Κυρίως Άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ. Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, έχοντας υπόψη:
α) την απόφασή του για προκήρυξη αρχαιρεσιών, στην από 12-2-2010 συνεδρίαση του.
β) Το άρθρο 6 του καταστατικού.
Προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 15η Μαΐου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 22 Μαΐου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ. στην Αίθουσα του ΙΔΕ (Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων-ΕΘΙΑΓΕ) Τέρμα Αλκμάνος Ιλίσια-Αθήνα.
Το πρόγραμμα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται ως εξής:
� Χαιρετισμός προέδρου Δ.Σ.
� Χαιρετισμός πολιτικής ηγεσίας
� Χαιρετισμός εκπροσώπων Πολιτικών Κομμάτων
� Διάλειμμα αποχώρηση προσκεκλημένων
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή προεδρείου συνέλευσης.
2. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
3. Οικονομικός απολογισμός.
4. Εκλογή εφορευτικών επιτροπών για τη διενέργεια των εκλογών της 28ης Μαΐου 2010, σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 19 του καταστατικού για την ανάδειξη των οργάνων της Π.Ε.Δ.Δ.Υ και των αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.
5. Πρόγραμμα δράσης
6. Διάφορα θέματα
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο αγώνας για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του τομέα μας αλλά και του κλάδου, είναι δύσκολος και απαιτεί τη στήριξη σας. Η ανάδειξη του ρόλου μας στην ελληνική κοινωνία, η προσφορά επιστημονικού έργου και η ανάπτυξη και προστασία των δασικών πόρων, είναι άμεσες προτεραιότητες που επιβάλουν την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή όλων των δασολόγων.
Η παρουσία σας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει στη λήψη ορθών αποφάσεων που ίσως αποδειχθούν καθοριστικές για το μέλλον.
Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Νικόλαος Μπόκαρης Κώστας Δημόπουλος


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr