Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 20/10/2005

Με αφορμή τις διαστάσεις που τείνει να πάρει το θέμα της γρίπης των πτηνών και τον εύλογο προβληματισμό που αναπτύσσεται στην ελληνική κοινωνία η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ) ανακοινώνει τα εξής :
Οι δασολόγοι των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, συμβάλλουν, στα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Πολιτεία, με την συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων σε μεταναστευτικά και αποδημητικά πτηνά, σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εμφάνιση του επικίνδυνου ιού Η5Ν1 της γρίπης των πτηνών.
Η δημόσια υγεία αποτελεί πρωταρχικό κοινωνικό αγαθό και για τη διασφάλιση της απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και κοινωνικών φορέων και οργανώσεων, στα πλαίσια που καθορίζονται πρωτίστως από τα επιστημονικά δεδομένα του προβλήματος αλλά και από την εμφάνιση-εξέλιξη του, σε γειτονικές χώρες και στην ελληνική περιφέρεια(;;).
Ο αριθμός των δειγμάτων αγρίων πτηνών, που θα συλλεχθούν από καθορισμένους υγρότοπους καθώς και η διαδικασία συλλογής των δειγμάτων, οργανώθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό των υπηρεσιών και είναι επαρκής για το σκοπό της δειγματοληψίας και τον τελικό εντοπισμό τυχόν κρουσμάτων γρίπης στον πληθυσμό τους.
Κατά συνέπεια η πρακτική ορισμένων νομαρχών, πολιτικών παραγόντων, αλλά και ορισμένων διοικήσεων κυνηγετικών οργανώσεων, να πιέζουν για την καταστρατήγηση της καθορισθείσας διαδικασίας των δειγματοληψιών και τη συλλογή πολύ περισσότερων δειγμάτων, φανερώνει πανικό που δεν δικαιολογείται από τη σοβαρότητα του θέματος και δεν έχει κανένα επιστημονικό ή άλλο διαχειριστικό έρεισμα .
Καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να στηρίξει έμπρακτα τις διαδικασίες που ο ίδιος καθόρισε, σε συνεργασία με τους Γεωτεχνικούς, οι οποίοι ανέλαβαν το βάρος του σχεδιασμού και την υλοποίηση των ελέγχων. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο ρόλος μας, στην παρούσα φάση, ξεπερνά τα όρια της διαχείρισης του θηραματικού πλούτου και σχετίζεται με τη δημόσια υγεία μεγάλων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι κυνηγοί ή ο πληθυσμός της υπαίθρου που έρχονται σε επαφή με είδη "υψηλού κινδύνου" .
Η ευθύνη μας απέναντι στις ομάδες αυτές , είναι μεγάλη .
Για το λόγο αυτό καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :
1. Να προχωρήσει στην αναστολή της δραστηριότητας του κυνηγιού των υδροβίων πουλιών στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας, εφόσον οι εξελίξεις το επιβάλλουν.
2. Να προωθήσει την εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης των πληθυσμών των αγρίων πτηνών στις περιοχές αυτές σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας.
3. Να καθιερώσει επίσημη εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, σχετικά με τις εξελίξεις στο πρόβλημα της γρίπης των πτηνών καθώς και τα κατά περίπτωση λαμβανόμενα μέτρα προφύλαξης .

Στη μέχρι σήμερα συνδικαλιστική μας παρουσία καταθέσαμε με υπευθυνότητα τις θέσεις μας για τα ζητήματα του τομέα μας, με κριτήριο την γνώση των ιδιαιτεροτήτων των φυσικών οικοσυστημάτων, και των πραγματικών δυνατοτήτων της δασικής διοίκησης να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ιδιαιτερότητες αυτές .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΝικόλαος ΜπόκαρηςΤηλ: 6937883012 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓιάννης ΣτάμουΤηλ: 6944587887


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr