Κυρίως ¶ρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΔΥ με αφορμή την καθυστέρηση που παρατειρείται στη λήψη αποφασεων απο τα αρμόδια Υπουργεία για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών αλλά και των εργαζόμενων Δασολόγων, έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα, για το θέμα της λειτουργίας και της οργάνωσης των Δασικών Υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα λαθροϋλοτομίας που εκδηλώνονται σε όλη τη χώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΔΥ ανακοινώνει τα εξής.:
Δεν αρκεί η διατύπωση πρόσχαιρα καλών προθέσεων από την Κυβέρνηση ή τα πολιτικά κόμματα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που έχει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, το οποίο είναι βέβαιο ότι αφενός μεν δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα και αφετέρου δε αποσπασματικά από το γενικότερο πλαίσιο Δασοπροστασίας.
Χρειάζεται επιτέλους να ληφθούν οι ανάλογες πρωτοβουλίες από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία για την οριστική επίλυση του καθορισμού του ωραρίου λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών τις απογευματινές ώρες, όχι μόνο των εργασίμων ημερών αλλά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, να οργανωθούν αυτές αποτελεσματικά και να τους διατεθούν πόροι και μέσα, που θα τους επιτρέψουν να εκτελέσουν με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντά τους.
Η ατομική ασφάλεια των Δασικών Υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συνδέεται με το νομικό και διοικητικό πλαίσιο μέσα από το οποίο παρέχουν αυτοί τις υπηρεσίες τους, καθώς και με τη δυνατότητα πλήρους υπηρεσιακής κάλυψης τους, σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτό σήμερα δεν είναι εξασφαλισμένο, με ευθύνη των αρμόδιων (για τα θέματα αυτά) Υπουργείων, που δεν κινούνται προς την κατεύθυνση της λήψης όλων των απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την οριστική ρύθμιση τέτοιων ζητημάτων, όπως των ωραρίων απασχόλησης, της στελέχωσης, της ασφάλειας κλπ.
Καλούμε λοιπόν τα αρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν τις ευθύνες τους (έστω και σήμερα) και να διασφαλίσουν την άρτια, αποτελεσματική, συνεχή και ασφαλή λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, που παρατηρούνται και τα περισσότερα περιστατικά παραβατικότητας κατά του φυσικού περιβάλλοντος. Ζητάμε να εξασφαλιστεί επιτέλους η απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη διαρκή και απρόσκοπτη εκτέλεση της Δασοπροστασίας όλο το έτος και όχι ευκαιριακά, ανάλογα με το φαινόμενο που κάθε φορά είναι σε έξαρση. Πρέπει επιτέλους όλοι να καταλάβουν ότι αυτή η υπηρεσία καλείται σήμερα – μετά και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Αγροφυλακής – να προστατέψει το 95 % της ελληνικής επικράτειας !
Καλούμε τους συναδέλφους, προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών, να τηρούν απαρέγκλιτα το νόμο σε αυτές τις περιπτώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε πρωτοβουλίες που παίρνουν και αφορούν στον τρόπο απασχόλησης και στην ατομική ασφάλεια των εργαζομένων.
Κάθε χρονοτριβή στη θεσμική θωράκιση της λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών, πέραν από τους ορατούς κινδύνους για τους εργαζόμενους, που καθημερινά δέχονται απειλές και επιθέσεις, είναι και σε βάρος της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού δασοπροστασίας και των μέτρων που λαμβάνονται από την πολιτεία για την προστασία όχι μόνο του δασικού πλούτου αλλά και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος και εντέλλει της ίδιας μας της ζωής.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr