Κυρίως Άρθρο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΔΔΥ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27-5-2015
Με αφορμή δημοσιεύματα σε φύλλα Κυριακάτικων εφημερίδων για το θέμα της Δασικής Νομοθεσίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων ανακοινώνει τα εξής:
Με αποκορύφωμα τους δασικούς νόμους που ψηφίστηκαν από τις τελευταίες μνημονιακές Κυβερνήσεις, δεν ήταν λίγες οι φορές που η δασική νομοθεσία μπήκε στο στόχαστρο μικρών ή μεγαλύτερων κύκλων συμφερόντων, οι οποίοι θεωρούσαν εμπόδιο τη συνταγματική προστασία των δασών προκειμένου να ικανοποιήσουν τις δικές τους επιδιώξεις ή ό,τι οι ίδιοι θεωρούσαν σαν «ανάπτυξη» μέσα σε εισαγωγικά .
Η Ένωση μας αντιτάχτηκε θεσμικά, επιστημονικά και τεχνικά είτε στις αποσπασματικές ρυθμίσεις που είδαμε να προωθούνται, είτε στα νομοσχέδια που κρίναμε ότι εξυπηρετούσαν σκοπούς πέρα από το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο και μείωναν την προστασία των δασών.
Στα πλαίσια αυτά και δεδομένης της πολιτικής αλλαγής που έχει συντελευτεί, περιμένουμε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ακολουθήσει πιο ενδεδειγμένους, θεσμικά, τρόπους για τον εντοπισμό και τη διαχείριση προβλημάτων που συνδέονται με τη Δασική Νομοθεσία.
Από την πρώτη στιγμή, στη συνάντησή μας με την πολιτική ηγεσία, ζητήσαμε τη συγκρότηση επιτροπής ειδικών επιστημόνων, που θα οριστούν θεσμικά όπως προβλέπεται, για να εξετάσει και να προτείνει αλλαγές στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη δασοπροστασία. Τέτοια επιτροπή μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί και επομένως είναι ζητούμενο να διευκρινιστεί ποιος προτείνει, με ποια ιδιότητα και τι ακριβώς προτείνει, στη νέα πολιτική ηγεσία.
Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την εμπλοκή της Δασικής Διοίκησης στη διαμόρφωση του πλαισίου Δασικής Πολιτικής και την ανάληψη από την ίδια τη διοίκηση πρωτοβουλιών που θα αναβαθμίσουν το ρόλο και το χαρακτήρα των δημόσιων αρχών. Είτε συζητάμε για την Οργάνωση της Δασικής Διοίκησης (κάθετη διάρθρωση δασικών Υπηρεσιών - υπηρεσία προστασίας της υπαίθρου) είτε συζητάμε για την εκτέλεση έργων όπως οι δασικοί χάρτες, είτε για τη συνεισφορά του Τομέα στην οικονομία δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι τα δάση στην Ελλάδα είναι δημόσια και ότι ο ρόλος των δημοσίων Υπηρεσιών είναι όχι μόνο να τα προστατεύουν αποτελεσματικά αλλά και να προσδίδουν έσοδα μέσω της αειφορικής διαχείρισης τους στην πολιτεία, κάτι που λόγω της ανυπαρξίας δασικής πολιτικής δεν κατορθώθηκε τα προηγούμενα χρόνια.
Με βάση τα παραπάνω η Ένωση μας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να μας δοθεί η απαραίτητη πληροφόρηση από την πολιτική ηγεσία για τα θέματα που απασχολούν τον Τομέα και ιδίως :
1. Για το θέμα της κάθετης οργάνωσης των δασικών Υπηρεσιών που αποτέλεσε και ρητή δέσμευση της Κυβέρνησης προς τους «θεσμούς».
2. Για το θέμα των Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν τις στολές και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υλωρικού προσωπικού.
3. Για το αν συνεχίζει να είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης η κύρωση των Δασικών Χαρτών σε όλη τη χώρα, μέχρι το 2020 και κατά συνέπεια η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.
4. Για το αν έχει εξασφαλιστεί η περαιτέρω χρηματοδότηση των σταδίων του Δασικού Χάρτη που βρίσκονται σε εκκρεμότητα (νέες αναθέσεις -ανάρτηση - κύρωση διορθωμένων μελετών) .
5. Για το θέμα των αλλαγών στη διαδικασία σύνταξης, ελέγχου, θεώρησης και ανάρτησης των δασικών χαρτών για τα οποία επίσης έχουν γίνει προτάσεις.
6. Για το αν οι προτάσεις που κατατίθενται είναι ενταγμένες στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Εθν. Κτηματολογίου που έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς (που χρηματοδοτούν το έργο)
7. Για το θέμα της διαχείρισης των δασών και των εσόδων που μπορεί να προκύψουν για την εθνική οικονομία.
8. Για το θέμα της παραχώρησης δικαιωμάτων βόσκησης σε δάση και δασικές εκτάσεις που απασχολεί και άλλους τομείς του πρωτογενούς τομέα, αλλά αποτελεί καθαρά δασικό αντικείμενο.
9. Για το θέμα του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των Δασικών Συνεταιρισμών.
10. Για την αναβάθμιση του ρόλου και της συμμετοχής των Δασικών Υπηρεσιών στις Δασικές Πυρκαγιές.
11. Για την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με μέσα και προσωπικό κάτι που είναι εφικτό στα πλαίσια του Κυβερνητικού προγραμματισμού .
12. Για το ξεκαθάρισμα και την επαναφορά στη Δ.Υ αρμοδιοτητων που σήμερα ασκούνται από ιδιωτικούς φορείς, ιδίως σε ότι αφορά στις προστατευόμενες περιοχές .
Τα παραπάνω σημεία, που αποτελούν τις αιχμές της περιβαλλοντικής και δασικής πολιτικής, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εξωθεσμικών παρεμβάσεων κομματικών οργανώσεων, μελών και φίλων, που βαφτίστηκαν για λόγους επικοινωνιακούς «ως ειδικές επιτροπές επιστημόνων» ή «παράγοντες δασικών υπηρεσιών» ή «υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου» αλλά αντικείμενο θεσμικής συνεργασίας, πρωτίστως με την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία αλλά και με το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε που αποτελεί το θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας, όσο και με τους εξειδικευμένους επιστημονικούς συλλόγους και ενώσεις των εργαζομένων στον Τομέα .
Η Ένωση μας έχει την πάγια θέση ότι το Υπουργείο και η Δασική Υπηρεσία στα θέματα δασικής πολιτικής και προστασίας της δημόσιας περιουσίας, δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να προχωρούν «στο άγνωστο με... βάρκα την ελπίδα» όπως καταλήγουν τα σχετικά δημοσιεύματα και καλούν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες θεσμικές συνεργασίες με τους φορείς για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ασφαλούς για τη διοίκηση, τους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον, πλαισίου δασικής πολιτικής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr