Κυρίως Άρθρο

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΔΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ε.Δ.Δ.Υ) Διδότου 26 - 106 80 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 2124607 - Fax : 2105240790
Αθήνα 28/1/2013
Αρ.Πρωτ.2
Προς: 1. Μέλη περιφερειακών
επιτροπών ΠΕΔΔΥ
2. Μέλη μας
Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Γνωρίζετε ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, απαιτείται η ενεργοποίηση όλων των οργάνων που προβλέπει το καταστατικό μας και η συμμετοχή συναδέλφων από την δασική πράξη στη διαμόρφωση των θέσεων του Συλλόγου μας.
Ιδιαίτερα οι Περιφερειακές Επιτροπές της ΠΕΔΔΥ, πέρα από την υποχρέωση άμεσης συγκρότησής τους σε σώμα, (κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα) οφείλουν να συζητήσουν με τους συναδέλφους σε πιο οργανωμένη και συστηματική βάση για τα θεσμικά προβλήματα του Τομέα, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού θέσεις και προτάσεις για τα σημαντικότερα από αυτά.
Η διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών και η συστηματική και όσο γίνεται αμεσότερη ενημέρωσή του Δ.Σ για όλα τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου (ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του νόμου για τα πειθαρχικά, τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και την αποδυνάμωση των Δασικών Υπηρεσιών) είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η επαφή με την πραγματική άσκηση πολιτικής στα δάση και κυρίως με τα προβλήματα που δημιουργούνται και δυσκολεύουν το έργο μας .
Ιδιαίτερα σήμερα όταν έχουμε σε εξέλιξη διεργασίες που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης του δημοσίου (αξιολογήσεις δομών και υπαλλήλων), σε συνέχεια των μέτρων της Συγκυβέρνησης και της Τρόικας, που κατεδάφισαν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων (μειώσεις μισθών, πλήθος χαρατσιών και φορολογικών επιβαρύνσεων, κατάργηση κοινωνικών παροχών στους τομείς της υγείας και της παιδείας κλπ) πρέπει να κατανοηθεί από όλους ότι σκοπός δεν είναι η αναδιοργάνωση των δομών του δημοσίου, όπως ισχυρίζονται, αλλά οι απολύσεις και η ανεργία μέσω της μείωσης των οργανικών μονάδων .
Ήδη στον τομέα μας φαίνονται καθαρά τα αποτελέσματα της «εξυγίανσης» των δημόσιων υπηρεσιών, μετά την αλλαγή προς το αυταρχικότερο του πειθαρχικού δικαίου των Δ.Υ. αλλά και τα καθημερινά δημοσιεύματα που εξυπηρετώντας σκοπιμότητες, στοχοποιούν για μια ακόμα φορά τον κλάδο μας.
Σε όλα αυτά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με επιχειρήματα και θέσεις αλλά και αγωνιστικά, όταν χρειαστεί, σε συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα.
Για το λόγο αυτό καλούμε τους συναδέλφους:
Να προχωρήσουν σε συνεργασία με τα εκλεγμένα μέλη των περιφερειακών επιτροπών της ΠΕΔΔΥ σε ανοιχτές συζητήσεις για τον τρόπο οργάνωσης του Τομέα, για τα προβλήματα στη διάρθρωση των Υπηρεσιών, για την ανάγκη οργάνωσής του στη λογική του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τα δάση, για τις ελλείψεις υλωρικού και επιστημονικού προσωπικού, για τη δασοπροστασία καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που πιθανά τίθεται σε τοπικό επίπεδο και πρέπει να αναδειχτεί από την Ένωση.
Μπορείτε από την ιστοσελίδα της ΠΕΔΔΥ (www.peddy.gr) να συμπεριλάβετε στη συζήτησή σας, τους άξονες του προγράμματος Δράσης αλλά και κάθε άλλο ερέθισμα για την ενημέρωσή σας και τη διαμόρφωση ξεκάθαρης θέσης για τα ζητήματα αυτά.
Καλούμε τους συναδέλφους, (ιδιαίτερα τους παλαιότερους) να συνδράμουν έμπρακτα στην προσπάθειά μας αυτή και να υποστηρίξουν τη λειτουργία των Περιφερειακών επιτροπών της ΠΕΔΔΥ, προτρέποντας και τους νεότερους συναδέλφους να λάβουν ενεργά μέρος στις συναντήσεις και καταθέτοντας και οι ίδιοι προτάσεις για τη θωράκιση της λειτουργίας του τομέα.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για το συντονισμό αυτής της προσπάθειας καθώς για όποιο άλλο πρόβλημα συναντήσετε στη διαδικασία που προτείνουμε να προχωρήσει άμεσα .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr