Γεωτεχνικό Επιμελητήριο www.geotee.gr
  Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. www.auth.gr/forestry
  Δασολογική Εταιρία www.forestry.gr
  United Nations Forum on Forests www.un.org/esa/forests
 

International Union of Forestry Research Organizations (IUFRO)

http://iufro.boku.ac.at/
  Βουλή των Ελλήνων www.parliament.gr
  Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών www.fri.gr


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr