Κυρίως ¶ρθρο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Συνάδελφοι,

O απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης αφορά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του έτους 2009 που πραγματοποιήθηκε η Γενική μας συνέλευση στη Λάρισα, μέχρι σήμερα.
Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι ότι προκηρύχτηκαν εθνικές εκλογές και είχαμε αλλαγή στη διακυβέρνηση της Χώρας. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε και τη λειτουργία του Συλλόγου μας.
Όταν υπάρχουν πολιτικές αλλαγές σε αυτό το επίπεδο ακολουθεί μια περίοδος αναμονής , λόγω των πολιτικών εξαγγελιών και των πιθανών αλλαγών στα Υπουργεία. Στην περίπτωση αυτή είχε εξαγγελθεί η δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος και είχαν συνδεθεί κάποιοι βασικοί συνδικαλιστικοί μας στόχοι (λόγω και των επαφών που είχαν προηγηθεί), με τις αλλαγές στη δομή των υπουργείων και κυρίως τη δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος στο οποίο θα εντασσόταν η αρμοδιότητα της δασικής πολιτικής.
Ασφαλώς εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η μεταφορά στο νεοσύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μόνο της Γενικής Δ/νσης και όχι των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, δεν είναι αυτό που ζητούσαμε σε συνδικαλιστικό επίπεδο και συνεπώς αυτή η αποσπασματική μεταφορά, δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα του Τομέα.
Εξάλλου και αυτή η μεταφορά της Γενικής Δ/νσης στο νέο Υπουργείο δεν έγινε ούτε με τον καλύτερο διοικητικό τρόπο, ουσιαστικά εξαφανίστηκε η Γενική Δ/νση και χρειάστηκε να εκδοθεί νέο προεδρικό διάταγμα με το οποίο ανασυστάθηκε και εντάχτηκε στον οργανισμό του Υπουργείου και η Γενική Δ/νση.
Επίσης δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (7 και πλέον μήνες) δεν ξεπεράστηκαν τα προβλήματα με τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών της Γενικής Δ/νσης. Το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών που εξυπηρετούσε οικονομικά τη Γενική Δ/νση, μετά από καταγγελίες μιας ομάδας ¨κοινωνικής εγρήγορσης¨ και την έκδοση σχετικού πορίσματος του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, κατέληξε να μη μπορεί να καταβάλει τις λειτουργικές υποχρεώσεις της Γενικής Δ/νσης το τρέχον έτος , με αποτέλεσμα ανυπέρβλητα προβλήματα, είτε με τη φύλαξη είτε με την υδροδότηση του κτιρίου της οδού Χαλκοκονδύλη κλπ.
Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη διοικητική λειτουργία του Τομέα. Η ενσωμάτωση μας στο νέο Υπουργείο συναντά και διοικητικές δυσκολίες (όπως π.χ προβλήματα με τη γραμματειακή εξυπηρέτηση, την τήρηση πρωτοκόλλου κλπ) κάτι που ασφαλώς εκθέτει την πολιτική ηγεσία, (που από ότι φαίνεται δεν ενδιαφέρεται για τον τομέα) και μας γεμίζει απαισιοδοξία .
Εκτός από τα παραπάνω, που αφορούν τον τομέα μας, κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου στην οποία αναφερόμαστε είναι η μεγάλη οικονομική κρίση στην οποία μπήκε η Χώρα μας. Κρίση που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά καλείται ο εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα να επωμιστεί τα δημοσιονομικά βάρη και το βάρος της οικονομικής κρίσης με περικοπές στα εισοδήματά του και συρρίκνωση της οικονομικής του δυνατότητας.
Οι εργαζόμενοι που αποτελούν τον βασικότερο συντελεστή της οικονομικής και της κοινωνικής σταθερότητας, καλούνται και αυτή τη φορά να αναλάβουν (ουσιαστικά μόνο αυτοί) το βάρος των οικονομικών μέτρων και βλέπουν δυστυχώς να επιβεβαιώνονται οι κανόνες που θέλουν τον εργαζόμενο και το συνταξιούχο να οδηγούνται σε μεγαλύτερη φτώχεια και ουσιαστικά να εξαθλιώνονται οικονομικά και κοινωνικά .
Τα συσσωρευμένα προβλήματα ετών, που σχετίζονται με τη χαώδη διοικητική δομή της χώρας, τη διάχυση αρμοδιοτήτων αλλά και ευθυνών, την επιδίωξη του εύκολου κέρδους και της σκοπούμενης διαχείρισης (με σκοπό όμως μόνο το κέρδος) όχι μόνο δεν επέτρεψε την ανάπτυξη και την προστασία σημαντικών παραγωγικών τομέων, όπως ο τομέας των δασών, αλλά αντίθετα, οδήγησε στη συστηματική απαξίωση των δασικών υπηρεσιών.
Υπηρεσιών που όλοι αναγνωρίζουμε το χαρακτήρα και τη σημασία τους αλλά και το σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισαν στην ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου και την αειφορική διαχείριση των δασών.
Υπηρεσιών που συνέβαλαν καίρια στην διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά, κανείς δεν αναλαμβάνει την πολιτική πρωτοβουλία να τις αναβαθμίσει διοικητικά, να τις αναδιοργανώσει και να τους δώσει τα εφόδια να εκτελέσουν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους
Υποχρέωση που απορρέει από το δημόσιο χαρακτήρα των δασών η οποία και δεν μπορεί να αγνοηθεί .
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δασολόγοι πρέπει και σήμερα να δώσουμε απαντήσεις για τον σύγχρονο κοινωνικό και επιστημονικό ρόλο μας, τον οποίο και διεκδικούμε από την Πολιτεία.
Να δώσουμε απαντήσεις σε όλους όσους απαξίωσαν και υποβάθμισαν το έργο μας, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής και να προχωρήσουμε μπροστά προβάλλοντας τις ιδιαίτερες αρχές και αξίες της δασοπονίας, σεβόμενοι τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προτεραιότητες και το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο και τηρώντας όσα επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, κινήθηκε μέσα στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε εκφράζοντας τις πάγιες θέσεις μας.
Καταθέσαμε προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δασικού τομέα, προτάσεις για την αποκατάσταση των καμένων περιοχών και την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού, προτάσεις για την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και το ρόλο των δασολόγων, προτάσεις για τους δασικούς χάρτες και το δασολόγιο, προτάσεις για ενίσχυση των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών με προσωπικό από καταργούμενες υπηρεσίες.

Συνάδελφοι,

Εκτιμούμε ότι συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πρόκληση για τον καθένα μας, η ανάγκη να αναβαθμίσουμε τον επιστημονικό και κοινωνικό μας ρόλο και να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζει η πολιτεία τον κλάδο μας και τη δασική υπηρεσία.
Η δράση της Ένωσης, κατά το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε κινήθηκε μέσα στο παραπάνω πλαίσιο.
Τα κύρια αιτήματα μας, εν όψει μάλιστα της αντιπυρικής περιόδου και του κινδύνου να δούμε τα δάση και το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας να καταστρέφονται και φέτος, παραμένουν και τα επαναλαμβάνω .
 Η αναδιοργάνωση του Τομέα με κάθετη υπαγωγή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Κεντρικές και Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος) ακόμα και στα πλαίσια του συζητούμενου σχεδίου ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨
 Η επανεξέταση του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τη δασοπροστασία (με κατάργηση διατάξεων του ν.3208/2003 και του ν.3147/2003 που έχουν χαρακτηριστεί δασοκτόνες) .
 Η αυτόνομη χρηματοδότηση του Τομέα με τη δημιουργία Ν.Π.Δ.Δ , ¨Ταμείου Δασών¨, που θα αξιοποιεί αυτοτελείς πόρους που θα προέρχονται από τις δασικές δραστηριότητες και θα διατίθενται για τη δασική ανάπτυξη και προστασία. ( Αυτόνομη – επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση – χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού).
 Τη χρηματοδότηση ενός πλήρους προγράμματος κατάρτισης δασικών χαρτών από τη δασική υπηρεσία, κάνοντας αρχή με τη διάθεση των 6,5 εκ ευρώ που ήταν εξασφαλισμένα για το σκοπό αυτό.
 Η ενίσχυση των υπηρεσιών με υλωρικό και επιστημονικό προσωπικό .
 Το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων στα δάση και τη θήρα που σήμερα ασκούνται όχι μόνο από αρμόδιους αλλά και από αναρμόδιους φορείς, χωρίς ουσιαστικά καμιά ανάληψη ευθύνης (κατάργηση φορέων διαχείρισης, ιδιωτική ομοσπονδιακή θηροφυλακή)
Δυστυχώς σε όλα τα παραπάνω δασοπολιτικά ζητήματα , που με μία φράση θα τα προσδιορίζαμε ως, την αναδιοργάνωση της δασικής Υπηρεσίας, δεν κατατέθηκαν ούτε από την προηγούμενη αλλά ούτε και από την παρούσα Κυβέρνηση ουσιαστικές πολιτικές πρωτοβουλίες, (ουσιαστικά δεν συζητούνται αυτά τα ζητήματα), ούτε κατατίθενται προς συζήτηση και κρίση πολιτικές προτάσεις.
Το σημαντικότερο στήριγμα για την Ένωση αλλά και τη δράση μας είναι η βοήθεια των συναδέλφων που άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο μας στήριξαν αυτό το διάστημα, είτε αρθρογραφώντας στο ¨Δασολογο¨ είτε μεταφέροντας την απαραίτητη γνώση, καταθέτοντας προτάσεις, η ακόμη και την αγωνία τους για τα παραπάνω ζητήματα.
Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ στις πράξεις μας και τις προτεραιότητες που θέσαμε την περίοδο που εξετάζουμε, οι οποίες καθόρισαν τη δράση και τη θεσμική παρουσία του συλλόγου μας.
1. Δασικές πυρκαγιές.

Η Ένωσή μας με παρεμβάσεις της στην πολιτική ηγεσία στιγμάτισε την ανυπαρξία μέτρων για την προστασία των δασών από τις δασικές πυρκαγιές. Δυστυχώς η ίδια ¨πολιτική απάθειας¨ συνεχίστηκε και πλέον δε συζητάμε θεωρητικά για τη δασική πολιτική ή τη διαχείριση των δασών, αλλά για τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν όλη τη Χώρα και προκαλούν την κατάρρευση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού μεγάλων γεωγραφικών περιοχών.
Είναι δεδομένο ότι καταστρεπτικές πυρκαγιές θα υπάρχουν και φέτος και τα επόμενα χρόνια. Όσο δεν δίνεται έμφαση στις πολιτικές πρόληψης τόσο θα γιγαντώνεται το μέγεθος της καταστροφής και η κοινωνική και πολιτική του διάσταση.
Επίσης από την άλλη πλευρά πρέπει να σημειωθεί ότι διαμορφώθηκε ένα ισχυρότατο κοινωνικό ρεύμα, στο οποίο συμμετείχαν κοινωνικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιμελητήρια και φορείς, το οποίο δεν παρέμεινε αμέτοχο στις εξελίξεις αυτές, αλλά για πρώτη φορά ζήτησε την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας με τη λήψη μέτρων για τα δάση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την αναθεώρηση του πλαισίου και του τρόπου λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού.
Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, αναζητώντας συμμάχους στην κοινωνία και εκφράζοντας με επιστημονικό και τεκμηριωμένο λόγο, τις θέσεις μας. Θέσεις που αφορούσαν όχι μόνο την κριτική μας για τις ελλείψεις που παρατηρούσαμε και τη δυσλειτουργία του κράτους, αλλά και προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
Ιδιαίτερα τονίζω ότι οι πάγιες θέσεις μας εκφράστηκαν και στη νέα πολιτική ηγεσία. Ξεκαθαρίσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η δασική Υπηρεσία με τη σημερινή της διάρθρωση, το υπηρετούν προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει δεν μπορεί να διαδραματίσει κανένα ουσιαστικό ρόλο στην καταστολή και ότι πρέπει να επικεντρωθεί η παρουσία της στον τομέα της πρόληψης και την εκτέλεση έργων αποκατάστασης (αναδασώσεις, αντιπλημμυρικά)
Όμως δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς την ανάγκη της οργάνωσης ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού διοικητικού μηχανισμού, με κύριο και θεμελιώδες έργο την αειφορική διαχείριση, την ανάπτυξη και την προστασία των δασών.
Η ελληνική κοινωνία, ο πολιτικός κόσμος αλλά και η διοίκηση δεν μπορούν να αγνοήσουν τα οργανωτικά και επιχειρησιακά προβλήματα που συνέβαλαν στο μέγεθος της καταστροφής και δεν μπορούν να παραβλέπουν την αποτυχία του συστήματος δασοπυρόσβεσης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο νόμο 2612/1998, με τον οποίο διαχωρίστηκε η πρόληψη από την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ .
Η Ένωσή μας κατέθεσε και στην προηγούμενη και στην παρούσα Κυβέρνηση υπομνήματα και επιστολές στις οποίες αναδείκνυε τα πάγια θεσμικά αιτήματα του κλάδου .
Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε να ξεκινήσει άμεσα ένας ειλικρινής διάλογος, για τα θεσμικού και οργανωτικού χαρακτήρα θέματα, για τη διάρθρωση του τομέα, τη σύγχρονη διοικητική και λειτουργική του υπόσταση και τα χρηματοδοτικά μέσα που θα του εξασφαλίσουν αναπτυξιακή προοπτική.
Τονίσαμε ότι σε θεσμικό επίπεδο η κατάσταση σήμερα είναι τραγική, αφού έχουν σωρευτεί όλες οι αρνητικές παρεμβάσεις του πρόσφατου και απώτερου παρελθόντος.
Ζητήσαμε την πλήρη αναμόρφωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τη δασοπροστασία (με την καταργηση διαταξεων του ν.3208/2003 και του ν.3147/2003) και την κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας .
Συμμετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση και καταθέσαμε προτάσεις ακόμη και στη πιο πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης (Ν. 3818/2010) . Οι περισσότερες παρατηρήσεις μας έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στο νόμο αυτό.
Όμως υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες τις οποίες και συμπεριλάβαμε σε νέο υπόμνημα που στείλαμε στη Υπουργό Περιβάλλοντος. Διότι συνεχίζουν να ισχύουν οι υπόλοιπες αντιδασικές διατάξεις του Ν. 3208/2003 ή του Ν.3147/2003 για τις οποίες οι επιστημονικοί , συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί φορείς, στο σύνολό τους, έχουν διατυπώσει τις ενστάσεις τους .
Θέση μας, την οποία και εκφράσαμε είναι ότι το νομικό πλαίσιο για τη δασοπροστασία όπως έχει διαμορφωθεί με σειρά νόμων ή αποσπασματικών διατάξεων, χρειάζεται πλήρη αναμόρφωση.
Ζητήσαμε την ενίσχυση των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών με προσωπικό καταργούμενων φορέων . Είναι γνωστοί οι περιορισμοί στις προσλήψεις λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να αγνοηθεί η συνταγματική υποχρέωση να λαμβάνονται από την Πολιτεία μέτρα για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας.
Σχετικά τη μετάταξη του προσωπικού της καταργηθείσας Αγροφυλακής στις Κεντρικές και Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες τονίζουμε αυτή πρέπει να γίνει με την μετάταξη των αγροφυλάκων στους υπάρχοντες στη Δασική Υπηρεσία, κλάδους δασικού, κλπ πολιτικού προσωπικού και ιδιαίτερα στον κλάδο δασοφυλάκων, στον οποίο και πρέπει να υπαχθούν οι έχοντες τα σχετικά προσόντα αγροφύλακες.
Ζητήσαμε την αυτόνομη και επαρκή χρηματοδότηση των δασικών έργων και δραστηριοτήτων, μέσα από ίδιους πόρους με την ίδρυση ¨Ταμείου Δασών¨, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα, αλλά και μέρος του ομόφωνου πορίσματος της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τα δάση.
Ζητήσαμε τη στήριξη και την προώθηση των ¨δασικών μέτρων¨ στα επιχειρησιακά προγράμματα των Υπουργείων, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ζητήσαμε ακόμη (με επιστολή μας στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς) στα πλαίσια της συζήτησης για τον ¨Καλλικράτη¨ την πλήρη αναδιοργάνωση των Δασικών υπηρεσιών και τη διοικητική τους υπαγωγή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (με ουσιαστικές αρμοδιότητες), με τη προώθηση νέου οργανισμού, με τις απαραίτητες προσλήψεις επιστημονικού και υλωρικού προσωπικού.
Η ΠΕΔΔΥ θεωρεί ότι έχει προ πολλού ξεπεραστεί κάθε κρίσιμο όριο στα θέματα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Είναι άμεση πλέον η ανάγκη να αλλάξει η εφαρμοζόμενη δασική πολιτική, που ανεξαρτήτως προθέσεων οδηγεί στην αλλαγή χρήσης των δασικών οικοσυστημάτων και στη διάλυση της Δασικής Υπηρεσίας και να ενισχυθεί θεσμικά το πλαίσιο δασοπροστασίας.

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Π.Ε.Δ.Δ.Υ -ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Υποστηρίξαμε με ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο τις θέσεις μας.
• Συνεργαστήκαμε με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και συμμετείχαμε σε επιτροπές για διάφορα γεωτεχνικά ζητήματα , όπως:
- Τον καθορισμό προδιαγραφών και αμοιβολογίου των δασικών μελετών,
- Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕΙ
- Τα διπλώματα Master¨ που χορηγούνται από ορισμένες πολυτεχνικές και γεωπονικές σχολές.
- Τη διαβάθμιση των πτυχίων σε κατηγορίες .
• Καταθέσαμε αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης για το θέμα των ιδιωτικών φυλάκων θήρας .
• Συνεργαστήκαμε με το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας και το Δικηγορικό σύλλογο Αθηνών για θέματα δασικής προστασίας και θήρας.
• Συνδιοργανώσαμε από κοινού με το ΓΕΩΤΕΕ και την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων Αθήνας συνέντευξη τύπου στην Αθήνα για την επόμενη μέρα των δασικών πυρκαγιών στην Αθήνα και άλλες περιοχές.
• Συμμετείχαμε και καταθέσαμε τις θέσεις μας στο δασολογικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.
• Συνδιοργανώσαμε με το ΓΕΩΤΕ (Παράρτημα Αττικής) ημερίδα με θέμα ¨Πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής -πολιτικές και μέτρα αποκατάστασης ¨
• Συνεργαζόμαστε με τη Δασολογική σχολή για κλαδικά και τεχνικά ζητήματα

4. ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Στο Χρονικό διάστημα που προηγήθηκε ενημερώσαμε τους συναδέλφους για τη διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης του επιδόματος των 550 ευρώ το μήνα που καταβάλλεται στους γεωτεχνικούς που υπηρετούν στο (πρώην) Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Συντονίσαμε σε συνεργασία με το νομικό μας σύμβουλο την ομαδική κατάθεση προσφυγών για την καταβολή του επιδόματος στο μέλλον και αγωγών για το παρελθόν σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η διαδικασία αυτή ήταν αναγκαστική και οι αγωγές και οι προσφυγές δεν μπορούσαν να κατατεθούν από την Ένωσή μας αλλά μόνον προσωπικά από τους ίδιους τους μόνιμους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών, πάντα με επιμέλεια και συντονισμό της Ένωσής μας.

Ήδη μεσολάβησε η μεταφορά της Γενικής Δ/νσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η καταβολή στους δασολόγους των επιδομάτων του νέου Υπουργείου.
Σήμερα έχει καταβληθεί αντί των τριμήνων που καταβάλλονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το επίδομα (2%) που καταβάλλεται στους πτυχιούχους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αναμένεται και η καταβολή του επιδόματος των 550 ευρώ στους δασολόγους που μετατάχθηκαν. Αυτό είναι ένα ακόμα θετικό στοιχείο για τη δικαστική διεκδίκηση των συναδέλφων μας .
Σε ότι αφορά τα γενικότερα οικονομικά ζητήματα και την κατάσταση που βιώνουμε οι εργαζόμενοι, εκείνο που θα ήθελα να καταθέσω και ενώπιον σας είναι ότι οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία δέχονται μια πρωτόγνωρη επίθεση στα βασικά και θεμελιώδη οικονομικά, ασφαλιστικά και εργασιακά τους δικαιώματά.
Η υπαγωγή της χώρας στο μηχανισμό στήριξης (Ε. Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ) οδηγούν σε νέες περισσότερο επώδυνες εργασιακές ανατροπές και σε υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και της ζωής όλων των εργαζόμενων και αφετέρου σε εμβάθυνση της ύφεσης και στην έκρηξη της ανεργίας
Από ότι φαίνεται η κρίση θα είναι μια ευκαιρία και πάλι για τους έχοντες και κατέχοντες, για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες, για τους γνωστούς κερδοσκόπους και τους κάθε λογής εκβιαστές εθνών, οικονομιών και κοινωνιών.
Σήμερα γίνονται οι πλούσιοι – πλουσιότεροι και οι φτωχοί –φτωχότεροι, διότι με τα νέα μέτρα :
- Φορτώθηκαν με νέα φορολογικά βάρη οι μισθωτοί .
- Μειώθηκε έως και 35% το διαθέσιμο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων,
- Διαλύεται η Κοινωνική Ασφάλιση
- Η οικονομία οδηγείται σε ύφεση χωρίς προηγούμενο.
- Απελευθερώθηκαν ουσιαστικά οι απολύσεις στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
- Πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα τα κοινωνικά προβλήματα και αδιέξοδα.
- Καταργήθηκε ο κατώτερος μισθός και η ΕΣΣΕ, και μειώθηκαν οι αποζημιώσεις για τις απολύσεις.
Για τους παραπάνω λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλους, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που ξεκινούν γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψουμε τη ζωή και την αξιοπρέπειά μαςΚυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ισχυρίζομαι ότι στο χρόνο που πέρασε εξαντλήθηκαν οι συνδικαλιστικές μας δυνατότητες και εκτελέστηκε το έργο που ίσως θα περίμεναν τα μέλη μας.
Ασφαλώς η λειτουργία μας είχε σοβαρές αδυναμίες, τις οποίες οφείλουμε να επισημάνουμε και στον απολογισμό μας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναλάβω το μέρος των ευθυνών που μου αναλογούν.
Όμως σας ζητώ να κατανοήσετε τα ανθρωπίνως δυνατά όρια, ότι ακόμα και γι αυτό το έργο (πολύ ή λίγο όπως θέλετε κρίνετέ το) αφιερώσαμε κάποιοι στο διοικητικό Συμβούλιο πολύ προσωπικό χρόνο και το ότι εργαστήκαμε με γνώμονα το κοινό συμφέρον των μελών μας.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να υπερψηφίσετε τον απολογισμό της δράσης του Συμβουλίου και να στηρίξετε την Ένωση στην προσπάθεια για την επίτευξη των κοινών στόχων και κυρίως την αναβάθμιση του κλάδου και την αναδιοργάνωση του Τομέα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑNΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔΔΥ


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr