Κυρίως ¶ρθρο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συναδέλφισσες συνάδελφοι
Όπως είναι γνωστό, το διάστημα που πέρασε ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα διαχρονικό αίτημα όλων των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων, που ήταν η θέσπιση του επιδόματος ¨δικαιώματα γεωτεχνικών ¨.
Το αίτημα αυτό υλοποιήθηκε με την ψήφιση σχετικής τροπολογίας που ενσωματώθηκε στο άρθρο 23 του νόμου 3470/28-6-2006 (ΦΕΚ 132/Α) ¨Εθνικό συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις¨. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ρύθμιση ο λογαριασμός ¨Δικαιώματα Δασολόγων¨ ο οποίος είχε συσταθεί με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2342/95 (ΦΕΚ 208 Α) και τηρείτο στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετονομάστηκε σε Ειδικό λογαριασμό ¨δικαιώματα Γεωτεχνικών¨ .
Δικαιούχοι του ειδικού λογαρισμού ¨Δικαιώματα Γεωτεχνικών είναι όλοι οι γεωτεχνικοί μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Υπουργείο ΑγροτικήςΑνάπτυξης και Τροφίμων, στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και είναι δικαιούχοι των ειδικών λογαριασμών του άρθρου 11 του Ν.2332/95 (ΦΕΚ 181 Α΄) καθώς και της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ.16 και 17 του άρθρου 19 του Ν.3208/203 (ΦΕΚ 303 Α΄)
Σημειώνουμε όμως ότι για την υλοποίηση στην πράξη του νομοθετήματος αυτού, απαιτείται αφενός η διασφάλιση πόρων αλλά και η έκδοση σειράς εφαρμοστικών κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις οποίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη και θα επιμείνουμε μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι Περιφερειακές Επιτροπές της Π.Ε.Δ.Δ.Υ να ενημερώσουν τα μέλη μας, ώστε στην περίπτωση που παρατηρηθεί εμπλοκή ή καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται, να κινηθούμε από κοινού με την Ομοσπονδία και τα υπόλοιπα Σωματεία των Γεωτεχνικών, χρησιμοποιώντας κάθε προσφορο συνδικαλιστικό μέσο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σημειώνουμε επίσης ότι οι Περιφερειακές Επιτροπές εκτός από το παραπάνω ζήτημα θα πρέπει να συζητήσουν με τους συναδέλφους και να κάνουν προτάσεις τόσο για τα θεσμικά κλαδικά μας προβλήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα όσο και για τα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι,
Σας είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η Ένωσή μας διαθέτοντας πόρους από το Ταμείο μας, κατέθεσε δικαστικές προσφυγές είτε για οικονομικές διεκδικήσεις (που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία) είτε ακόμη και για θεσμικά ζητήματα που προσέβαλαν την υπόσταση του κλάδου μας.
Σημειώνουμε ότι αντίστοιχα αυξημένες είναι οι υποχρεώσεις μας στη δευτεροβάθμια οργάνωση, για τη νομική μας υποστήριξη, για τη συμμετοχή σε ενημερωτικές περιοδείες κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων κλπ .
Πόροι για την Ένωση αποτελούν οι τακτικές εισφορές των μελών μας που δυστυχώς δεν εισπράττονται συστηματικά κάθε έτος, με αποτέλεσμα οι εισρέοντες πόροι να μην επαρκούν για τη στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών της Ένωσης. Επιπρόσθετα πολλοί συνάδελφοι εμφανίζονται να χρωστούν εισφορές, ενώ υπάρχουν και δασολόγοι Δ.Υ που δεν έχουν εγγραφεί στην Ένωση.
Η Ένωσή μας αναζήτησε τρόπους για να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα αυτό συζητώντας με τα υπόλοιπα γεωτεχνικά σωματεία και την Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ .
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στην Αθήνα, την 5-7-2006, λαμβάνοντας υπόψη και το πλαίσιο που διαμορφώνεται, εξέτασε διεξοδικά το ζήτημα αυτό και κατέληξε ομόφωνα να προτείνει στους συναδέλφους:
α. Να αυξηθεί από 1-7-2006 η ετήσια συνδρομή από 26,41 ευρώ, σε 30 ευρώ και
β. να προτείνει στους συναδέλφους να καταβάλλουν τις εισφορές τους μέσω των ειδικών λογαριασμών (τρίμηνα) σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 7,5 ευρώ.
Για να καταστεί εφικτός ο προγραμματισμός αυτος, είναι απαραίτητο οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ταχυδρομικά στη Δ/νση Χαλκοκονδύλη 31, ΤΚ 10164, Αθήνα (με τη διακριτική ένδειξη ¨για Π.Ε.Δ.Δ.Υ¨) το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη τους στη διαδικασία αυτή.
Οι Περιφερειακές Επιτροπές και τα μέλη του Δ.Σ πρέπει να ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους για την αναγκαιότητα της διαδικασίας αυτής, να βοηθήσουν στην έγκαιρη ολοκλήρωσή της αλλά και να συμβάλλουν για την αποστολή των αιτήσεων στο Δ.Σ της Π.Ε.Δ.Δ.Υ .
Οι πρόεδροι των Περιφερειακών Επιτροπών θα αναλάβουν να ενημερώσουν τους προισταμένους των υπηρεσιών και να συντονίσουν την αποστολή των αιτήσεων με τον τρόπο που προαναφέραμε.
Η θεώρησή τους για το γνήσιο της υπογραφής τους ( η οποία είναι απαραίτητη ) θα γίνει είτε από τον πρόεδρο και το Γραμματέα της οικείας Περιφερειακής Επιτροπής, είτε απο τον προιστάμενο κάθε υπηρεσίας, με τη χρήση της σφραγίδας της υπηρεσίας.
Οι θεωρημένες αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώνονται κατά υπηρεσία και να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ΠΕΔΔΥ όσο πιο μαζικά γίνεται.
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ με συστηματικό τρόπο αλλά και διάφανη και ειλικρινή στάση απέναντι στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, διεκδίκησε τα δίκαια οικονομικά μας αιτήματα και πρόβαλε τις θέσεις της, για τα σημαντικά θεσμικά και επιστημονικά ζητήματα που ανέκυπταν και από ότι διαφαίνεται, θα συνεχίσουν να μας απασχολούν.
Επιβάλεται να διαφυλάξουμε τον παρεμβατικό ρόλο της Ένωσης, απέναντι σε όλες της λειτουργίες του Κράτους, να συνεχίσουμε τη συλλογική μας δράση για να αναδείξουμε το ρόλο του δασολόγου στη σύγχρονη κοινωνία προστατεύοντας το δάσος και το φυσικό περιβάλλον στα πλαίσια του επιστημονικού καθήκοντος που έχουμε αναλάβει από την Πολιτεία .
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μπόκαρης
Τηλ: 6937883012 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κών/νος Δημόπουλος
Τηλ: 6947820880


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr