Κυρίως Άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η ΠΕΔΔΥ με αφορμή τις πρόσφατες μετακινήσεις συναδέλφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αφορμή τις πρόσφατες μετακινήσεις συναδέλφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη διαδικασία που (για μια ακόμη φορά) ακολουθήθηκε. Ουσιαστικά είδαμε να αναπαράγονται νοοτροπίες και μικροκομματικές αντιλήψεις, που όποτε εφαρμόστηκαν, οδήγησαν στην αποδιοργάνωση και τη διάλυση των Δασικών Υπηρεσιών. Το κυριότερο όμως είναι ότι με την πρακτική των μετακινήσεων εγκαθιδρύεται ένα «καθεστώς τρόμου» στους εργαζόμενους, για την επικείμενη και με την πρώτη ευκαιρία «τιμωρία - μετακίνησή» τους, αν δεν εκτελούν με προθυμία τις εντολές που λαμβάνουν ή δεν είναι αρεστοί.
Πάγια θέση της Ένωσής μας είναι, ότι οι μετακινήσεις του προσωπικού, ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στη ζωή μας, θα πρέπει να γίνονται μόνο με απόλυτα διαφανή τρόπο και μέσα στα αυστηρά πλαίσια που καθορίζουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας .
Δεν είναι επίσης τυχαίο, ότι η γενικόλογη επίκληση που χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις, περί «κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών» είναι τις περισσότερες φορές προσχηματική, αφού συνήθως δεν ακολουθείται ούτε από την ανάλογη υπηρεσιακή εισήγηση, ούτε από οποιαδήποτε αναγκαία τεκμηρίωση, για τη σκοπιμότητα ή την αναγκαιότητά των προτεινόμενων μετακινήσεων .
Για τους λόγους αυτούς ήταν επόμενο όλες οι κατά το παρελθόν ¨πολιτικές πρωτοβουλίες¨ να μετακινηθούν κατά τρόπο παράνομο και μη κανονικό συνάδελφοί μας, να ¨καταπέσουν ¨ στα πολιτικά δικαστήρια, (στα οποία προσέφυγαν οι συνάδελφοι) ή να ακυρωθούν από τους ίδιους του διατάκτες τους, με μοναδικό τελικά αποτέλεσμα να ζημιωθεί ή ίδια η διοίκηση, αφού σε καμιά περίπτωση δεν εξυπηρετήθηκε η ανάγκη για την οποία (υποτίθεται) εκδόθηκαν οι πράξεις μετακίνησης.
Η Ένωσή μας, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου και την πραγματική πίεση που υφίστανται καθημερινά τα μέλη μας για την υλοποίηση των καθηκόντων τους, αλλά και την ανάγκη εξυπηρέτησης αιτημάτων που υποβάλλονται από πολίτες ζητά, να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με επιστημονικό (δασολογικό) προσωπικό και θεωρεί ότι τα διοικητικά προβλήματα δε λύνονται με πρόχειρες, αποσπασματικές ή μη σύννομες ενέργειες, σε βάρος των εργαζομένων, αλλά μόνο με το σεβασμό και τη σοβαρή αντιμετώπιση τους (στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων) από την Πολιτεία και την έμπρακτη στήριξη αυτού του πάγιου αιτήματος μας, για την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών .
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ


Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr