Κυρίως Άρθρο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Δ.Υ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21 Μαρτίου- Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας.
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ιδιαίτερα η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος απασχολούν την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα διότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, συμβάλλουν στην απερήμωση μεγάλων περιοχών και καθορίζουν την ποιότητα ζωής και τελικά ίδια την επιβίωση του ανθρώπου και του πλανήτη.
Η Ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, έχει συνειδητοποιήσει με τον πιο οδυνηρό τρόπο την περιβαλλοντική αξία των δασών και τον σύνθετο κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο.
Τα δασικά οικοσυστήματα, που αποτελούν τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη συνιστώσα του φυσικού περιβάλλοντος, υποβαθμίζονται και καταστρέφονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, είτε από τις πυρκαγιές είτε από τις καταπατήσεις, ενώ οι δημόσιες αρχές και οι μηχανισμοί προστασίας, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους και τα δάση μας παραμένουν ουσιαστικά ανυπεράσπιστα.
Η ελληνική δασοπονία σήμερα χαρακτηρίζεται από έλλειψη στρατηγικής και προσανατολισμού για την διαχείριση και προστασία των δασών . Συνεπώς σήμερα , περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι επιβεβλημένη η αναθεώρηση του μοντέλου ανάπτυξης και η ενσωμάτωση σε κάθε αναπτυξιακό πρότυπο, είτε αφορά στα δάση είτε στο φυσικό περιβάλλον, της αρχής της αειφορίας.
Όμως κανένα σύστημα διαχείρισης δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό αν δε στηρίζεται σε οργανωμένη και αποτελεσματική διοίκηση, είτε συζητάμε για την προστασία, είτε για την ανάπτυξη των δασών. Συνεπώς η αναδιοργάνωση της δασικής υπηρεσίας και η αποτελεσματική της λειτουργία αποτελεί απαίτηση που συνδέεται με την προστασία της δημόσιας περιουσίας, την ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου και την σύγχρονη δασική πολιτική που είναι το ζητούμενο για την κοινωνία μας.
Όμως και στο επίπεδο αυτό απουσιάζουν τα κυριότερα εργαλεία υποδομής και λήψης αποφάσεων, όπως είναι οι ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, το ΔΑΣΟΛΟΓΙΟ και βέβαια οι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.
Με τους Δασικούς Χάρτες θωρακίζεται με τον πιο αποτελεσματικό και νόμιμο τρόπο η Δημόσια Περιουσία και ο Φυσικός πλούτος της πατρίδας μας.
Με το Δασολόγιο αποκτούμε το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο για την εφαρμογή πολιτικών προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης των δασικών οικοσυστημάτων.
Με τις μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης διαχειριζόμαστε τα δασικά οικοσυστήματα της πατρίδας μας ακολουθώντας την αρχή της αειφορίας με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των μορφών και του τοπίου και την εμφάνιση οικονομικού αποτελέσματος με την αύξηση της παραγωγής.
Για να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα πρέπει ως οργανωμένη κοινωνία να λάβουμε κάθε μέτρο για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές. Η μείωση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των εκτάσεων που καταστρέφονται κάθε χρόνο επιβάλλει την αναθεώρηση του σχεδιασμού και την αξιοποίηση όλων των φορέων με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών και την αποτελεσματική καταστολή τους .
Πρέπει επιτέλους η Πολιτεία να κατανοήσει ότι η πρόληψη είναι η σημαντικότερη συνιστώσα του προβλήματος και να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε αυτήν και όχι όπως γίνεται σήμερα που διατίθενται μονομερώς υπέρ της καταστολής.
Πέραν των ανωτέρω οι σύγχρονες αντιλήψεις για την περιβαλλοντική σημασία των δασών και την ουσιώδη συνεισφορά τους στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο απαιτούν την πλήρη ενσωμάτωση των δασικών Υπηρεσιών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με πλήρη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια .
Με τον τρόπο αυτό θα διευθετηθούν και τα θέματα των προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες περιλαμβάνεται και μεγάλο και σημαντικό μέρος των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Είναι απαραίτητο να γίνουν θεσμικά βήματα στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης προστασίας και διαχείρισής αυτών των περιοχών. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για κάθε μία από τις περιοχές αυτές πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η επανεξέταση της απόδοσης του πλαισίου των φορέων διαχείρισης, η επιστημονική τους αναβάθμιση και λειτουργία και η εξασφάλιση χρηματοδότησης των απαραίτητων έργων προστασίας και διαχείρισης, αποτελούν αναγκαία και απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν.
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν γνωρίζουν ούτε πατρίδα ούτε και σύνορα. Γι’ αυτό η διαχείριση και αντιμετώπισή τους απαιτεί πολιτική βούληση, ολοκληρωμένα σχέδια, ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για το σχεδιασμό της περιβαλλοντικής πολιτικής και τον έλεγχο εφαρμογής της, ακόμη και σε διακρατικό επίπεδο.
Η ποιότητα ζωής είναι το ζητούμενο για κάθε πολίτη και αυτό προϋποθέτει δράσεις για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο δασικής πολιτικής που δίνεται πρωταρχική σημασία στην περιβαλλοντική συνεισφορά των δασικών οικοσυστημάτων, θεωρείται απαραίτητη η αξιοποίηση της πολύτιμης και διεπιστημονικής κατάρτισης και γνώσης, που διαθέτουν οι Έλληνες Γεωτεχνικοί .
Τέλος θεωρούμε ώριμη και απαραίτητη πια την απαίτησή μας για την ουσιαστική χρηματοδότηση της προστασίας και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων με πόρους που πρέπει να φτάνουν στο 1% του Α..Π.Ε
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΔΥ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr