Κυρίως ¶ρθρο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

Αθήνα 30/9/2010
ΑΡ.ΠΡΩΤ 22

Προς : Διοικητικό Συμβούλιο ΓΕΩΤΕΕ
Βενιζέλου 64 –Θεσσαλονίκη

Με αφορμή την κοινοποίηση επιστολής που απέστειλαν εννέα μέλη του Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ στην μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορείου της Βουλής αλλά και στην Πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, με την οποία εκφράζονται απόψεις για το συζητούμενο στην εν λόγω επιτροπή, σχέδιο νόμου για το πράσινο ταμείο και τους δασικούς χάρτες, σας στέλνουμε τις απόψεις της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΔΥ, με πλήρη ομοφωνία των
μελών του Συμβουλίου της.
Δεδομένου ότι το ΓΕΩΤΕΕ εκφράζει το σύνολο των Γεωτεχνικών, (δημόσιων υπαλλήλων αλλά και ιδιωτών ) εκτιμούμε ότι η διατύπωση από το επιμελητήριο, θέσεων, σε τόσο νευραλγικά ζητήματα, θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη και τις θέσεις των πρωτοβάθμιων Σωματείων (ΠΕΔΔΥ) όσο και της Ομοσπονδίας των Γεωτεχνικών (ΠΟΓΕΔΥ), ώστε να μην εμφανίζονται διιστάμενες απόψεις σε αυτό το επίπεδο, που είναι βέβαιο ότι μάλλον τον αρνητικό σχολιασμό προκαλούν.
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, θεωρούμε ότι η συνεργασία όλων των δασολόγων ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους υπόσταση και δραστηριότητα αποτελεί τη βάση για την ανασυγκρότηση του Τομέα . Επειδή δε παρεμπιπτόντως πιστεύουμε και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο στο θέμα αυτό, αλλά και στη συμβολή που μπορεί να έχει στην προώθηση των υπολοίπων κοινών γεωτεχνικών στόχων που αφορούν στη δασική πολιτική (αναδιοργάνωση δασικών υπηρεσιών, κωδικοποίηση δασικής νομοθεσίας, κλαδικά ζητήματα κλπ) θεωρούμε σαν πρωταρχική υποχρέωση των εκλεγμένων στο Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ δασολόγων (τουλάχιστον) να ανταλλάσουν απόψεις και να συζητούν τα θέματα αυτά με το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ, αν θέλουμε να αποφύγουμε μονομερείς προσεγγίσεις και να επιτύχουμε τη στοιχειώδη σύνθεση των απόψεων που θα εκφράζουν όλες τις πλευρές.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΔΔΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣΣυνημμένα 1: Θέσεις της ΠΕΔΔΥ επί του σχεδίου Νόμου


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr