Κυρίως ¶ρθρο

Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας

Τι συμβαίνει αλήθεια με το έργο της Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας;

Στις ελληνικές καλένδες φαίνεται να οδηγείται το έργο “Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας”, η προεργασία του οποίου είχε ξεκινήσει επί υπουργίας Τ. Μπιρμπίλη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν περί τα 1,4 εκατ. ευρώ, καθώς είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και, αν δεν συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του έτους, χάνεται.

Προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2012, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, οπότε έξι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν προσφορές, προκρίθηκαν τρεις στις αρχές του 2013 κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής, η οποία συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα μετά την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή. Όμως αγνοείται η τύχη του, αφού η αναθέτουσα αρχή, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (είχε αποδεχτεί με σχετική απόφαση τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου), η οποία διαχειρίζεται και το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, τηρεί σιγήν ιχθύος.

Αντίθετα, οι διάδρομοι στο ΥΠΕΚΑ βοούν πως με την πρώτη απόρριψη των ενδιαφερόμενων ξεκίνησε η φημολογία, προερχόμενη από…ψηλά, περί ακύρωσης του διαγωνισμού με το πρόσχημα ότι το έργο είναι ακριβό. Ανάλογες κωδικοποιήσεις άλλων υπουργείων και φορέων στο ίδιο πρόγραμμα ξεκινούν από 550.000 ευρώ (τουριστική νομοθεσία) και φτάνουν τα 2,7 εκατ. (υπουργείο Δημόσιας Τάξης) .

Σύμφωνα με την προκήρυξη το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ήταν 18 μήνες και το έργο περιελάμβανε, εκτός των άλλων, ανάπτυξη βάσης δεδομένων, λογισμικό διαχείρισης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών κ.λπ. Η αναγκαιότητα ολοκλήρωσής του για λογαριασμό της Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ πάλι στην προκήρυξη τεκμηριωνόταν ως εξής:

“Η παλαιότητα και το εύρος της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας καθιστά το έργο της κωδικοποίησης αναγκαίο αλλά και εξαιρετικά πολύπλοκο. Ο όγκος της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας ξεπερνά τα 150 νομοθετήματα (νόμοι και διατάγματα) και τις 1.000 υπουργικές αποφάσεις, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους. Σε αυτές το έργο της κωδικοποίησης θα πρέπει να συμπεριλάβει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές σε υπουργικό επίπεδο. Το τελευταίο αυτό κομμάτι του έργου είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς για πρώτη φορά αυτή η πληροφορία θα διατεθεί στο ευρύ κοινό. Η πιο πρόσφατη κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας τέθηκε σε ισχύ το 1969″..


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr