Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΑΤ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΠΟΓΕΔΥ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 10176 Τηλ.:210-5234189, 210-2124041 FAX: 210-5232240
e-mail:ax2u128@minagric.gr

Αθήνα 5-4-2013
Αρ. πρωτ.:736


ΠΡΟΣ:
1.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων κo Αθανάσιο Τσαυτάρη
2.Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων κο Μάξιμο Χαρακόπουλο
3.Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κο Μόσχο Κορασίδη
4. Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διεθνών Σχέσεων
κο Δημήτριο Μελά
5.Ειδικό Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ
κο Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο
ΚΟΙΝ.:ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση για τον Οργανισμό του ΥΠΑΑΤ»

Συνάδελφοι,

Σήμερα 5/4/2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Νομοπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας για τον οργανισμό του ΥΠΑΑΤ. Η πρόταση οργανισμού που κατέθεσε για διαβούλευση ο εκπρόσωπος της Διοίκησης, ήταν η πρόταση οργανισμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις 14 Φεβρουαρίου 2013, ενώ ο καθ’ ύλην αρμόδιος Γενικός Γραμματέας είπε ότι δεν συμφωνεί με αυτή την πρόταση και ισχύει η πρόταση που συμφωνήθηκε με την Ομοσπονδία. Ποιος όμως λέει την αλήθεια?
Η πρόταση που κατατέθηκε σήμερα περιλαμβάνει έξι Γενικές Διευθύνσεις με μια ακόμα διεκδικούμενη. Προτείνεται: 1) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 3) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 4) Γενική Διεύθυνση Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής 5) Γενική Διεύθυνση Αειφόρου Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας 6) Αγροτικών Ελέγχων και Αξιολόγησης Πολιτικών.
Η προτεινόμενη δομή εκτιμούμε ότι αποδυναμώνει τον παραγωγικό χαρακτήρα του Υπουργείου. Διακατέχεται από την αντίληψη της οριζόντιας διοίκησης, της αλληλοεπικάλυψης γνωστικών αντικειμένων και την συγχώνευση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και αντί να λύνει διοικητικά προβλήματα θα προκαλέσει σύγχυση και δυσλειτουργία.
Διαπιστώνεται: η απουσία των (5) Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης, η συγχώνευση των (4) ΠΕΓΕΑΛ (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Βορειοδυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων), η κατάργηση των (4) ΠΚΠΦ &ΠΕ (Πατρών, Ιωαννίνων, Ναυπλίου και Ηρακλείου), η κατάργηση του Δενδροκομικού Σταθμού Πόρου, η κατάργηση του Σταθμού Ελέγχων και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχουν οι ιχθυογεννητικοί Σταθμοί Πέλλας, Δράμας και συγχωνεύονται σε Πρέβεζας-Ιωαννίνων, ενώ δομές όπως τα ΣΥΚΕ και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια υποβαθμίζονται.
Δεν υπάρχει Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και Αλιείας.
Στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής που προτείνεται, στα υποκείμενα 5 τμήματα αυτής δίνεται η δυνατότητα να κριθεί προϊστάμενος απόφοιτος ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας, πράγμα απολύτως απαξιωτικό , αντιεπιστημονικό και αντίθετο με τις κοινοτικές δομές και διαδικασίες.
Τα (3) Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών της χώρας υπάγονται σε αποκεντρωμένες διευθύνσεις, γεγονός που διακυβεύει τη λειτουργία τους με προφανείς συνέπειες στην ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας.
Οι δυο Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής Δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δεν υπάρχουν στο προτεινόμενο Οργανόγραμμα και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους είναι άγνωστο πού θα αποδοθούν.

Δηλώσαμε την πλήρη διαφωνία μας με την κατάργηση φορέων του ΥΠΑΑΤ.
Η Ομοσπονδία υπερασπίζεται την συνέχιση της ύπαρξης όλων των Γεωτεχνικών Γενικών Διευθύνσεων σύμφωνα με την πρόταση που καταθέσαμε.
Προειδοποιούμε την πολιτική ηγεσία ότι Οργανισμός του ΥΠΑΑΤ που δεν λαμβάνει υπόψη την Γεωτεχνική δομή θα μας βρει κάθετα αντίθετους και θα καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων όπου πήγε και η πρόταση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας.Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr