα και τη δυναμική προσώπων αλλά και των υπολοίπων παρατάξεων.
Αντιμετωπίσαμε με ευθύνη ζητήματα συνεργασιών με τους άλλους γεωτεχνικούς και δασικούς κλάδους .
Στηρίξαμε όλα τα θεσμικά αιτήματα και τα προβάλαμε στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία.
Αναλάβαμε το βάρος των ευθυνών μας, στηρίζοντας τις αποφάσεις του συλλόγου για προσφυγή στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του σκανδάλου της Ι.Μ Βατοπεδίου, για τα θέματα της θήρας αλλά και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στο δημόσιο συμφέρον.
Αυτή η εκλογική διαδικασία αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο για την αξιολόγηση της προσωπικής στάσης και παρουσίας όλων των υποψηφίων αλλά και την αποτίμηση της παραταξιακής δυνατότητας και συνδικαλιστικής τους ωριμότητας.
Η Π.Α.Σ.Κ Δασολόγων, καλεί τα μέλη της Ένωσης να συμμετέχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία της 28ης Μαΐου.
Η ανάδειξη εκπροσώπων με διάθεση για προσφορά, συνέπεια, σταθερή συνδικαλιστική δράση και επάρκεια γνώσεων, είναι ο μόνος τρόπος για να εργαστούμε συστηματικά και αποτελεσματικά για το συμφέρον των μελών μας, να διατηρήσουμε τη συνοχή του κλάδου, να δώσουμε προοπτική στην συνδικαλιστική μας παρουσία και να απαλλαγούμε από τις μικροκομματικές αντιλήψεις και πρακτικές που αποδυνάμωσαν κατά το παρελθόν συνδικαλιστικά την Ένωση .
Καταθέτουμε με συνέπεια και ευθύνη την πρόταση μας και ζητάμε την υπερψήφιση των υποψηφίων της ΠΑΣΚ-ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ .
Αγωνιζόμαστε με εντιμότητα και πίστη στις αρχές μας για την επίτευξη των συνδικαλιστικών στόχων και την υποστήριξη των συμφερόντων των μελών της Ένωσης.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ
ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΕΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΖΗΣΗΣ ΘΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΚΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΛΑΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΒΑΞΕΒΑΝΗ � ΙΩΒΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΕΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΙΝΙΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΟΥΜΠΑΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΧΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr