Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΑΤ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΣ: Συλλόγους Ομοσπονδίας
Μέλη μας

ΘΕΜΑ: «Οργανισμός Υπουργείου»

Η πρόταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το νέο Οργανόγραμμα του ΥΠ.Α.Α.Τ. που βγήκε στη δημοσιότητα είναι ένα κακέκτυπο προηγούμενων προτάσεων που έχουν απορριφθεί από το Συνδικαλιστικό Κίνημα.
Πέραν της μείωσης του προσωπικού κατά 170 έως 200 άτομα, τις μειώσεις οργανικών μονάδων από 58% έως 60%, τη μείωση του προσωπικού των υποστηριχτικών δομών από 36,8% σε 28,4%, το νέο Οργανόγραμμα δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες της αγροτικής Οικονομίας και του αγροτικού κόσμου ούτε στις προτάσεις της Ομοσπονδίας.
Ειδικότερα με το νέο Οργανόγραμμα έχουμε:
• Συγχωνεύσεις αρμοδιοτήτων και Οργανικών Μονάδων χωρίς συνάφεια αντικειμένου (Χωροταξίας με Τεχνικών Μελετών, Πολιτικής Γης, με Τοπογραφική κ.λ.π.)
• Δημιουργία υποδιεύθυνσης με πολλαπλά αντικείμενα (Δ/νση Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης). Είναι συγκόλληση (6) πρώην Δ/νσεων σε (1).
• Καταργούνται Υπηρεσίες με αντικείμενο Ελεγκτικό (Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης και Δ/νση Ελέγχου Δαπανών Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) και δημιουργείται μία Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων.
• Εξαφανίζονται ή υποβαθμίζονται αντικείμενα εκπαίδευσης προσωπικού, Οργάνωσης Υπηρεσιών, Απλούστευσης Διαδικασιών κ.λ.π.
• Εξαφανίζονται ή υποβαθμίζονται αρμοδιότητες σχετικά με τις πολιτικές στην Κτηνιατρική, στην Αλιεία, στα Εγγειοβελτιωτικά έργα, στο νερό κ.λ.π.
• Δεν αναφέρεται πουθενά η πολιτική στα προϊόντα – τρόφιμα ούτε στην εμπορία την ασφάλεια και την ποιότητα στα προϊόντα – τρόφιμα.
• Δεν απαντά στην πιστοποίηση και στην διαπραγμάτευση του ΟΣΔΕ που πρέπει να είναι αρμοδιότητες του Υπουργείου.
• Δημιουργούνται (3) Υπερμονάδες στις Περιφερειακές Υπηρεσίες με 30 και 36 Υπομονάδες με ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και Χωροταξίας.
• Συγχωνεύονται μονάδες σε Νομούς με αλλότρια αντικείμενα και υπάρχουν Μονάδες σε επίπεδο Δ/νσης που σε άλλες Περιφέρειες καταργούνται και σε άλλες παραμένουν (Περιφερειακά Κέντρα).

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας παραμένει πιστό στους στόχους και αρχές που έχει βάλει στο σημείο της Ομοσπονδίας για ένα Οργανόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φτωχού και μεσαίου Έλληνα Αγρότη και της Αγροτικής Οικονομίας γενικότερα.

Ζ Η Τ Α Μ Ε
[
- Να αποσυρθεί το Οργανόγραμμα που έχει προταθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
- Να αρχίσει συζήτηση με τους Φορείς και το Συνδικαλιστικό Κίνημα του Υπουργείου για ένα νέο Οργανόγραμμα με στόχο:
1.Την διατήρηση και ενίσχυση όλων των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο που αφορούν όλο το φάσμα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (Γεωργία – Κτηνοτροφία – Δάση -Αλιεία).
2.Την εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού σε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας χωρίς καμία λογική εξυπηρέτησης συντεχνιακών ή προσωπικών συμφερόντων θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη βελτίωση των υπηρεσιών στον έλληνα αγρότη και καταναλωτή, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στο Υπουργείο, τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής και των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Δεν θα συνηγορήσουμε όμως με κανέναν τρόπο αλλά θα αντιπαρατεθούμε στην περαιτέρω συρρίκνωση του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα οδηγήσει στην τελική διάλυσή του.


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr