Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΠΟΓΕΔΥ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

Αθήνα 2-4-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ΠΟΓΕΔΥ κρίνει ότι η ψήφιση του άρθρου 42 του Νομοσχεδίου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» /26-3-2013 είναι μία θετική εξέλιξη για την καταβολή των δεδουλευμένων των συναδέλφων από τα πρόσθετα τέλη και έγινε μετά από συνεχείς πιέσεις και παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων.
Σύμφωνα με το ψηφισθέν άρθρο οι δαπάνες ελέγχων του 2012 εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ. στον ΚΑΕ 0567 έτους 2013. Κατόπιν αυτού θα πρέπει άμεσα το ΥΠ.Α.Α.Τ. να κινήσει τις διαδικασίες ώστε να πληρωθούν οι δικαιούχοι συνάδελφοι.
Όμως για τα δεδουλευμένα του 2011 δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και επειδή η ημερομηνία που θέσαμε παρέρχεται η Ομοσπονδία προσφεύγει Νομικά για την είσπραξή τους εφόσον δεν δοθεί άμεσα λύση.


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr